Ana sayfa Sümer Tabletleri 6

Sümer Tabletleri 6

SÜMER TABLETLERİ- TANRI ENKİ’NİN SÖZLERİ- TABLET 6

ENKİ  İLKEL İNSANI OLUŞTURMAK İÇİN AFRİKA DA BULDUĞU MAYMUN TÜRÜNÜ ANLATIYOR

İlkel işçiler oluşturmak için, onun üstüne özümüzün işaretini koymak! Böyle demişti Enki önderlere. İhtiyacımız olan yaratık zaten mevcut! Böyle diyerek Abzu‘nun bir sırrını açıkladı onlara. Diğer önderler Enki’nin sözlerini şaşkınlıkla dinlediler; bu sözler onları şaşkınlığa düşürdü. Abzu’da iki bacakları üstünde dik yürüyen yaratıklar var, diyordu Enki. Ön bacaklarını kol olarak kullanıyorlar, elleri de varBozkırın hayvanları arasında yaşarlarGiyinip örtünmeyi bilmezler.

Bitkileri ağızlarıyla kopartıp yerler, suyu gölden veya çukurdan içerler. Tüm bedenleri kaba tüylerle kaplı, kafaları aslanın yelesi gibi. Ceylanlarla itişip kakışırlar, sularda kaynaşan yaratıklarla eğlenirler. Önderler Enki’nin sözlerini şaşkınlık içinde dinlediler. Edin’de hiç böyle bir yaratık görülmedi şimdiye dek, dedi Enlil, inanmamıştı. Çok uzun çağlar öncesinde, Nibiru’daki atalarımız da bunlar gibi yaşamış olmalılar, diyordu Ninmah.

ENKİ DİĞER ANUNNAKİLERİ YAŞAM EVİ DEDİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİNE GÖTÜRÜYOR.

Bu bir yaratık değil, bir varlık, diyordu Ninmah. Ona bakmak çok heyecan verici olmalı. Yaşam evine götürdü Enki onlarıgüçlü kafesler içindeydi bu varlıklardan bazıları. Enki’yi ve diğerlerini görünce zıplamaya başladılar; kafeslerin parmaklıklarını yumrukladılar. Hırıldayıp horuldayan sesler çıkarıyorlardı; hiç bir kelime söylemiyorlardı. Biri dişi biri erkek diyordu Enki; erlikleri ve dişilikleri var.

ENKİ MAYMUN KROMOZOMLARI ÜZERİNE KENDİ KROMOZOMLARINI KOYDUKLARINDA İLKEL İŞÇİNİN YARATILACAĞINI SÖYLÜYOR,

Bizim gibiler, Nibiru’dan gelmişler ürüyorlar. (!) (Nibirudan nasıl gelmiş olabileceklerine dair benim tahminim henüz bilinçli varlıklar yaratılmadan evvel onlar vardı. Ve Nibiru ile Tiamat çarpışmasından kaynaklı bir aktarım olmuş olabilir) Oğlum Ningişzidda onların biçimlendiren özünü sınadıbizimkileri andırıyoriki yılan gibi birbirine dolanmışlar. (Kromozomları tarif ediyor) Onlarınki  bizim yaşam özümüzde birleştirildiğinde, işaretimiz onların üstünde olacak. İlkel işçi yaratılacak! Buyruklarımızı anlayacak, araç gereçlerimizi kullanacak, kazı yerlerindeki güç işleri o yapacak.

ENLİL BU FİKRE KARŞI ÇIKIYOR

Abzu’daki Anunnakiler rahat bulacak! Coşkuyla söyledi bunları Enki, sözleri heyecanla doluydu. Enlil’in sözleri ise ikircikli; bu mesele çok ama çok önemli. Gezegenimiz üstünde kölelik çok uzun zaman önce feshedildi; araç gereç köledir, başka varlıklar değil. Daha önce mevcut olmayan yeni bir varlık ortaya çıkarmak istersinYaratmak yalnızca her şeyi başlatan Baba’ya mahsustur.

Böyle diyerek karşı çıktı Enlil; sözleri çok sertti! Enki şöyle yanıtladı kardeşini: Planım köleler değil yardımcılar oluşturmakBu yaratık zaten mevcut! diyordu Ninmah. Plan, ona biraz daha beceri vermek! Yeni bir yaratık değil, var olanı kendi suretimize çok daha benzer kılmak, dedi Enki, çoktan ikna olmuştu. Küçük bir değişiklikle yapılabilir bu, bizim özümüzden yalnızca bir damlası gerek!

ENLİL’İ İKNA ETMEK İÇİN ENKİ VE NİNMAH UĞRAŞIYOR

Bu çok ciddi bir mesele, bu fikirden hiç hoşlanmadım, diyordu Enlil. Bir gezegenden başka bir gezegene yolculuk etmek yasaktır. Kurallara göre, Dünya’ya gelmek yasaklanmıştı. Amacımız altın elde etmekti, her şeyi başlatan babanın yerine geçmek değil. Enlil böyle konuştu, Ninmah yanıt verdi: Her şeyi başlatan baba bize bilgelik ve anlayış bahşetti. En iyi şekilde kullanmayacak idiysek niçin böylesine kusursuzlaştırıldık?

TARTIŞMA ANLAŞMAZLIKLA SONUÇLANIYOR. KONU ANU’YA GÖTÜRÜLÜYOR

Her şeyin yaratıcısı bizim yaşam özümüzü neyi becerebiliyorsak yapabilmemiz için bilgelik ve anlayışla doldurdubunun için yaratılmış değil miyiz? (İşte bu söylem Anunnakilere verilmiş üstün bir nimetin Allah tarafından dışa vurdurulmasıdır) Ninmah’ın erkek kardeşi Enlil’e yönelttiği sözler böyleydi. Özümüzde bize bahşedilmiş olan-la araç gereçleri ve arabaları kusursuzlaştırdık, dehşet silahlarıyla dağları paramparça edip gökleri altınla iyileştirdik. Ninurta da kendisini doğuran anaya bunları söyledi.

Bilgelikle yeni araç gereç biçimlendirelim, yeni yaratıklar değil; Yeni teçhizatla kolaylaştıralım işi, köle yaratıklarla değil. Anlayışımız bizi nereye yönlendiriyorsa, oraya gitmektir kaderimiz. Ningişzidda böyle diyordu; Enki ve Ninmah ile aynı fikirdeydi. Sahip olduğumuz bilginin kullanılması önlenemez, diyordu Ningişzidda. Kader gerçekten de değiştirilemez; başlangıçtan sona dek belirlenmiştir o. (Bu söz gerçek Tanrı’nın İDEA eveninin planlanmış hazır olan programının net olarak belirtilmesidir. Bu bize bugünün insanına bir işarettir, gerçeklerin kendilerinin ağzından itiraf ettirilmesidir..)

Enlil işte böyle diyordu. Kader mi yoksa kısmet mi? Sularından altın toplamak için bizi bu gezegene getiren. Anunnaki kahramanlarını çok güçlü işler altına sokan, bir ilkel işçi’nin yaratılmasının planlanmasına yol açan. İşte akrabalarım mesele bu, diyordu Enlil büyük bir ciddiyetle. Kader mi? Kısmet mi? Karar verilmesi gereken şey bu. Başlangıçtan itibaren mukadder miydi yoksa bizim seçimimiz mi?

ANU VE NİBİRU MECLİSİ YARATIĞIN OLUŞTURULMASINI ONAYLIYOR

Meseleyi Anu’ya götürmeye karar verdilerAnu da meseleyi meclise sunduYaşlılara, alimlere, komutanlara danışıldı. Uzun ve keskin tartışmalardı bunlar; yaşam ve ölüm, kader ve kısmet sözleri konuşuldu. Altını elde etmenin başka bir yolu olabilir mi? Yaşamda kalışımız tehlikede. Altın elde edilecekse, bu varlık oluşturulsundiye karar verdi meclisAnu gezegenler arası yolculuk kurallarından vazgeçe, Nibiru kurtula.

ENKİ NİNMAH’IN KENDİSİNE YARDIMCI OLMASINI İSTİYOR

Karar Anu’nun sarayından Dünya’ya ışınlandı; Enki buna çok sevindi. Ninmah yardımcım olsun, bu meselelerde anlayışı çoktur. Böyle dedi Enki. Ninmah’a büyük bir özlemle bakıyordu. Öyle olsun dedi Ninmah! Öyle olsun dedi Enlil. Abzu’daki Anunnakilere duyuruldu bu karar Ennugi tarafından. Varlık elde edilene dek, kendi isteğinizle dönmelisiniz iş başına, dedi.

İSYANCILAR GÖREVİNE DÖNÜYOR, İNSAN YARATMA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Hayal kırıklığı vardı ama başkaldırı olmadı; Anunnakiler zorlu işin başına döndüler. Abzu’daki yaşam evinde Enki, varlığı nasıl biçimlendireceklerini açıklıyordu Ninmah’a. Ağaçlar arasındaki yere götürdü onu, burası kafeslerle dolu bir yerdiKafeslerin içinde garip yaratıklar vardı; yaban da hiç görmemişti bunlar gibisini. Ön kısımlarını başka bir türden, arka kısımlarını başka bir yaratıktan almışlardı. ( Belli ki Enki; farklı canlı türlerinden yeni canlı türleri oluşturma deneyleri üzerinde çalışıyormuş)

İki ayrı türün yaratıklarını özleriyle birleştiren Enki, Ninmah’a gösteriyordu bunları. Yaşam evine döndülerışıl ışıl parlayan temiz bir yere götürdü onu. Bu temiz yerde Ningişzidda yaşam özünün sırlarını anlattı Ninmah’aİki türün özleri nasıl birleştirilecekti; bunu gösterdi ona. Ağaç kafeslerdeki yaratıklar fazlasıyla tuhaf, canavar gibiler, diyordu Ninmah.

NİNMAH VE ENKİ DENEYLER YAPIYOR

Öyle, diye yanıtladı Enki. Kusursuzluğu elde etmeliyiz, bunun için sen gereksin. Özler nasıl birleşecek; ne kadarı bundan ne kadarı şundan bir araya gelecek, hangi rahimde başlayacak gebelik, doğum hangi rahimle yapılacak? Bunun için senin imdada yetişme ve şifa anlayışına gerek var, doğum yapmış bir ananın anlayışına ihtiyaç var. Ninmah’ın yüzü güldü; Enki’den doğurduğu iki kızı çok iyi hatırlıyordu.

Ningişzidda ile birlikte, ME’ler üstüne kaydedilmiş kutsal formülleri taradı Ninmah. Şunun nasıl, bunun nasıl yapıldığını sordu ona. Ağaç kafeslerdeki yaratıkları inceledi; iki bacaklı yaratıklar üstünde düşündü. Özler erkeğin dişiyi döllemesiyle aktarılıyordu. Birbirine dolanmış iki iplik ayrılıp bir çocuk oluşturmak için birleşiyorlardıBir Anunnaki erkeği iki bacaklı dişilerden birini döllesin, birleşimleri olan bir çocuk doğsun, dedi Ninmah. Bunu denedik, başarısızlıkla sonuçlandı, diye yanıtladı Enki. Gebe kalmadı, doğum olmadı, diye yanıtladı Enki.

SEZERYANLA İLK BEBEK DOĞUYOR

Şimdi bu, ilkel işçinin nasıl oluşturulduğunun Ningişzidda’nın yardımıyla Enki ve Ninmah’ın bu varlığı nasıl biçimlendirdiklerinin hikayesidir. Özler karışımını elde etmenin başka bir yolu denenmeli, diyordu Ninmah. Özlerin iki ipliğini birleştirmenin başka bir yolu bulunmalı, Dünya’ya ait olan kısım zarar görmemeli. Bizim özümüzü dereceler halinde alabilmesi için şekillendirilmeli. ME formüllerinden yararlanıp Nibiru’nun özü azar azar sınanmalı.

Ninmah bir kristal (cam)  kapta bir karışım hazırlayacaktıiki bacaklı dişinin yumurtasını dikkatle yerleştirdi içineAnunnaki tohumunu içeren ME ile yumurtayı döllediBu yumurtayı iki bacaklı dişinin rahmine geri yerleştirdi. ( Tüp bebek tarifi) Bu kez gebe kaldı ama doğum bir türlü olmadı. Çaresiz kalan Ninmah bir kesik açıp oluşan şeyi maşayla tutup dışarı çıkardı. Yaşıyordu bu!( Bebeği Sezaryen ile alıyorlar)


BU BEBEK İLKEL İŞÇİ ÖZELLİKLRİNİ TAŞIMIYOR

Enki sevinçle haykırdı. Başardık! Ningişzidda sevinçten ağladı. Yenidoğanı ellerinde tutan Ninmah sevinçle dolmamıştı. Yenidoğanın her tarafı kaba tüylerle kaplıydıön kısımları Dünya yaratıklarınınki gibi; Arka kısımları ise Anunnakileri andırmaktaydı. İki bacaklı dişiye verdiler yenidoğanı, sütüyle besleyip emzirsin diye. Yenidoğan hızlı büyüyordu, Nibiru’nun bir günü Abzu’da bir aydı. Dünya çocuğu boy attı ama Anunnaki suretinde değildi. (Deneme 1)

BIKMADAN DENEMEYE DEVAM EDİYORLAR

Elleri araç gereçlere uygun değildi, konuşması hırıltılı bir homurdanmaydı. Bir kez daha denemeliyiz, diyordu Ninmah. Karışımın ayara ihtiyacı var. ME’leri tahlil edeyim, şu veya bu ME ile çabalayayım. Enki’nin ve Ningişzidda’nın yardımlarıyla işlemleri tekrarladılar. ME’deki özler üstüne dikkatle düşündü Ninmah. Birinden ufacık bir şey aldı, diğerinden azıcık bir şey.

Sonra kristal kasenin içinde Dünya dişilerinden birinin yumurtasını dölledi. Gebe kaldı, doğum da doğru zamanda oldu. Bu kez doğan Anunnakilere daha çok benziyordu. Onu doğuran anaya verdiler ki emzirsin, yenidoğan büyüyüp çocuk olsun. Görünüşte hoştuelleri araç gereç tutabilecek biçimdeDuyularını sınadılar ve baktılar ki yoksun. Dünya çocuğu işitemiyordu, gözleri iyi görmüyordu. (Deneme 2)

Tekrar tekrar ayarladı Ninmah karışımları; ME formüllerinden ufak tefek parçalar topladı. Doğanlardan birinin ayakları felçliydidiğeri organlarından sızdırmaktaydıbirinin elleri titriyordubir diğerinin karaciğeri bozuktuBirinin elleri ağzına erişmeyecek kadar kısaydıbir başkasının akciğeri solumaya uymadı. Bu sonuçlar hayal kırıklığına uğrattı Enki’yi; ilkel işçi elde edilmedi, diyordu Ninmah’a.

BİÇİMLENDİRİCİ KABIN DÜNYA’NIN ÇAMURUNDAN OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Sınayarak keşfediyorum bu varlıkta; ne iyi ne kötü. Ninmah böyle yanıtladı Enki’yi. Yüreğim başarılı olana dek devam et, diyor bana. Bir kez daha hazırladı karışımı; yenidoğan yine kusurluydu. (Deneme 3) Eksiklik karışımda olmasın sakın, diyordu Enki ona. Engel ne dişinin yumurtasında ne de özlerde olmasın sakın? Dünya’nın kendisini biçimlendiren şey; eksik olan bu olmasın?

Nibiru’nun kristallerinden yapma kabı, Dünya’nın çamurundan yap. Büyük bilgelik sahibi olan Enki böyle diyordu Ninmah’a. Dünya’nın kendi karışımından, altınından ve gümüşünden gerek olmasın? Şeyleri bilen Enki onu teşvik etti kullanmaya Abzu’nun çamurunu. Yaşam evinde Ninmah bir kap yaptıAbzu’nun kilinden yaptı bunuArındırıcı bir banyo olarak biçimlendirdi kabı, karışımı bunun içinde yapacaktı.

Bu yaratılma sürecinde Anunnakiler doğru bir formülle hareket etmeye başladıklarında Allah bu anı Kuran’da şöyle bildirmiştir.
Secde S,7- İnsanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.
Müminun S,12. And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülaleden yarattık.
Rahman S,14,15. Allah insanı, ateşte pişmiş gibi bir kuru çamurdan yarattı.
Hicr S,26- Gerçekten biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.

Allah İnsan bedeninin yapım aşamasında gelişen olayları tabletlerin ortaya çıkmasından çok önce Kuran’a almıştır. Tabletlerin teknoloji çağında ortaya çıkması ise, Kuran kitabından çok sonraları olmuş bir olaydır. Allah bilincin değil insan bedeninin gelişim sürecini dikkate alarak bilinç olarak ‘bin’diğimiz bu bedenlerin sırrını gizlememiştir. Aksine bilinip öğrenilmesi için ağır hayat şartlarına rağmen saklanıp korunmasını sağlamıştır. Bedenlerimizin geçmişini akletmek süreci düşünüp kavrayabilmek için tarih içinde bu tabletlerin saklanıp korunmasını sağlamış, tabletler ortaya çıkmadan çok uzun zaman önce bu olayları kendi kitabında konu edinmiş ve tabletlerin ortaya çıkması ile akıl sahiplerine bir delil göstermiştir. Bu bilgilerin Sümer tabletlerinde bulunuyor olması Kuran’ın yada diğer din kitaplarının bazı çevrelerce Sümer orjinli olup oradan kopyalandığını düşündürebilir AMA! Bu düşünce sahiplerinin aynı zamanda Tabletlerin henüz gün yüzüne çıkmamış bir zamanda olması ve varlığından haberi olmayan birinin bunları nasıl 1/1 oradan alıntıladığını da ispatlaması gerekir. Bunu yapmalılar aksi taktirde sadece açıklayamadıkları bir mantık içinde kalmaktan başka seçenekleri yoktur. Kendileriyle birlikte dünyanın yeni yeni şahit olduğu bu Tablet gizemi, o zamanlar nasıl bilinebilirdi? Tevrat üzerinden geriye uzanıp sonrada Tevrat üzerinden sonrasına uzanarak Kuran kitabıda Tevrat kopyasıdır gibi bir mantık içindelerse Neden Tevrat ta ki bozulmalar Kuran’da da yoktur? Tevrat Tanrıyı insanlaştırıp, insanıda Tanrılaştırırken, Kuran neden O’nu benzersiz olarak tanımlamıştır? Kuran değil insanı! Yada herhangi dünya dışı bir varlığı Tanrı yerine koymayı O’nun bir benzeri ve dengi olmadığını üstüne basa basa işlemiştir?  Tevrat Tanrıyı, Dünyayı ve Yaşamı yarattıktan sonra bedensel bir yorgunluğa düşüp 7.gün dinlenmeye alırken, Kuran’ın tanıttığı Tanrı, dünya ve yaşam, tüm EVRENLER ve içindekileri yarattıktan sonra Bilgi katına geçip TEST sürecine start verdiğini söyler? Birbirine tamamen zıt bir mantıkla Kuran nasıl Tevrattan esinli insan eliyle yazılmış bir kopyalaması olabilir?…Bu bariz farkı düşünün!!! Tevratın anlattığı Tanrı tasviri ile Tabletlerin yazıcıları insan  örtüşürken Kuranın anlattığı Tanrı tasviri Anunnakilerinde varlığını bildikleri YARATICI Tanrı ile örtüşmektedir. bambaşkadır..

Henüz sırrına bile eremediğimiz bir galaksimiz varken, gözümüzün önünde sınırsız bir evreni yaratan Tanrı nasıl yorulabilir? Bunları yapacak bir kuvvete sahip İlah nasıl kusurlu olabilir? Belirtelim Enbiya S,10 ‘Size de bir kitap indirdik ki, şan ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıl etmiyor musunuz?’’ ayetiyle Sizin şanınız bu kitaptadır denilmiştir, bu kitap nedir? Bu kitap tüm zamanların RAR dosyasıdır. Dikkat ediniz tüm zamanlar ise bu RAR dosyasının açılmış halidir. Neden hayat birbirinin aynısı bir tekerrür içindedir hiç bunu düşündük mü? İşte Kuran’ı benzersiz yapan şey hayattaki tekerrür ettirilen hadiseleri kendi bünyesinde tutmasıdır. Buda Kuran’ı yenilmez ve güncel tutar.. Adem İbrahim Musa İsa Muhammet Zülkarneyn hepsi zamanlar içinde farklı tiplerde gelen kişilerdir. Buyurun Musa ile M.Kemal’i (milleti için saltanata açtıkları kavga ile) kıyaslayın. Buyurun Atatürk ilede Zülkarneyn’i kıyaslayın.. Buyurun ilk sentetik insan ile Ademi kıyaslayın, buyurun babasız doğan İsa ile, laboratuvarda doğması planlanan babasız çocuğu kıyaslayın, buyurun Teknoloji ile İsa’nın tıpa tıp benzerliklerini kıyaslayın.. Hepsi farklı alanlarda farklı karakterlerle AMA aynı olaylarla karşımızda durmaktadır. Ne diyordu ayet? Size de bir kitap indirdik ki, şan ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıl etmiyor musunuz? Kuran nedir? Kuran hayatın bir araya toplanmış kitaplaşmış halidir. Hayat nedir? Tamamı bir tekerrürden oluşan test bandıdır. TARİHAYATEKERRÜR=Kuran. Kuran’ı eşsiz yapan zaman üstü bir kitap olması ve hayat içindeki tekerrürlerin kendisidir.

Şimdi İNSAN bedenin yaratılmasında hangi aşamalardan geçtiğini okumaya devam edelim.

KİLDEN YAPILMA KAPTAN İLK İNSAN DOĞUYOR

Kilden yaptığı kabın içine nazikçe koydu iki bacaklı bir Dünya dişisinin yumurtasınıBir Anunnakinin kanından çıkarttığı yaşam özünü de koydu kaba. ME formüllerine göre hazırlandı karışım; kaba parça parça kondu doğrusu. Böylece döllenen yumurta Dünya dişisinin rahmine konuldu. Gebe kaldı, diye neşeyle bildirdi Ninmah. Tayin edilen doğum anını beklediler.

Tayin edilen anda Dünya dişisi sancılandı; bir çocuk, bir yenidoğan geliyordu. Ninmah kendi elleriyle çıkarttı yenidoğanı; bir oğlandı bu. Ellerinde tuttu çocuğu; suretini inceledi; kusursuz bir suretti. Ellerinde tutup havaya kaldırdı; Enki ve Ningişzidda‘ya gösterdi. Üç önder neşeli kahkahalara kaptırdılar kendilerini. Enki ve Ningişzidda birbirlerinin sırtına şaplak attı; Ninmah Enki’ye sarılıp öptü.

Ellerinle yarattık onu, dedi Enki; gözleri ışıl ışıl ona bakıyordu. Doğum yapan anaya verdiler yenidoğanı ki emzirsin. Nibiru’da bir çocuğun gelişiminden çok daha hızlı büyüyordu. Aydan aya gelişti yenidoğan; bebeklikten çıkıp bir çocuk oldu. Elleri ayakları işlere uygundu; konuşmayı bilmiyordu. Konuşmaktan anlamıyor, hırıltı ve homurtudan ibaretti sözleri. (Deneme 4)

BU İNSAN DA EKSİK BULUNUYOR, YUMURTA ANUNNAKİLERİN RAHMİNE YERLEŞTİRİLMELİ DENİLİYOR

Enki mesele üstünde düşünüyor; her bir adımda ve karışımda ne yapıldığını inceliyordu. Deneyip değiştirdiğimiz her şey içinde tek bir şeyi değiştirmedik, diyordu Ninmah’a. Döllenmiş yumurtayı hep Dünya dişisinin rahmine geri koyduk. Geriye kalan engel bu olmasın sakın, diyordu Enki. Ninmah Enki’ye bir bakış attı; şaşkınlık içinde bakakaldı. Ne demektesin sen, diyerek bir yanıt istedi ondan.

Doğuran rahimden söz ediyorum, diyerek yanıtladı Enki onu. Döllenen yumurtayı besleyen, doğuma dek taşıyandan. Suretimizde ve benzeyişimizde olacaksa, bir Anunnaki rahmi gerekiyor olmasın? Yaşam evinde sessizlik vardı; Enki’nin söyledikleri daha önce hiç işitilmemiş sözlerdi. Birbirlerine baktılar; birbirlerinin kafasından ne geçtiğini düşünüyorlardı.

NİNMAH TAŞIYICI ANNE OLMAYI KABUL EDİYOR

Sözlerin bilgece kardeşim, dedi nihayetinde Ninmah. Doğru karışım yanlış rahme yerleştirildi belki de. Şimdi, nerede Anunnakiler arasında rahmini sunacak, karnında belki kusursuz ilkel işçiyi belki de bir canavarı taşıyacak dişi? Böyle diyordu Ninmah titreyen bir sesle. Bunu eşime, Ninki’ye sorayım, dedi Enki. Onu buraya, yaşam evine çağırtalım; meseleyi önüne koyalım.

Tam çıkıyordu ki Ninmah elini onun omzuna koydu. Hayır, hayır diyordu Enki’ye. Karışımları ben hazırladım; ödül de tehlike de benim olmalı. Rahmi sağlayacak Anunnaki ben olacağım, iyi yada kötü kısmetle ben karşılaşacağım. (Ninmah’ın tavrı Tam bir bilim adamı tavrı) Enki başını eğip onu nazikçe kucakladı. Öyle olsun, dedi ona.

(Olaylar buradan sonra biraz kafa karışıklığı yapacak cinstendir. Sizlere elimizden geldiğince en doğru mantığı izah etmeye çalışacağız. Aslında gördüğümüz her şeyin İDEA evrenindeki alınan kararların birer yansımasından kaynaklı olduğunu anlatmaya çalışacağız. Az sonra Adamu’nun ve Ti-amat’ın ADEN denilen bölgede bir bahçe içinde bulundukları sırada düştükleri hatayı okuyacaksınız. Tıpkı İDEA evreninde cennet bahçesinde düştükleri hatanın benzeri tekrar ettirilmiştir. Adem ve Eşinin düştükleri hatanın bir benzeri sokuldukları beden içinde tekrar dünyada da yaşatılmaktadır. Benzerliklerin birbirinin kopyası gibi durma sebebi ise huzurdan kovuldukları ilk olayın, test süresi boyunca hayatlarına bir işaret kanıt olarak bırakılmasıdır. Bunu zamanla akledip düzeltmeleri sağlanacaktır. İnsanlar fiziksel görünümlerini gerçek kimlikleri zannetmektedir. Gerçekte gerçek olan BEDEN değil BİLİNÇTİR. Bizler bilinç sistemini fiziksel beynin bir fonksiyonu gibi sanmaktayız. Oysa beyin sadece bilinç sisteminin yüklendiği RAM dır. Bir delide de beyin vardır ama bilinç olmazsa taşıdığı beyinin bir kıymeti yoktur. Şu videoya bakınız

Bu videoda bir canlı organizmanın taklidi vardır. Birkaç voltluk elektrikle canlıymış gibi görünmektedir, ama değildir. Sadece elektrikle hareket ettirilen bir sinirsel tepkime gibi bir şeydir. Farz edinki bu bütün bir insan bedeni olsun canlı ama bilinç olmasın sizce ne yapar? Sadece açlığını bastıracak dürtülerle hareket edecek bir varlık olurdu.. İşte bilinç olmayınca o bedene zombi denir…

Bilinç varsa kişilik var Bilinç yoksa sadece aç bir beden var.

Bu günümüzde bir çok elektronik cihazda gözler önüne serilmiştir. Bu gözler önündedir ama birisinin bunu fark et tir mesi gerekir.. Bir Firma düşünün! Bu Firma elektronik bir prototip (ilk örnek) alet üretsin. Bu aleti değerli yapan sizce nedir? Aletin toprak elementlerinden üretilmiş ‘boş kab’ımıdır, yoksa o deneğe hayat verecek olup, ne yapıp etmesi gerektiğini bildirecek olan yazılım mıdır? Elbet teki yazılımdır! O yazılım aletin içine aktarılma mış olsa, o alet ancak bir süs eşyasıdır. Bu ister organik bir canlı olsun ister cansız gibi görünen bir başka şey olsun bir kişiliği yoktur. Bu bile aslında gerçeğin ne olduğunu anlamak için yeterli bir örnektir. Aynı şey topraktan oluşan elementler bütünü olan İNSAN bedeninin içine yüklenmiş olan bilinç (kişilik karakter) yazılımıdır. İşte gerçek budur. Burada asl olan BİLİNÇ programının bir denek (BEDEN) üzerinde tekrar tekrar test edilmesi yatmaktadır. Az sonra okuyacağınız bahçe hatası, daha önce İDEA evrenindeki yaptıkları ilk hatalarını akletmesi için tekrarlatılan bir tekerrürden başka bir şey değildir. Gerçek olan mantıklı olan zaten budur, fakat bunu anlayacak kişi sayısı oldukça azdır. Çünkü büyük çoğunluk tüm müdahaleye rağmen madde evrenini gerçek evren sanarak, öz kimlikleri olan bilinçlerini esir etmiş ve kısıtlamıştır. Hataların benzerlik taşıyacak olmasını ve aslında bu hatanın arka plandaki mantığa hizmet eden sebep ve sonuç ilişkisi içinde tekrar ettiriliyor olmasını iyi etüt etmelisiniz!.. İdea evrenindeki ilk hata burada da enteresan bir halde yaşatılmıştır. Adamu ve eşinin bahçede yapacağı hatayı dünya gerçeği üzerinden değil, mana boyutundan akledip yorumlamaya çalışınız. İDEA evreninde yaşanan ilk hata az sonra okuyacağınız bahçedeki Adamu ve Tİamat üzerinden daha muazzam nasıl yansıtılabilirdi ki? Hepimiz birer Adem ve Havva benzeriyiz peki hiç İDEA evreninde düşülen hatanın gerçekten de ne olmuş olacağını düşündük mü?! Eğer bizler birer varlıksak ve bize değer verilmişse her şeyden önce Allah katında neyin yasak olabileceğini tanımlamamız gerekir! Bir düşünün Allah katında cennettesiniz ve yasak olan bir şey var? Allah katındaki cennette ne yasak olabilirdi? Hem cennettesin hemde bir yasak içindesin!! Cennette ne yasak olabilirdi? Hani cennette yeme içme serbestti öyleyse cennete yasak olan ne OLABİLİR?! İşte burada hakiki bir akıl ile mantık yürütmek gerekir. Bunun için size yardımcı olabilmesini umut ederek kısa bir bilgi verelim. Cennet demek Allah’ın yanında olabilmek demektir. Orada yasaklanan şey ise Allah’ın kendi alanıdır. Kendi alanının İLK örneklere ADEM VE EŞİ’NE şu alana geçmeyin yoksa zalimlerden olursunuz uyarısıyla bildirilmiştir. O alan Allah’ın kendi alanıdır, o alana geçmek ise zalimlikle, haksızlıkla tanımlanmıştır. Zalimlik mana olarak açgözlülük ile ortaya çıkan bir davranış biçimidir. Aç gözlülük ise SINIR ‘alan’ tanımaz ve kendi alanının dışına çıkmaya yeterli bir tatminsizliktir.. Düşününki çamurdan bir heykel prototip yaptınız ona hayat veremedikten sonra sizin yaptığınız şeyin manası nedir? Cansız bir heykeldir.. Karşımızda sadece bedeni görmek ve tüm her şeyi onun üzerinden yorumlamak oldukça yetersiz bir zeka işidir.. Hadi o heykele HAYAT verebiliyorlar mı?…. Şimdi İDEA evreninden bize gösterilen mesajı anlayabilmek için şu örneğe bakalım..  Düşününki bir robot yada bir heykel yaptınız ve ona bilinç yüklediniz canlandı, sonra ona dediniz ki senin alanın şu bölgedir benim alanım ise şurasıdır. Sakına benim alanıma geçme! Yoksa bana karşı gelmiş olursun ve haksızlıkla suçlanırsın. Kendi alanında kal ve orada mutlu ol, onunla tatminkar ol.. O ise bu uyarıyı kendisinin de siz gibi olmaması için sınırlanmış bir alan olarak akletsin ve sizin alanınıza geçip arıza versin.. Aslında mevzunun anlaşılması bu kadar kolay olan bir mantık içindedir… Adem ve eşine cennetteki yasaktan kastın aslında ne olması gerekir? ne olursa daha akla yatkın olur? Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için linke tıklayınız.

Adem’e ve Eşine Yasaklı Olan Ağaç?

Okuyacaklarınız, Anunnakilerin insan bedeninin yapım aşamasında kendilerinin de tam olarak farkında olmadıkları bir mecburiyet içinde olmalarıdır. Plan böyledir ve ellerinden o ilk örnekleri yapmaya çalışmaktan başka bir şey gelmemektedir.

(Buraya dikkat) Kil kapta hazırladılar karışımı, Bir Dünya dişisinin yumurtası ile Anunnaki erkeğinin özünü bir araya getirdiler.
Secde S,7- İnsanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

İnsan S.2- Gerçek şuki; biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. (anlaşılıyorki bu karışık nutfe iki ayrı ırkın dünyalı dişi bir primat ile Niburulu bir Anunakinin birbirine karışarak döllenmiş spermidir-yani insanoğlu melezleme yöntemi ile başarılı sonuca var-dırıldı- buda demektirki herşey ilahi plan dahilinde olan bir şeydi bu sebeple Anunakilerin dünyaya gönderilmesi gerekiyordu. Ayrıntıya dikkat ediniz! Melezleme yöntemi yani aşılama ile bu iş mümkün görünüyor. O yüzdendir ki insan genetiği bir maymun türüyle %94 (yanılmıyorsam %94) gibi bir benzerlik içindedir. Geri kalan ise kildeki elementler ,  anunaki erkek ve anunaki dişisinin kodu. Tabi bu benim tarifim bilimsel olarak daha açıklayıcı ifadeler olabilir.)

1-Kil kap yani karışımın hazırlandığı çamur kap. Secde 7 deki ilk basamak.
2-Bu başlangıcın devamı olarak o çamurdan yapma kapta hazırlanmış iki ayrı ırkın spermi ile doğru rahimde insanı kusursuzlaştırdık.

NİNMAH ÇOCUĞU DOĞURUYOR

Döllenen yumurta Ninmah’ın rahmine Enki tarafından yerleştirildi; gebelik

başlamıştı. Karışımla başlayan gebelik ne kadar sürecek acaba? diyerek birbirlerine sordular. Nibiru’nun dokuz ayı mı, Dünya’nın dokuz ayı mı? Dünya’nınkinden uzun, Nibiru’dakinden kısa sürede geldi sancılarNinmah bir oğlan doğurmaktaydı. Enki oğlanı ellerinin arasına aldı; kusursuzluğun suretiydi çocuk.

Yenidoğanın arka kısmını tokatladı, yenidoğan uygun sesler çıkardı. Ninmah’ın kucağına verdi çocuğu ve o da onu ellerine alıp havaya kaldırdı. Onu ellerimle yaptım, diye zaferle bağırdı. (Deneme 5)

76-İNSAN SÜRESİ

İnsan S,1 – Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi. (O anılmaya değer bir şey değildi-Tam formülüyle İstediğimiz kıvama gelince onu andık- tam formülüne uygun halde olunca ona işitme,görme yeteneğini kazandırdık )
İnsan S,2
Gerçek şuki; biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye onu işitir ve görür yaptık. Ayet sanki daha önceki başarısız deneylerin en sonundaki başarılı olan nihayetine harika bir gönderme yapıyor.
İnsan S,3 Kuşkusuz biz ona (değerini bildirdik) yolu gösterdik; (Şimdi o) ister şükredici olsun, ister nankör.

YENİ DOĞANIN BAŞARILI BİR DENEY ÜRÜNÜ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Şimdi bu Adamu‘nun ( Bizim kullandığımız adam kelimesinin kökü budur) adıyla

en doğruyu görselleştiren o çağın sanatçılarının gözüyle yaratılış

çağrılmasının ve onu tamamlayacak dişi olan Ti-Amat’ın nasıl biçimlendirildiğinin hikayesidir. Yenidoğanın görünüşünü ve ellerini ayaklarını dikkatle inceledi önderler. Kulaklarının şekli iyiydi; gözleri kapalı değildi, elleri ayakları uygundu; arka kısmı bacaklar ve ön kısımları el olarak biçimlenmişti. Yaban olanlar gibi kaba tüylü değildi, saçları koyu siyah.

DÜNYALININ SÜNNET DERİSİ OLDUĞU FARKEDİLİYOR

Teni pürüzsüz, Anunnakilerin teni gibi yumuşacıktıRengi koyu kan kırmızısı gibiydiAbzu’nun çamurunun rengini almıştıErliğine baktılar: Biçimi gariptiön kısmını bir deri örtmekteydi!! Anunnakilerin erliğinin tersine bunun ön kısmından bir deri sarkmaktaydı. Dünyalılar biz Anunnakilerden bu gulfe ile ayırt edilsinler, dedi Enki.

(İşte tam burada sünnet geleneğini konuşalım. Sünnetli penis tanrısallığı simgelediğine göre insanların sünnet geleneği bu arzudan olmasın? İbrahim Tevrat bilgilerine göre Yehova’nın emriyle penisini sünnet ediyor. Bunun için keser kullanıyor. ( İslam’a göre) Keser kullanması da penisinin; ileride de anlayacağımız gibi, Anunnakilerin penisinin Dünyalılardan çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Belki de Dünyanın değişik bölgelerinde bulunan büyük penisli tanrı heykelleri de bu sebeple yapıldı. İbrahim bir yarı tanrı. (Melez) Yani bir Anunnaki’den olma neslin devamı. Anunnakiler yarı Dünyalı böyle çocukları kurdukları şehirlere kral ya da rahip yaptılar. İbrahim de böyle bir rahip olan Terah’ın oğlu. Böyle rahipler ve krallar Anunnakilerle yani Tanrılarla kan bağı olduklarını göstermek için kendilerini sünnet ederek farklı olmaya çalışıyorlardı. Tevrat ve İslam silsilesiyle gelen ( aslında Kur’an da sünnetle ilgili tek kelime edilmemiştir. Her ne hikmetse sadece Yahudilerin uyguladığı sünnet İslam da en baştan beri vardır?!!) sünnet emri Tanrıların yani Anunnakilerin kendine bağlı kabilelerin farklı olması için olabilir mi? Çünkü Tanrı İbrahim’e kendisini penisinden tanıyacağını söylüyor. Tıpkı yukarı da Enki’nin açıkça Dünyalılardan Anunnakileri ayıran işaretin sünnet derisi olduğunu söylemesi gibi.)

( Şimdi  Tevrat’tan İbrahim’in nasıl sünnet emrini aldığını okuyalım: “Yaratılış; bölüm 17; 10-Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. 11- Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 12- Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. 13- Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. BEDENİNİZDEKİ BU BELİRTİ SONSUZA DEK SÜRECEK ANTLAŞMAMIN SİMGESİ OLACAK. 14- Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir….23- İbrahim evindeki bütün erkekleri Tanrı’nın kendisine buyurduğu gibi o gün sünnet ettirdi. 24-İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz yaşındaydı. 25-Oğlu İsmail on üç yaşında sünnet oldu. 26-İbrahim oğlu İsmail’le aynı gün sünnet edildi. 27- İbrahim’in evindeki bütün erkekler onunla birlikte sünnet oldu.”)
(Kuran da sünnet emri olmamasına rağmen gerek hadis gerekse rivayetlerde Hz. İbrahim keserle kendini sünnet etti söylemi Müslümanlarca kabul görmüştür.)

İbrahimin sünnet olayını özetle; İbrahim İslam dininde en önemli yere sahip olan peygamberdir. Belliki tarihtede seçkin bir kişilikti. İbrahimin en büyük özelliği Tek (Tanrıcı bir misyonu (monoteist) olması idi. Eğer İbrahim gerçekten sünnet olmuşsa bunun tek açıklaması olabilir! İbrahim sünnet olarak Tanrılığa heveslenmiyor, aksine kendilerini Tanrı ilan etmiş Anunakiler ile dünyalılar arasındaki sünnet derisini, bizi dünyalılarla birbirimizden ayıran bu olsun dedikleri için, bu kuralı gerçek yaratıcının emriyle çiğniyor. Seni kendilerinden farklı alt sınıf köle gibi gören, kendilerini Tanrı sanan şu zavallıların koyduğu kuralı çiğne! der gibi… İbrahimin anlatımlarda akıl küpü bir misyonu vardır. Aklını kullanabilen bir kişiliktir, tutumu biraz tatlı sert, birazda dikbaşlı yapısı ayetlerde belli edilir. İşte İbrahim bu kuralı delip ”Siz Tanrı değilsiniz benim gibi yaratılmış olanlarsınız. Koyduğunuz yasayı tanımıyorum”  demiş olmasıdır. Böyle davran mış olması İbrahime ne kadarda uyumlu olurdu değilmi? Şimdi bu mantık üzerinden şu ayeti alalım. Bakara S,124  Hani Rabbi, İbrahim’i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim’e): “Seni şüphesiz insanlara öncü kılacağım” dedi. ,,,,,) Görüldüğü gibi İbrahim bir takım sözler almış ve söylenen sözleride tam olarak uygulamış.  Bu davranışla Anunnakilerin kuralını hiçe saymış onların Tanrılığına rest çekerek kendisine yöneltilen sözleri tam olarak yerine getirmiştir. Gelişen bu olay tabletlerin açığa çıkması ilede birbirini tamamlamıştır.)

(Hristiyanlarda ise İsa’nın sünnet olayı İncil’de anlatılmasına rağmen, uzun yorumlardan sonra sünnetin önemsiz olduğu vurgulanır. Önemli olanın içteki iman olduğu vurgulanır.  “Luka; 2.bölüm 21-Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi.” ” Romalılar 2; 25- Kutsal Yasa’yı yerine getirirsen, sünnetin elbet yararı vardır. Ama Yasa’ya karşı gelirsen, sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. 26- Bu nedenle, sünnetsizler Yasa’nın buyruklarına uyarsa, sünnetli sayılmayacak mı? 27- Sen Kutsal Yazılar’a ve sünnete sahip olduğun halde Yasa’yı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama Yasa’ya uyan kişi seni yargılamayacak mı? 28-Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudi’dir, ne de görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. 29-Ancak içten Yahudi olan Yahudi’dir. Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh’un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı’nın övgüsünü kazanır.” ” Romalılar 3; 3- Öyleyse Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Sünnetin yararı nedir? 4-Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir.” ” Romalılar 4; 9-Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki, “İbrahim, imanı sayesinde aklanmış sayıldı. 10-Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. 11-İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun, böylece onlar da aklanmış sayılsın 12-Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan, ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu.” ” Korintliler; 7. bölüm 19-Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan, Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmektir. Galatyalılar 5; 2-Bakın, ben Pavlus, size diyorum ki, sünnet olursanız Mesih’in size hiç yararı olmaz. 6-Mesih İsa’da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır; yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır. 15-Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır.” ” Filipililer3; 2- Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının; o sünnet bağnazlarından sakının!.” )

YARI DÜNYALI BEBEĞİ NİNMAH EMZİRİYOR, ADI ADAMU KONULUYOR

Yenidoğan ağlamaya başladı; Ninmah onu koynuna bastırdı. Meme verdi ona, oğlanı emzirmeye başladı. Kusursuzu elde ettik, diyordu neşeyle Ningişzidda. Enki kız kardeşine baktı; Ninmah ve bir varlık değildi gördüğü, bir ana oğuldu. Ona bir ad verecek misin? diye sordu Enki.
O bir yaratık değil, bir varlıkNinmah elini yenidoğanın bedenine götürüp onun koyu kırmızı renkli cildini okşadı parmaklarıyla, Adamu diyeceğim ona dedi Ninmah. Dünya’nın çamuru gibi olan anlamına, adı bu olacak. (Eğer Anunnakiler bizim Tanrımız olsaydılar bu üst üste denemeleri 5. Deneme de değil ilkinde, 1. denemede başarmaları gerekirdi. (Enki bu başarısızlığı Yedi kere yedi başarısız oldu diyerek itiraf etmektedir) Tanrı olsaydılar ve bir işe karar verseydiler o işe Ol dedimi o işinde ilkinde olması gerekirdi! Oysa Allah onları bu şekilde üst üste başarısızlıklarla denemeler yaptırmıştır. Onların bir Tanrı olamadıkları en nihayetinde ne oldukları herkese iyice belli olana kadar bunu gözler önüne sermiştir . Kİ! Kimsecikler onların birer Tanrı olduğunu düşünmesin. Ancak Tekvir S, 29 Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Yenidoğan Adamu için bir beşik yaptılarYaşam Evi’nin bir köşesine koydular onu. İlkel işçi için bir modeli sonunda elde ettik, dedi Enki. Şimdi bir işçiler ordusuna ihtiyaç var. Ningişzidda böyle hatırlattı büyüklerine. Gerçekten bir model olacak o; ilk doğan çocuk muamelesi görecek, onu güç işlerden koruyacağızyalnızca onun özü olacak kalıbımız. Enki böyle dedi; onun hükmü Ninmah’ı pek sevindirdi.

DİĞER TAŞIYICI ANNELER ŞİFACI KADINLARDAN SEÇİLİYOR

Bundan böyle döllenen yumurtaları kimin rahimleri taşıyacak? diye sordu Ningişzidda. Önderler bu mesele üstünde düşündüler, Ninmah bir çözüm önerdi. Kendi şehri Şurubak’tan kadın şifacıları çağırdı; gereken işi anlattı onlara. Adamu’nun beşiğinin başına götürdü onları ki yenidoğan Dünyalıyı görsünler. Bu görev bir emir değil, dedi Ninmah onlara.

Kararı isteğiniz belirleyecek. Toplanan Anunnaki dişileri arasından yedisi öne çıktı; yedisi görevi kabul etti. Adları sonsuza dek hatırlana, dedi Ninmah, Enki’ye. İşleri kahramanca; onlar sayesinde bir ilkel işçiler sınıfı ortaya çıkacak. Yedisi öne çıkıp her biri adını söyledi ve Ningişzidda onların adlarını kaydetti. NinimmaŞuziannaNinmadaNinbaraNinmugMusardu ve Ningunna.

ADAMU’NUN TOHUMU VE DÜNYALI DİŞİNİN YUMURTASINDAN OLUŞAN ZİGOT ANUNNAKİLİ KADINLARIN RAHİMLERİNE YERLEŞTİRİLİYOR

Kendi istekleriyle doğum anası olacak yedilerin adları böyleydi, Dünyalılar onların rahimlerinde taşınıp doğacaktı; ilkel işçiler ortaya çıkacaktı. Abzu çamurundan yapılan yedi kabın içine Ninmah, iki bacaklı dişilerin yumurtalarını yerleştirdi. Adamu’nun yaşam özünü çıkartıp azar azar kaplara ekledi. Sonra Adamu’nun erliğine küçük bir kesik açtı, oradan bir damla kan çıktı.

KAN VAR KANDAN İÇERİ, CAN VAR CANDAN İÇERİ

Yaşamın işareti olsun bu; et ve canın birleştiğini ilan etsin sonsuza dekYenidoğanın erliğinden  sıkıp çıkardığı her bir damla kanı her bir kaptaki karışıma ekledi. (Testislerden tüp bebek için sperm alınması) Bu kilin karışımında Dünyalı ile Anunnaki bağlanacak. Böyle diyordu Ninmah, bir dua okuyorduİki öz, biri gökten biri yerdenbir araya gelip birlik oldu. Dünya’dan olan Nibiru’dan olan kan bağıyla bağlandı.


YEDİ ERKEK DOĞUYOR

Ninmah böyle diyordu; Ningişzidda onun sözlerini de kayda geçirdi. Doğum yapacak kahramanların rahimlerine döllenmiş yumurtalar yerleştirildi. Gebelik başladı; tayin edilen zaman heyecanla beklendi. Tayin edilen zamanda doğumlar gerçekleşti. Tayin edilen zamanda yedi erkek Dünyalı doğduSimaları düzgündüdoğru sesler çıkartıyorlardı; kahramanlar tarafından emzirildiler.

İNSANOĞLUNUN DİŞİLERİNİ DE YARATMAYA!! KARAR VERİYORLAR

Yedi ilkel işçi oluşturuldu, diyordu Ningişzidda. İşlem tekrarlana, güç işi devralacak yedi tane daha yapıla. Evladım, dedi Enki ona. Yedi kere yedi bile yetmeyecek. Şifacı kahramanlardan çok şey talep ettik, işleri sonsuza dek böyle sürecek. Gerçekten de bu görev çok zorlu, dayanılmaz olacak, dedi Ninmah. Dişilerini oluşturmalıyız, diyordu Enki, erkekleri tamamlamaları lazımdı.

Birbirlerini bilsinler, ikisi tek beden olsunlarKendi kendilerine çoğalsınlar, kendi başlarına çocuk doğursunlar. İlkel işçiler kendi başlarına doğururlarsa Anunnaki dişileri rahatlayacak. ME formüllerini değiştirmelisin, erkekten dişiye doğru ayarlamalısın. Böyle dedi Enki, Ningişzidda’ya. Adamu’yu tamamlayacak dişiyi oluşturmak için bir Anunnaki dişisinin rahminde gebelik gerek.


DİŞİYİ NİNKİ’NİN RAHMİNDE YARATMAYA KARAR VERİYORLAR

Ningişzidda böyle diyerek yanıtladı babası Enki‘yi. Enki bakışını Ninmah’a çevirdi; o konuşmadan önce elini kaldırdı. Bu kez Ninki’yi çağırmama izin ver, dedi güçlü bir sesle. (Ninki Enkinin karısıdır) İsterse eğer, dişi Dünyalının yaratılması için kalıp o olsun. Ninki’yi Abzu’ya, yaşam evine çağırttılar. Adamu’yu gösterdiler ona, tüm meseleleri açıkladılar ona. Gereken göreve dair izahat verdiler; başarıları ve tehlikeleri anlattılar ona.

Ninki bu göreve hayran kaldı. Hemen yapalım, dedi onlara. Ningişzidda ME formüllerine göre ayarlama yaptı; karışım ile bir yumurta döllendi. Eşi Enki bunu onun rahmine yerleştirdi; büyük bir dikkatle yaptı bunu. Gebelik başladı; tayin edilen zamanda Ninki sancılandı ama doğum olmadı. Ninki ayları saydı, Ninmah ayları saydı; onuncu aya, kötü kısmet ayı demeye başladılar.

BEBEĞİ SEZERYANLA ALIYORLAR

Elleri rahimleri açan hanım, Ninmah keskin bir aletle bir kesik açtı. (Gebelik uzayınca sezeryan ile çocuğu alıyorlar) Başını örttü; ellerine korumalar taktı; (eldiven ve ameliyathane şapkası nasıl da basit tarif ediliyor) beceriyle yaptı kesiği, yüzü bir anda parladı. Rahmin içinde olan rahmin dışına çıktı. Dişi! Bir dişi doğdu! Neşeyle bağırdı Ninki. Yenidoğanın görünüşü ve elleri ayakları dikkatle incelendi. Kulaklarının şekli iyiydi; gözleri kapalı değildi. Elleri ayakları uygundu; arka kısmı bacaklar ve ön kısımları el olarak biçimlenmişti.


İŞTE HAVVA ANAMIZ! TİAMAT

Yaban olanlar gibi kaba tüylü değildisahil kumunun rengindeydi saçlarıTeni pürüzsüzAnunnakilerin teni gibi yumuşaktı ve o renkteydi. Ninmah kız çocuğu ellerine aldı. Arka kısmını tokatladı; yenidoğan uygun sesler çıkardı. Ninki’ye, Enki’nin eşine verdi yenidoğanı ki emzirilsin, beslensin ve büyüsün. Ona bir ad verecekmisin, diye sordu Enki eşine. O bir yaratık değil, bir varlık.

Senin suretinde ve senin benzeyişinde. Kusursuzca biçimlendi; dişi işçiler için bir kalıp elde ettin. Ninki elini yenidoğanın bedenine götürüp onun tenini okşadı parmaklarıyla. Tİ-AMAT olsun adı, (Tiamat  Niburu ile çarpışarak parçalanan gezegen, ondan geriye kalan parça ise Dünyadır. Doğan Kız çocuğunun adının Tİ AMAT konmasının sebebi, Ti Amat-tan arta kalan Dünyada doğan İLK kız çocuğu olması sebebiyle Dünyanın ilk halinin onun ismi ile yaşatılması olmalıdır) yaşamın anası anlamına, diyordu Ninki. Dünya’nın ve Ay’ın içinden çıktığı o eskinin gezegenin adıyla bir olsun adıOnun rahminin yaşam özünden başka doğumlar yapanlar kalıplanacak. Böylece bir ilkel işçiler kalabalığına yaşam vermiş olacak. Böyle diyordu Ninki; diğerleri de onaylayan sözler söylediler.


YEDİ DİŞİ DAHA YARATILIYOR

Adamu ve Ti-amat‘ın Edin‘e ( Aden yani cennet. Kutsal kitaplarda aynı isimle geçiyor.) gidişinin, üremeyi bilmenin onlara nasıl verildiğinin ve Abzu’ya kovulduklarının hikayesidir. Ninki’nin rahminde biçimlendirildikten sonra Ti-amat, Abzu çamurundan yapılan yedi kabın içine Ninmah, iki bacaklı dişilerin yumurtalarını yerleştirdi. Ti-amat’ın yaşam özünü çıkartıp azar azar kaplara ekledi. Abzu çamurundan yapılan kaplarda oluşturdu karışımı Ninmah, bu işleme pek layık dualar ediyordu.

Doğum yapacak kahramanların rahimlerine döllenmiş yumurtalar yerleştirildi. Gebelik başladı; tayin edilen zaman heyecanla beklendi. Tayin edilen zamanda yedi dişi Dünyalı doğdu. Simaları düzgündü; doğru sesler çıkarıyorlardı. İlkel işçiler için yedi dişi tamamlayıcı işte böyle oluşturuldu. Dört önder onları yedi erkek ve yedi dişi olarak yarattılar.

Dünyalılar böylece oluşturulduktan sonra, erkekler dişileri döllesin, ilkel işçiler kendi başlarına üreyip çoğalsın. Böyle diyordu Enki diğerlerine. Tayin edilen zamandan sonra, doğanlar başka işçiler doğuracak, ilkel işçilerin sayısı çok olacak, Anunnakilerin zor yükünü onlar sırtlanacak. Enki ve Ninki, Ninmah ve Ningişzidda neşe doluydular; meyve iksiri içiyorlardı.

ADEM VE TİAMAT( HAVVA) EDİN ( ADEN) ŞEHRİNE, CENNETE!!!!! GÖTÜRÜLÜYOR

Yedi kere yedi kafes yaptılarağaçların arasına yerleştirdilerbirlikte büyüsünler, erlik ve dişilik edinsinler, erkekler kadınları döllesin, kendi başlarına üreyip çoğalsınlar diyorlardı birbirlerine. Adamu ve Ti-amat’a gelince, kazı yerlerindeki zor işlerden korunacaklardıonları Edin’e ( Kutsal kitaplarda geçen Aden yani cennet. Görüldüğü gibi Aden Anunnakilerin bir şehrinin adı) götürelim, oradaki Anunnakilere eserimizi gösterelim. Enki böyle dedi diğerlerine ve onlarda razı oldular.

Eridu’ya, Enki’nin Edin’deki şehrine götürüldü Adamu ve Ti-amatOnlar için kapalı bir mekan kurulmuştu mesken olarak ( yani cennet), orada dolaşabileceklerdi. Edin’deki Anunnakiler, iniş yerindekiler onları görmeye geldiler. Enlil onları görmeye geldi; bu manzara karşısında hoşnutsuzluğu azaldı. Ninurta onları görmeye geldi; Ninlil de. Lahmu’daki ara istasyondan, Enki’nin oğlu Marduk da onları görmek için indi. Ne şaşırtıcı manzaraydı bu, şaşkınlık veren görülmeye layık bir harika.
Ellerinizle yaptınız bunu, diyordu Anunnakiler biçimlendiricilere. Dünya ve Lahmu arasında mekik uçuşu yapan İgigiler de ümitlendiler. İlkel işçiler biçimlendirildi; meşakkatli günler sona erecek, diyorlardı hep birlikte. Abzu’da büyümekteydi yenidoğanlar; Anunnaki onların olgunlaşmalarını bekliyordu heyecanla. Enki denetliyordu; Ninmah ve Ningişzidda  da geldiler.

ABZU’DAKİ YEDİ DİŞİ KISIR ÇIKIYOR

Anunnakiler kazı alanlarında homurdanıyorsabrın yerini sabırsızlık alıyordu. Enki sık sık ustabaşıları Enugi‘ye soruyordu; o da ilkel işçiler için atılan imdat çağrılarını aktarmaktaydı. Dünya’nın turlarının sayısı büyüdü, Dünyalıların olgunlaşma zamanı geçti. Dişiler arasında gebelik gözlenmedi, hiç doğum yoktu. Ağaçların arasındaki kafeslerin yanı başına çimenlerden bir koltuk yapmıştı Ningişzidda.

Gece gündüz Dünyalıları izliyor, neler yaptıklarını belirliyorduOnları çiftleşirken görmüştü, erkekler dişileri döllüyordu. Gebe kalan olmadı, doğum yapan olmadı. Enki bu meseleyi çok derinden düşündü; bir zamanlar karıştırıp birleştirdiği yaratıkları düşündü. Hiçbiri ama hiçbiri ürememişti. İki türü birleştirmek bir lanet yaratmış, dedi Enki diğerlerine.

KISIRLIĞIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Adamu’nun ve Ti-amat’ın özlerini yeni baştan karıştıralım, diyordu NingişziddaOnların ME’lerini parça parça inceledi ki neyin yanlış olduğunu belirlesin. Şurubak’ta, şifa evinde Adamu‘nun ve Ti-amat’ın özlerinin üstünde dikkatle düşünüldü.

Anunnaki erkeklerinin ve kadınlarının yaşam özleriyle kıyaslandı.  Ningişzidda özleri birbirine dolaşmış iki yılan gibi ayırmıştı!!! ( Birbirine dolanmış kromozomlar zincirini her halde en iyi birbirine dolanmış yılanlar şeklinde betimleyebiliriz.) Özler bir yaşam ağacının üstünde yirmi iki dal gibi düzenlenmişti!!!! ( İnsanların genlerinin her birinde 22 kromozom bulunur. Bunlara cinsiyet genleri olan x ve y kromozomları da eklenince toplam 46 kromozom olur. Burada erkeklerin xy, kadınların xx cinsiyet kromozomlarının  olmadığı söylenmek isteniyor.)

DİŞİLERDE VE ERKEKLERDE ÜREME GENİNİN OLMADIĞI ANLAŞILIYOR

Bunların parçaları karıştırılabilirdi; suretleri ve benzeyişleri uygun biçimde belirliyorlardı. Yirmi iki adettiler; üreme becerisi içermiyorlardıNingişzidda, Anunnakilerin özünde mevcut olan diğer iki parçayı gösterdi diğerlerine. ( x ve y genleri)Bir erkek, bir dişi; bunlar eksik, diye üreyemiyorlardı. Onlara durumu böyle açıkladı. Adamu ve Ti-amat’ın kalıplarında bunlar mevcut değildi.

Ninmah bunu duyunca sarsıldı; Enki hüsrana  uğradı. Abzu’daki kargaşa büyük; isyan başlamak üzere yine, diyordu Enki onlara. Altın çıkartma işlemi durmasın, diye ilkel işçiler elde etmeliyiz. Bu konularda bilgili olan Ningişzidda bir çözüm öneriyordu. Şifa evinde, büyüklerinin, Enki ve Ninmah’ın kulaklarına fısıldadı. Ninmah’a yardım etmekte olan kadın kahramanları dışarı yolladılar.

ANUNNAKİ ENKİ’NİN VE NİNMAH’IN KABURGASINDAN!!!!! ÇIKARILAN CİNSİYET GENLERİ ADAMU VE TİAMAT’IN KABURGASINA NAKLEDİLİYOR

Arkalarından kapıyı kilitledilerüçüyle birlikte iki Dünyalı kalmıştı yalnızca içerideNingişzidda bu dördünün üzerine derin bir uyku indirdi;( Onları narkozla uyuttu.)  dördünü hissizleştirdiEnki’nin kaburgasından yaşam özünü çıkarttı, Adamu’nun kaburgasına yerleştirdi Enki’nin yaşam özünü! Ninmah’ın kaburgasından yaşam özünü çıkarttı, Ti-amat’ın kaburgasına yerleştirdi Ninmah’ın yaşam özünü!

ARTIK ADEM VE HAVVA CİNSELLİĞİNİ BİLİYORLAR

Kesiklerin yapıldığı yerlerde etlerin üstünü kapadı. (Sütur atmak, yani dikmek kastediliyor) Sonra dördünü uyandırdı Ningişzidda. ( Reanimasyon, yani uyandırma işlemi. Bu gün modern tıbbın uyguladığı yöntem.) Oldu diye açıkladı gururla. Onların yaşam ağaçlarına iki dal daha eklendi! ( x ve y kromozomları) Onların yaşam özleri şimdi üreme güçleriyle dolandı. Serbest bırakalım onları, tek beden olana dek bilsinler birbirlerini, diyordu NinmahSERBESTÇE DOLAŞSINLAR, DİYE EDİN’İN MEYVE BAHÇELERİNE YERLEŞTİRİLDİ Adamu ve Ti-amat!!!! ( Kutsal kitaplardaki Aden ve oradaki meyve bahçelerini hatırlayın) Çıplaklıklarının farkına vardılar, erlik ve dişiliği bildiler!!! ( İşte yılanın, yani tıp ve kromozom simgesi yılanın verdiği elmayla Adem ve Havva’nın cinselliği bilme hikayesinin aslı. Şimdi de cennetten, yani Aden’den gerçekte nasıl kovulmuşlar bakalım.)


ENLİL ADAMU VE TİAMAT’I CİNSEL ORGANLARINI ÖNLÜKLE ÖRTMÜŞ OLARAK GÖRÜR

Yapraklardan önlükler yaptı Ti-amatyabani hayvanlardan farklı olmak istediGünün sıcağında Enlil meyve bahçelerinde dolaşıyorgölgelerinin tadını çıkarıyordu.  Hiç beklemediği bir anda karşılaştı Adamu ve Ti-amatla; kasıklarını örten önlükleri gördü Nedir bunun anlamı, diye merak edip açıklaması için Enki’yi çağırttı.

BU DURUM ENLİL’İ KIZDIRIR

Enki üreme meselesini anlattı Enlil’e. Yedi kere yedi başarısız oldu, diye itiraf ettti Enlil’e. Ningişzidda yaşam özlerini inceledi; ek bir birleşim gerekiyordu. Enlil’in öfkesi iyice büyüdü, sözleri keskinleşti. Bu işin tamamından hiç hoşlanmamıştım, yaratıcılar olmak ne haddimize, diye karşı çıkmıştım. İhtiyacımız olan yaratık zaten mevcut. Böyle demiştin sen Enki.

Tek ihtiyacımız onun üstüne işaretimizi koyup böylece ilkel işçiler oluşturmak. Şifacı kahramanlar da kendilerini tehlikeye attılar; Ninmah ve Ninki de tehlikenin kucağına atıldılar. Hiçbiri bir işe yaramadı, eserin başarısızlıktı. Şimdide yaşam özümüzün son parçalarını bu yaratıklara verdin ki üremeyi bilsinler bizler gibi; bizim yaşam devrelerimizi de onlara vermiş olmayasın sakın?  Böyle konuştu Enlil, öfkesi çok büyüktü. Enlil’i sözleriyle yatıştırsınlar diye, Ninmah ve Ningişzidda’yı çağırttı Enki. Efendim Enlil, diyordu Ningişzidda. Onlara üremeyi bilme bahşedildi. Ama uzun yaşayış dalı onların özünün ağacına eklenmedi.

Şimdi bu olaya Tevrat’tan alıntı yaparak konunun seyrini farklı bir yöne çekeceğiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Belkide tarihi bir sırrı ortaya çıkartacağız. (Yaratılış- 3; 1- Rab Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılankadına, ” Tanrı gerçekten, ‘ Bahçedeki ağaçların hiç birinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu. 2- Kadın, ” Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı. 3- ” Ama Tanrı, ‘ Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.” 4- Yılan, ” Kesinlikle ölmezsiniz” dedi. 5- ” Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.” 6- Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. 7- İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. 8- Derken GÜNÜN SERİNLİĞİNDE BAHÇEDE YÜRÜYEN RAB TANRI’NIN (Bu Tanrı Enkidir) sesini duydular. O’ndan kaçıp ağaçları arasına gizlendiler 9- Rab Tanrı Adem’e, ” Neredesin?” diye seslendi. 10- Adem, ” Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim” dedi. 11- Rab Tanrı, ” Çıplak olduğunu sana kim söyledi?” diye sordu, ” Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?” 12-Adem, ” Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” diye yanıtladı. 13- Rab Tanrı kadına, ” Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, ” Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi.

Tevratta geçen bu mevzuda bizim dikkatimizi çeken bir şey var. 13- Rab Tanrı kadına, ” Nedir bu yaptığın?” diye sordu. Kadın, ” Yılan beni aldattı, o yüzden yedim” diye karşılık verdi. Burada yılan olarak geçen tanım elbetteki bir tasvirdir. Yılan sinsiliğin sessizce yanaşıp işini bitirmenin sembolüdür. FAKAT! bu bahçede kadına (Tiamata) yanaşan yılan gerçektende konuşan bir yılan olabilirmi? Tarihte bu konuya ışık tutacak bir ayrıntı varmıdır? Tarihte bir efsane vardır adı MEDUSA (Şahmeran) adlı varlık. Belden aşağısı yılan belden yukarısı kadın görünümlü masalsı varlık. Ne dersiniz? acaba bahçede kadına yanaşan yılan bu Şahmeran adlı varlık olabilirmi? Akıl böyle bir şeye neder? Akıl henüz şahit olmadığı herşeyi neredeyse inkar eder. Ne zamanki onunla karşılaşırsa o zaman kabul eder. Şahmeran diğer adıyla Medusa, ENKİNİN genetik çalışmalarından biri daha olabilirmi? Her konuyu kendi zamanının içinden görmeliyiz. Bu şekilde incelediğimiz zamanda Şahmeran adlı bu yılanımsı varlık mümkün görünmektedir. detaylı bir kaç bilgi için linkleri inceleyiniz.

http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=146

http://sngrtkn.blogspot.com.tr/2015/11/abdulhamid-han-ve-medusa.html?m=1

Bize göre bunun böyle olması mantıklıdır. Mısır’da insan başlı, aslan, kuş, köpek, gibi kabartma figürleri, yada şu an üzerine kurgu yaptığımız Şahmeran adlı varlık, bu figürlerin bir temeli olması lazım. Bir dayanağı olması gerekirki bu figürler bir genetik uzmanları olan Mısırların yurdunda vardır. Öylesine sanat olsun diye tarihi eserler olduğunu hiç düşünmüyoruz. Bunlar gözümüze sokulurcasına bu güne kadar saklanmıştır…….

(Tevrat’ta insan ömrü 120 yıl olarak belirlendi denilmesini unutmayalım. Yaratılış; 6 -3 Rab, “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür” dedi, “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.”) Tevrattan sıkmalar.. Bugün 200 yaşın üstüne çıkmış insan vardır. 120 yaşın üstüne çıkmış insan vardır.. Ayrıca Adamu Adapa Nuh gibi kişiler 900 küsür yaşlarını görmüşlerdir öyleyse 120 yaşı Tevrata keyfi hesapsız bir eklemedir.

Sonra Ninmah konuştu; kardeşi Enlil’e şöyle diyordu:Neyi seçmeliydik kardeşim? Her şeyi başarısızlık içinde bitirip Nibiru’yu kendi

felaketiyle yüz yüze getirmeyi mi? Yoksa tekrar tekrar deneyip güç işleri üstlenmeleri için Dünyalıların üremesini sağlamayı mı? Öyleyse nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya gitsinler, dedi öfkeyle EnlilEdin’den uzak olsunlar, Abzu’ya kovuldular.

(DOCX olarak indir)