Ana Sayfa Sümer Tabletleri 10

Sümer Tabletleri 10

SÜMER TABLETLERİ- TANRI ENKİ’NİN SÖZLERİ- TABLET 10

ENKİ RÜYASINDA GALZU’YU GÖRÜYOR. GALZU ZİUSUDRA’YA GEMİ İNŞA ETTİRT DİYOR

Sippar’da toplandı tüm Anunnakiler ve Tufan gününü beklediler. O sırada, beklemenin gerilimi giderek yükselirken, odasında uykuya dalan efendi Enki bir rüya görüm gördü. Rüya görümde gökler gibi parlayan ışıltılı bir adamın sureti göründü. Adam Enki’ye yaklaşırken gördü ki Enki, bu adam ak saçlı Galzu’nun ta kendisi! Sağ elinde bir oymacı kalemi tutuyordu.
Sol elinde ise pürüssüzce parlayan lacivert taşından bir tablet. Enki’nin baş ucunda duracak kadar yakına gelince Galzu konuşup söyledi: Enlil’e yönelttiğin suçlamalar haksızdı çünkü o yalnızca gerçekleri anlattı. Enlil’in kararı olarak bilinecek olan kararı o değil kader buyurdu. (KADER buyurdu manası haklarında verilee KARAR anlamındadır. Enkinin Enlile yüklediği bu işin sonucu aslında Enlinin omuzlarına yıkmak anlamsızdı çünkü alttaki cümlede yaratıcının dünyalılar için verdiği karar sadece olması gereken işin zamanını geldiğinin kanıtıdır. Allah tüm olaya hakim olduğunu gözler önüne sermektedir) Kısmeti şimdi eline alacaksınçünkü Dünya, Dünyalılara miras kalacak.

Oğlun Ziusudra’yı çağırtyeminini bozmadan açıkla ona yaklaşan afeti. Su heyelanına dayanabilecek, suya batabilecek bir gemi inşa etmesini ona söyle. Sana bu tablette gösterdiğime benzer bir tekne; içine binip kendini ve akrabalarını kurtarsın. Kullanışlı olan, bitki olsun hayvan olsun her şeyin tohumunu da yanına alsınHer şeyin yaratıcısının isteğidir bu! (Kutsal kitaplardaki her canlıdan iki çift al denmesinin gerçeği işte böyle açığa çıkmıştır. Herşeyin tohumundan kasıt biraz ileride okuyacağınız hayvanlarında genetik tohumlarının bulunduğu bir çanta olarak geçecek)

Müminun S, 27
Böylelikle Biz ona: “Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş onlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır” diye vahyettik.

ENKİ UYANINCA TABLETİ YANINDA BULUYOR

Ve Galzu rüya görümde tabletin üstüne yazı kalemiyle bir suret çizip, oyulmuş tableti Enki’nin yatağının baş ucuna yerleştirdi. Bu suret soluklaşıp yok olunca rüya görüm sona erdi ve sıçrayarak uyandı Enki. Bir süre yatağında kıpırdamadan yattı; rüya görüm üstünde düşündü hayretle. Anlamı neydi ki, ne tür bir alamet içeriyordu? Sonra yatağından çıkınca ne görsün, baş ucundaydı tablet!

GALZU’YU BULAMAYAN ENKİ ZİUSUDRA İLE KONUŞMAYA GİDİYOR

Yalnızca bir rüya görümde görünen şey şimdi başucundaydı somut! Titreyen ellerle aldı efendi Enki tableti. Üstüne tuhaf biçimli bir tekne deseni çizilmişti. Tabletin kenarlarında ölçü işaretleri vardı; geminin ölçülerini işaret ediyorlardı! Ürküntü ve umut duygusuyla yataktan kalkıp dolaşan Enki gün doğar doğmaz elçilerini gönderdi. Çabuk buluna Galzu denen kişiyi, onunla konuşmam lazım!

Böyle dedi onlara. Gün batımında hepsi döndü geri ve şöyle bildirdiler Enki’ye: Galzu adında kimseyi bulamadık. Galzu dediler, çok oldu Nibiru’ya döneli! Çok şaşırmıştı Enki, gizemini ve alameti anlamak için çabaladı. Gizemini çözemese de işin, verdiği mesaj çok açıktı. O gece gizlice gitti Enki, Ziusudra’nın uyuduğu kamıştan yapılma kulübeye. Yeminini bozmamak için Ziusudra’ya değil de kulübenin duvarına konuştu efendi Enki.

ENKİ ZİUSUDRA’YA YAPACAĞI GEMİYİ TARİF EDİYOR

Uyan! Uyan, diyordu Enki kamış duvara; konuşuyordu kamış perdenin ardından. Ziusudra bu sözlerle uyanınca, Enki ona kamış perdenin arkasından şöyle dedi: Kamış perde, kamış perde! Sözümü işit, talimatımı iyi dinle! Tüm yerleşimlerin, şehirlerin üstünü silip süpürecek afet gibi bir fırtına. İnsanlık ve çocukları yok olacak. Son karar bu, Enlil’in topladığı meclisin sözü böyle.

Anu ve Enlil ve Ninmah’ın dile getirdiği karar bu. Sözlerime kulak ver şimdi, sana söylediğim mesajı iyice gözle: Evini terk et, bir gemi yap; malından geç, hayatını kurtar! İnşa etmen gereken teknenin planı ve ölçüleri bir tablette gösterilmekte. Kamış kulübenin duvarına yaslayıp bırakacağım bunu. Geminin baştan sona kapalı olsun tavanı, içeriden güneş ışığı görülmemeli.


GEMİYİ SÜRECEK ANUNNAKİ BİLE AYARLANIYOR

Palangası çok güçlü olmalı, zifti suyu defetsin, diye sağlam ve sıkı olmalı. Tekne dönüp yuvarlanabilir olsun ki su heyelanından tek parça çıkabilsinYedi günde inşa et gemiyi, doldur içine aileni ve akrabalarınıGemiye su ve yiyecek yığ, evcil hayvanlarını da getir. Sonra, tayin edilen günde sana bir işaret verilecek; suları bilen bir kılavuz tayin edeceğim sana, o gün sana gelecek.

O gün gelince gemiye binmeli, girişi de kapamalısın! Güneyden gelecek büyük ve taşkın Tufan, toprakları ve yaşamı mahvedecek. Tekneni bağladığın palamarı babalarından kaldırıp koparacak, tekne dönüp yuvarlanacak. Korkmayasın; tekne kılavuzu seni güvenli bir sığınağa götürecek. Senin sayende sağ salim kalacak uygar insanlığın tohumu! Enki’nin sesi kesilince, heyecanlanan Ziusudra diz üstü çöküp yere kapandı.

(Hud Suresi; 25- Andolsun ki, vaktiyle Nuh’u kavmine gönderdik. Nuh onlara: ” Ben size azabın sebeplerini ve kurtuluşun yolunu açıklayan bir uyarıcıyım. 26- Allah’tan başkasına kulluk etmeyin! Gerçekten ben acı bir günün azabının başınıza gelmesinden korkuyorum” dedi. 27- Buna karşı kavminden küfreden ileri gelenler: ” Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz, sana uyanları ise ilk bakışta en aşağılık olanlarımızdan ibaret görüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Hatta sizi yalancılar sanıyoruz” dediler.)

( 28- Nuh: ” Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden açık bir delil üzerinde isem (burada DELİLDEN kasıt olunan geminin nasıl olması gerekli olan planı üzerinde belirlenmiş Galzunun Tabletidir)  ve O, bana katından bir rahmet vermiş de size onu görecek göz verilmemişse, onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?” 37- Bizim gözetimimizde ve vahyimiz dairesinde gemi yap ve Bana o zulmedenler hakkında bir şey söyleme; çünkü onlar, boğulacaklardır. 38- O, gemiyi yapıyordu ve kavminden herhangi bir güruh da  yanından geçtikçe onunla eğleniyorlardı. Nuh: ” Eğer bizimle eğleniyorsanız, biz de sizin eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz sizinle!)

ENKİ ZİUSUDRA’YA KASABA HALKINA NE SÖYLEYECEĞİNİ DE SÖYLÜYOR

Efendim! Efendim! Sesini işittim, bir de yüzünü göster! Sana söylemedim ki bunları Ziusudra, kamış duvara konuştum ben! Böyle dedi Enki. Enlil’in kararı, tüm Anunnakilerin ettiği bir yemin elimi kolumu bağlıyor. Yüzümü görecek olursan, diğer tüm Dünyalılar gibi öleceğin kesin! Şimdi kamış duvar, sözlerime kulak ver: Geminin amacı, Anunnakilerin sırrı sende kalmalı! (İşte buradaki Enkinin Ziusudraya sır sende kalmalı dediği SIR üstteki ayetteki şu ifadedir. ‘’ O, bana katından bir rahmet vermiş de size onu görecek göz verilmemişse’’ )

Kasaba halkı sorduğunda, onlara şöyle diyeceksin: Efendi Enlil, efendim Enki’ye öfkelenmiş, Enki’nin Abzu’daki mekanına yelken açacağımbir umut Enlil yatışır belki! Sonra sessizlik oldu. Ziusudra kamış duvarın arkasından çıkıp geldi. Ay ışığında parıldayan lacivert taşından bir tablet görüp aldı eline. Üstünde bir tekne sureti çizilmişti; ölçüler ise çentiklerle gösterilmişti.

Uygar insanların en zekisi olan Ziusudra duyduklarını anlamıştı.   (Nuhun (Ziusudranın) toplumunun içindeki üstün anlayış özelliği Enkinin ifadesiyle tabletlerde gösterilmiştir) Sabah olunca kasaba halkına şöyle duyurdu: Efendi Enlil, ustam efendi Enki’ye çok öfkelenmiş, bu yüzden kızgındır bana efendi Enlil. Daha duramam bu şehirde, bir daha ayağımı basamam Edin’e. Abzu’ya, efendi Enki’nin bölgesine yelken açacağım. Çabucak bir tekne inşa edip buradan ayrılacağım ki, efendi Enlil’in öfkesi yatışsın.

GEMİ YAPIMINA BAŞLANIYOR

Güçlükler son bulsun ki, bundan böyle efendi Enlil üstünüze bolluk bereket yağdırsın! Halk Ziusudra’nın etrafına toplanıp gemiyi inşa etmek üzere telaşla birbirlerini teşvik etmeye başladıklarında daha öğlen olmamıştı. Yaşlılar tekne ahşabından keresteler taşıdılar, küçükler sazlıklardan katran getirdiler. Marangozlar uzun tahtaları çekiçle dövdüler, Ziusudra bir kazanda katran eritti.

Tekneyi içten ve dıştan su geçirmez hale gelene dek ziftledi. Tabletin üstündeki teknenin çizimine göre tamamlandı gemi, beşinci gündeZiusudra’nın bir an önce yola çıkmasını isteyen kasaba halkı yiyecek ve su taşıdılar gemiye. Kendi boğazlarından kesip ayırdıklarını verdiler ki bir an önce yatışsın Enlil’in öfkesi! Dört bacaklı hayvanlar da getirildi gemiye.


NİNAGAL GEMİYİ KULLANMAK İÇİN GELİR. YANINDA DÜNYA CANLILARININ YAŞAM ÖZLERİ VARDIR. (
Belliki Anular dünyada hiç boş durmamışlar ve gördükleri her canlının DNA sından örnekler almışlar. İşte Tufandan sonraki yaşam formlarının yeniden nasıl hayat bulupta yeryüzüne yayıldığına dair güzel bir delil)

Tarlalardaki kuşlar kendiliklerinden uçup kondular gemiye. (Bakınız bu tabletleri yazan yada yazdıran Enkinin bu kayıtı önem arz etmektedir. İfadede kuşlar kendiliğinden gelip kondular gemiye demektedir, bunu göz ardı etmemeli ve Allah’ın etraftaki yaban hayatına nasılda bir yönlendirme yaptığını ayetlerle dalga geçen ateist güruhun nasılda düşüncesiz davrandığını görün) Ziusudra eşi ve oğullarıyla bindi, onların karıları ve çocukları da geldi. Efendi Enki’nin bölgesine gitmek isteyen her kimse o da binsin! Böyle buyurdu Ziusudra toplanan halka. Enlil’in yağdıracağı bereketi düşününce, ustalardan yalnızca bir kaçı kulak verdi bu çağrıya. ( Bu cümlenin değişik bir anlatımı aynen Kur’an da geçer.) Altıncı gün Ninagal, büyük suların efendisi gelip bindi gemiye. Enki’nin oğullarından biriydi.

Geminin kılavuzu olarak seçilmişti. Elinde sedir ağacından yapılma bir kutu vardı ve bunu gemide, hep yanında taşıdıKutunun içindeydi, efendi Enki ve Ninmah’ın topladıkları yaşayan varlıkların yaşam özleri ve yaşam yumurtaları. Enlil’in gazabından saklanan, istenirse Dünya’da yaşamı yeniden diriltecek olan! Ninagal böyle açıkladı Ziusudra’ya; böylece tüm yaratıklar çifter çifter gemide saklanmış oldular.

Ninagal ve Ziusudra gemide, yedinci günün gelişini bekledilerYüz yirminci şarda ( 432.000. yıl) beklenmekteydi Tufan. Ziusudra’nın ömrünün onuncu şarında gelmekteydi Tufan. Aslan takımyıldızının durağında birikip büyümüştü heyelan.

Hud; 40-Nihayet emrimiz gelipte Tennur kaynayınca Nuh’a: ” Her birinden ikişer çift alıp aleyhinde hüküm geçmiş olanların dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle!” dedik. Zaten onunla birlikte pek azı dışında kimse iman etmemişti. 41- Nuh:” Binin içine, yürümesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. ” dedi.

TUFAN BAŞLIYOR, ANUNNAKİLER KAÇIYOR

Şimdi bu, Dünya’nın üstüne yayılan Tufan’ın ve Anunnakilerin nasıl kurtulduklarının ve Ziusudra’nın gemide nasıl hayatta kaldığının hikayesidir. Tufan gününden önceki günlerde Dünya gümbürdüyor, (TENNUR KAYNIYOR) sanki canı yanıyormuşçasına inliyordu. Afet çökmeden önceki gecelerde Nibiru göklerde ışıldayan bir yıldız gibi göründü. Gündüz vakti karanlık basıyordu ve gece vakti Ay’ı sanki bir canavar yutuyordu.

Dünya sallanmaya başladı; daha önceden bilinmeyen bir ağ gücü kışkırttı onu. Şafağın ışığıyla birlikte ufuktan kara bir bulut kalktı. Gün ışığı karanlığa döndü, sanki ölümün gölgesiydi çöken. Ardından gümbürdeyen bir gök gürültüsü patladı; şimşeklerle aydınlandı gök. Ayrılın! Ayrılın, diye işaret verdi Utu, Anunnakilere. Gök sandallarının içine çömelmiş Anunnakiler göğe doğru yükseldiler.

GEMİNİN KAPAĞINI KAPATIYORLAR, GEMİ KADERİNE YOLCULUK YAPIYOR

On sekiz lig ötede, Şurubak’ta parlak patlamaları gördü Ninagal: Kapat! Derhal kapağı kapat, diye bağırdı Ninagal, Ziusudra’ya. Birlikte çekip kapattılar ambar kapağının örttüğü menteşeli kapağı; su geçirmez, tamamen kapatılmıştı tekne; içine bir ışık huzmesi bile sızmadı. O gün, o unutulmaz gün başladı Tufan bir kükremeyle. Ak Diyar’da, Dünya’nın dibinde sallanmaktaydı Dünya’nın temelleri.

Binlerce gök gürültüsüne denk bir kükreme ile temelinden kurtulup kaydı buz örtüsüNibiru’nun görünmeyen ağ gücü çekip aldı onu ve güney denizine kayıp çarptı. Bir buz örtüsüne çarpıyordu diğeri. Ak Diyar’ın yüzeyi kırılmış yumurta kabuğu gibi ufalandı. Bir defada kabardı gelgit dalgası; suların duvarı göğe tırmandı. Daha önce görülmemiş şiddette bir fırtına Dünya’nın dibinde kükremeye başladı.

Rüzgarını iteledi suların duvarı; gelgit dalgası kuzeye doğru yayıldı. Kuzeye doğru ilerledi suların duvarı; Abzu topraklarına varmak üzereydiOradanda yerleşilen topraklara dek ilerledi; Edin’i boğup geçti. Gelgit dalgası, sular duvarı Şurubak’a eriştiğinde Ziusudra’nın gemisini palamarlarından kurtardı büyük dalgaSağa sola çalkaladı, bir su uçurumu gibi yuttu onu.

TUFAN HER ŞEYİ YUTUYOR

Tam olarak suya battı ama gemi dayandı; bir damla su bile içeri almadı. Dışarıda fırtınanın dalgası öldürücü bir savaş gibi insanları ele geçirdi. Hiç kimse yanındakini göremedi, yer kaybolmuştu, yalnızca su vardı. Bir zamanlar zeminde dik duran ne vardıysa kudretli sularla süpürülüp gitti. Günün sonunda suların duvarı hız kazanıp dağları da altına aldı. Anunnakiler göksel gemilerinin içinde Dünya’nın çevresinde turluyorlardı.

( Tevrat Yaratılış 7; 17- Tufan kırk gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı. 18- Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı; gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. 19- Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. 20- Yükselen sular dağları on beş arşın ( 18 metre) aştı. 21-22- Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. 23- Rab insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh’la gemidekiler kaldı. 24- Sular yüz elli gün boyunca yeryüzünü kapladı. )

( Kur’an; Hud, 42- Gemi, içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu ve Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna: ” Ay oğlum, gel bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma!” diye seslendi. 43- O: ” Ben, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” dedi. Nuh:” Bu gün Allah’ın emrinden koruyacak yok; meğerki O rahmet ede!” dedi, derken dalga aralarına giriverdi ve o da boğulanlardan oldu. )

ANUNNAKİLER TUFANI İZLİYOR

Bölmelere doluşmuş, dış duvarlara dayanıp çömelmişlerdi. Dünya’da aşağıda neler olduğunu görmek için uğraşıyorlardı. Göksel gemisinde Ninmah doğum sancısı çeken bir kadın gibi haykırdı: Yarattıklarım sularla dolu bir gölette yusufçuklar misali boğuldular. Geçip giden deniz dalgası aldı tüm yaşamı! Böyle ağlayıp inliyordu Ninmah. Onun yanındaki İnanna da ağlayıp ağıt yaktı:

Aşağıdaki her şey, yaşayanların hepsi kile döndü! Böyle ağlıyorlardı Ninmah ve İnanna; ağladılar ve hislerini yatıştırdılar. Diğer göksel sandallardaki Anunnakiler bu azgın taşkınlık manzarası karşısında acizdiler. Kendilerinkinden çok daha büyük bir güce huşuyla tanık olmaktaydılar o günlerde. Dünya’nın meyvelerine açlık duydular, mayalanan iksire susadılar.

TUFAN YEDİ GÜN SONRA BİTİYOR

Eski günler, heyhat, kile döndü. Böyle diyordu Anunnakiler birbirlerine. Muazzam gelgit dalgası Dünya’yı yalayıp geçtikten sonra, göğün savakları açıldı, göklerden Dünya üstüne salındı bir büyük sağanakYedi gün boyunca yukarıdan gelen sular ile Büyük aşağı’nın suları birbirine karıştı. Sonra sınırına erişen su duvarı saldırısına son verdiAma gökten inen yağmurlar kırk gün kırk gece daha devam etti.

Anunnakiler tünedikleri yerden baktılar aşağıya: Kuru toprak olan yerlerde şimdi bir su denizi uzanmaktaydı. Ve bir zamanlar zirveleri göğe dek yükselen dağların tepeleri artık sulardaki adalar gibiydiler. Ve kuru topraklar üstünde yaşayan her ne vardıysa suların heyelanı altında yok olmuştu. Sonra tıpkı başlangıçtaki gibi, sular havzalarına geri çekildilerÖne arkaya dalgalanan suların düzeyi gün be gün alçaldı. (Kutsal kitaplar yeryüzünün tamamının sular altında kaldığını söylemektedir, bazı bilm adamları ise tamamının değil belirli bölgelerin sular altında kaldığını söylemektedir. Oysa şimdi okuduğunuz Enki tabletleride ifadelerden anlaşıldığı üzere dünya üzerinde daireler çizdiklerini ve dünyanın tamamının sular altında kaldığını göstermektedir)

Sonra Tufanın Dünya’yı silip süpürmesinden kırk gün sonra Ziusudra geminin kapağını açtı, nerelerde olduğuna baktı. Pırıl pırıl bir gündü, hafif bir meltem esmekteydi. Başka hiç bir yaşam işaretinin olmadığı engin bir denizde tek başına sallanmaktaydı gemi. İnsanlık, yaşanan her şey Dünya’nın üstünden silinip yok olmuştu. Bizden başka canlı kalmamış ama ayak basacak kuru toprak yok henüz!

Böyle dedi Ziusudra akrabalarına ve oturup ağıt yakmaya başladı. O sırada Enki’nin atadığı Ninagal gemiyi Arrata’nın ( Ağrı Dağı) ikiz tepelerine doğru yönlendirdiZiusudra sabırsızlandı; gemideki kuşları saldı ki, kuru toprağa insinler, sağlam kalmış yeşillik varsa bulsunlar. Bir kırlangıç yolladı önce, sonra bir kuzgun gönderdi; her ikisi de gemiye geri geldiler. Sonra bir kumru yolladıbir ağaçtan aldığı dalla gemiye döndü kuş!

Ziusudra artık anladı; suların altından görünür olmuştu kuru toprak. Bir kaç gün geçmişti ki, gemi kayalara takıldı. Tufan geçti, kurtuluş dağındayız, diyordu Ninagal, Ziusudra’ya. Su geçirmez kapağı açıp çıktı gemiden Ziusudra. Gökyüzü açıktı, Güneş parlıyordu, hafif bir rüzgar esmekteydi. Derhal seslendi karısına ve çocuklarına, dışarı çıksınlar diye. Efendi Enki’ye hamd edelim, ona şükranlarımızı sunalım, dedi Ziusudra onlara.

(Kur’an; Yunus 73-..biz de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtarıp onları yeryüzünün halifeleri yaptık, ayetlerimizi inkar edenleri ise suda boğduk. Hud; 44- Bir de: ” Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de açıl” denildi; su çekildi, iş bitirildi, gemi Cudi üzerinde durdu ve o zalim topluluğa ” Defolun” denilmişti. 48- Denildi ki: ” Ey Nuh, sana ve beraberindeki kimselerden bir çok ümmetlere tarafımızdan bir selam ve bir çok bereketlerle in! Daha bir çok ümmetleri de ileride faydalandıracağız. Sonra Bizden onlara acı bir azap dokunacaktır.)

GEMİDEN ÇIKIYORLAR

Oğullarıyla birlikte taş topladı; bu taşlarla bir sunak diktiArdından sunakta bir ateş yaktı, kokulu tütsülerle yaktı ateşi. Kurbanlık olsun, diye lekesiz bir dişi koyun seçti. Ve Enki’ye adadığı sunağın üstünde bu dişi koyunu kurban etti. O sırada göksel arabasının içindeki Enlil, Enki’ye sözler aktarmaktaydı.

ENLİL VE ENKİ DE AĞRI DAĞINA İNİYORLAR

Göksel arabalarımızdan inelim kasırgaların içinde, Arrrata’nın zirvesi üstüne. Durumu gözden geçirelim, ne yapılması gerek belirleyelim! Diğerleri göksel arabalarının içinde, Dünya’nın etrafında turlamaya devam ederlerken kasırgalarının içinde indiler Arrata’nın zirvesine Enlil ve Enki. Gülerek kucaklaştı iki kardeş, neşeyle kenetlediler kollarını. Derken şaşırdı Enlil ateşin ve kızaran etin kokusunu alınca.

ENLİL ÇILGINA DÖNÜYOR. ENKİ İLE KAVGA EDİYOR

Nedir bu, diyerek bağırdı kardeşine. Tufandan sağ çıkan mı var yoksa? Gel gidip bakalım, diye sakince yanıtladı Enki onu. Kasırgalarına binip Arrata’nın diğer zirvesine uçtular. Ziusudra’nın gemisini gördüler; onun diktiği sunağın yanı başına kondular. Enlil sağ kurtulanları ve aralarında Ninagal’i gördüğünde amansız bir öfkeye kapıldı. Yok olup gitmeliydi her Dünyalı, diye haykırdı kızgınlıkla

Öfkesini alamayıp Enki’ye çullandı. Erkek kardeşini elleriyle boğazlamaya hazırdı. Herhangi bir ölümlü değil o, benim oğlumdur! Haykırdı Enki, Ziusudra’yı işaret ederken. Bir an için tereddüt etti Enlil. Yeminini bozdun, diyerek bağırdı Enki’ye. Kamış duvara konuştum ben, Ziusudra’ya değil! (burada beni bir gülme aldı Enkinin buradaki ifadeleri çok hoş 😀 )  dedi Enki ve sonra ona, rüya görümü anlattı. Ninagal’in haber saldığı Ninurta ve Ninmah da o sırada kendi kasırgalarıyla inmişlerdi yere.

ENLİL YUMUŞUYOR VE İNSANOĞLUNU KUTSUYOR

Olayların nasıl geliştiğini duyduklarında, Ninurta ve Ninmah hiç öfkelenmediler. İnsanoğlunun sağ kalışı her şeyin yaratıcısının muradı olsa gerek, diyordu Ninurta babasına. Anu’nun hediyesi olan kristal gerdanlığa dokunarak yemin etti Ninmah: Yemin ederim ki, insanlığın toptan yok edilişi bir daha hiç tekrarlanmayacak! İnsafa gelen Enlil, Ziusudra’nın ve karısı Emzara’nın ellerinden tutup onları şöyle kutsadı: Üreyip çoğalın ve Dünya yenilensin! İşte böyle sona erdi eski zamanlar.

( Yaratılış8; 21- Güzel kokudan hoşnut olan Rab içinden şöyle dedi: ” İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. 22- Dünya durdukça, ekin ekmek biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış, gece gündüz hep var olacaktır. Yaratılış9; 1- Tanrı Nuh’u ve oğullarını kutsayarak, ” Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun” dedi. 2- ” Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir. 3- Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum. 8- Tanrı Nuh’a ve oğullarına şöyle dedi: 9-10- ” Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikteki bütün canlılarla antlaşmamı sürdürmek istiyorum.  11- Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. ” 15- Sizinle ve bütün canlı varlıklarla yaptığım antlaşmayı anımsayacağım: Canlıları yok edecek bir tufan bir daha olmayacak)  (Çok tuhaftırki ben bu bölüme kadar gelmeden bir gün evvel gece vakti KURANDAKİ bir ayette olan Samiri ile Musa’nın kıssasını anımsadım. Ayette aynen şöyle geçiyor ( Taha S,88 – Derken Sâmiri onlara böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Sâmiri ve arkadaşları, «işte bu sizin de tanrınızdır, Musa’nın da tanrısıdır, ne var ki o bunu unuttu» dediler.) Bu ayet beni hep düşüncelere atardı ‘’acaba Samiri burada neyi kimi kast etmiştir diye’’ Ve hamd olsunki Allah’a gerçekten bir gece evvelki düşüncem hakikat çıktı. Samiri denen kişi burada böğüren buzağıdan kasıt Anunnakilerden (ENLİLİ) kast ederek onun merhametli davranışını kast ediyor. Bir türlü kölelikten kurtulamayan Samirinin genleri, gerçek yaratıcı olan Allah’ın onlara olan merhametini bir yaratılmışa yakıştırıyor. Musa unuttu demeside Musanın Anunkileri TANRI olarak görmeyip onların Tanrılığını inkar etmiş olmasını gösteriyor…)

ANUNNAKİLER DÜNYA’YA DÖNÜYOR VE İMAR PLANI YAPIYORLAR

Şimdi bu, Dünya üstünde sağ kalanların nasıl eski hallerine kavuştuklarının ve okyanusların ötesinde yeni bir altın kaynağının ve başka Dünyalıların nasıl bulunduğunun hikayesidir. ( Yukarıda bahsettiğim başka canlılar da kurtulmuş olmalı söylemimi Sümerliler doğruluyor.) Arrata’daki buluşmanın ardından Tufanın suları alçalmaya devam etti. Ve Dünya’nın yüzeyi suların altından daha çok görünür oldu. Dağlık diyarların çoğu zarar görmemişti ama vadiler çamur ve mil altına gömülmüşlerdi.

Göksel gemilerden ve kasırgalardan bakıp aşağıdaki manzarayı taramaktaydı Anunnakiler. Eski zamanlarda Edin’de ve Abzu’da var olan her şey çamurların altına gömülmüştü. Eridu, Nibru-ki, Şurubbak, Sippar; hepsi gitmiş, tamamen yok olmuştuAma sedir dağlarındaki büyük taş platform parlıyordu gün ışığında. Eski zamanlarda kurulan iniş yeri hala sağlam durmaktaydı.

Birbiri ardınca indi kasırgalar platformun üstüne. Platform sağasağlamdı; fırlatma köşesindeki kocaman taş bloklar tufana dayanmıştı. Molozları ve ağaç dallarını temizleyen ilk inenler, arabalara iniş işareti verdiler. Göksel arabalar birbiri ardınca inip platforma kondular. Sonra Lahmu’daki Marduk’a ve Ay’daki Nannar’a sözler yollandı. Ve onlar da Dünya’ya döndüler, iniş yerinin üstüne kondular.

Böylece toplanan Anunnakileri ve İgigileri bir toplantıya çağırdı. Tufandan sağ kurtulduk ama Dünya mahvoldu! Böyle diyordu Enlil onlara. İster Dünya’da ister başka yerde olsun, eski halimize dönmek için gereken tüm yolları değerlendirmeliyizNibiru’nun geçişiyle mahvoldu Lahmu! Böyle anlattı Marduk: Atmosferi emilip çekildi, suları buharlaştı, toz fırtınaları yerine döndü orası. (Bu gün Mars aynen Sümerlilerin tarif ettiği durumdadır)

Ay’da kendi başına yaşamı destekleyemez, ancak kartal miğferleriyle kalınabilir üstünde! Böyle anlattı Nannar durumu diğerlerine ve sonra sevgiyle dolu sözler söyledi: Hiç unutmamalıyız ki, bir zamanlar Tiamat’ın ordularının komutanıydı o. Dünya’ya yoldaştı, o da bağlıdır Dünya’nın kaderiyle! Enlil oğlunun omzuna koydu elini, sevecen. Şimdi kaygımız hayatta kalmak.

YARATILIŞ ODASINDA YİYECEK TOHUMLARI ARIYORLAR

Nazikçe böyle çıkıştı Nannar’a Enlil; şimdi ilk kaygımız karnımızı doyurmak! Mühürlenmiş yaratılış odasını inceleyelim belki de Nibiru’nun tohumlarından bulabiliriz hala! Böyle dedi Enki, Enlil’e; bir zamanlar yaratılan tahılları hatırlattı ona. Platformun bir yanında, çamuru biraz eşeleyip temizleyince buldular çok uzak zamanlardan kalan hava bacasını.

YİYECEK ÜRETİMİ İÇİN İŞ BÖLÜMÜ YAPILIYOR

Onu örten taşı kaldırıp bu korunaklı yere girdiler. Yeşil taştan yapılma sandıklar mühürlerle kapatılmıştı ve mühürler bakır bir anahtarla açıldı. Sandıkların içinde, kristal kaplar içindeydi Nibiru’nun tahıllarının tohumları! Dışarı çıkan Enlil tohumları Ninurta’ya verdi, verirken ona şunları söyledi: Dağ yamacındaki terasa gitNibiru’nun tahıllarından bir kez daha ekmek vermesini sağla!

Sedir dağlarında ve başka dağlarda da şelalelere set çekti NinurtaTeraslar inşa ettiZiusudra’nın en büyük oğluna ürün yetiştirmeyi öğrettiEnlil en küçük oğlu İşkur’a başka bir görev verdi: Suların çekildiği yere git ve sağlam kalmış meyve ağaçlarını bul! Meyve yetiştiricisi olsun, diye yanına Ziusudra’nın en küçük oğlunu kattılar: Buldukları ilk meyve Ninmah tarafından getirilen asmanınkiydi.

ENKİ YAŞAM ÖZLERİNİ GÖSTERİYOR

Onun suyundan, Anunnakilerin şu ünlü iksirinden bir yudum aldı Ziusudra. Bir yudum, sonra bir yudum daha derken Ziusudra kaybetti kendini; bir sarhoş gibi sızıverdi! (Burada Ninmah tarafından getirilen asma ve ondan yapılan iksir denen şey Ziusudranın ondan içerek sızması bana, asmadan kastın üzüm bağını iksirden kastında şarap olduğunu göseriyor)  Sonra bir armağan sundu Enki, Anunnakiler ve Dünyalılara. Ninagal’in yanında taşıdığı sandığı ortaya çıkarttı ve içindeki o şaşırtıcı şeylerin hepsini açıkladı: Yaşam yumurtalarının yaşam özleri, Ziusudra’nın gemisindeki dört bacaklı hayvanların rahimlerinde bir araya getirilebilir.

ONARIM DEVAM EDİYOR
Yün ve et verecek koyunlar çoğalacak, süt ve post verecek davarlarımız olacak. Derken başka canlı yaratıklarla tekrar dolacak DünyaÇobanlıkla ilgili görevleri Dumuzi’ye verdi Enki; Ziusudra’nın ortanca oğlunu da yardımcı olması için görevlendirdi. Sonra Enki dikkatini, bir zamanlar kendisinin ve oğullarının hakimiyet bölgesi olan koyu renkli toprak kitlesine çevirdi.

Ninagal ile birlikte dağlarda kudretli suların birbirine karıştıkları noktada bir su bendi dikti ki, Güçlü çağlayanların suları bir yola girip oradan da bir göl içine akıp birikebilsin. Sonra Abzu ile büyük deniz arasındaki toprakları Marduk ile birlikte taradı: Bir zamanlar yerleşim olan yerlerde, nehrin vadisine birikmiş suları nasıl boşaltacağı üstünde düşündü. Nehrin orta yerinde, nehir sularının çağlayan oluşturduğu yerde suların ortasından bir ada yükseltti.

Adanın derinliklerine ikiz mağaralar oydu ve üst kısımlarına, taşlardan savaklar oluşturdu. Böylece yüksek dağlardan gelen suların akışını yavaşlatabilir veya hızlandırabilirdi. Setlerle ve savaklarla ve iki dar tünelle suları düzenledi. Mağara adasından, Abu adasından başlayıp nehrin dolambaçlı vadisini suların altından yükseltti. İki darlık ülkesinde Dumuzi ve çobanlar için bir yerleşim yeri biçimlendirdi Enki.

NİBİRU’DA FELAKETTEN NASİBİNİ ALIYOR, ATMOSFER YIRTILDIĞI İÇİN YİNE ALTINA İHTİYAÇ DOĞUYOR

Enlil tam bir memnuniyetle olan bitenin haberlerini gönderdi Nibiru’ya. Nibiru ise kaygı dolu sözlerle yanıtladı: Dünya’nın ve Lahmu’nun yakınından geçiş Nibiru’da çok büyük hasara yol açtı. Altın tozundan olan kalkan yırtıldı, atmosfer yine zayıflıyorAcilen yeni altın tedarik etmeniz gerek! Derhal Abzu’ya gitti Enki, tarayıp araştırması için oğlu Gibil’i yanına alıp yola çıktı.

Altın madenlerinin hepsi yok olmuştu, su heyelanı altına gömülmüşlerdi. Edin’de Bad-Tibira’da yoktu; Sippar’da arabalar yeri de mevcut değildi artık! Madenlerde ve Bad-Tibira’da meşakkatle çalışan yüzlerce Anunnaki Dünya’dan ayrılıp gitmişti. İlkel işçiler olarak iş gören Dünyalılar kalabalığı ise Tufan yüzünden kile dönüşmüştü. Dünya’dan artık hiç altın çıkartılamaz! Böyle buyurdu Enlil ve Enki Nibiru’ya.

NİNURTA GÜNEY AMERİKA’DA ALTIN BULUYOR

Dünya’da ve Nibiru’da ümitsizlik çöktü herkese. Tam o sırada, sedir ağaçları dağlarındaki işlerini tamamlamış olan Ninurta bir kez daha görmek istedi dağlarını okyanuslar ötesindeki diyarın. O diyardan, Dünya’nın diğer yanından şaşırtıcı sözler iletti. Su heyelanları dağ yamaçlarına derin yarıklar açmış, dağ yamaçlarından irili ufaklı külçeler halinde hesapsızca altın düşüp akmış.

Aşağıdaki nehirlere, madencilik yapmadan da oradan toplanabilir altın! Enlil ve Enki bu uzak dağlık diyara gittiler derhal, şaşkınlıkla baktılar keşfedilen manzaraya: Altın, eritme arıtma gerektirmeyen som altın yatmaktaydı dört bir yanda! Bu bir mucize! Böyle diyordu Enki, Enlil’e. Nibiru’nun sebep olduğu hasar Nibiru tarafından onarıldı. Her şeyin yaratıcısının görünmeyen elleri Nibiru’daki yaşamı sağlayacak! Böyle dedi Enlil. (Şu ifadeye dikkat ediniz! ‘’Her şeyin yaratıcısının görünmeyen elleri’’ bu ifadeyle yaratıcının görünmeyen ellerini bilen bir IRK tan Allah’ın varlığını duymak, onlarında bunu bildiğini bilmek bana inanılmaz bir GÜÇ veriyor. Her şeyin yaratıcısının görünmeyen elleri.. bu tabiri şöyle izah etmeye çalışacağım ve gerçek yaratıcının işleri nasılda uzaktan kontrol altında tuttuğunu bir örnek vererek izah edeceğim. Farz edinki bizler online bir tip bilgisayar oyununun içindeyiz, bizler (Anular-İnsanlar ve bilmediğimiz diğer olasılıklar) bu oyun içinde düşünme yetisine sahip varlıklarız. Bizler bir program ile yönetiliyoruz ne oluyorsa o program sayesinde oluyor. Bizler bu programda ufak tefek değişiklikler, aksilikler düzensizlikler yapma yeteneğinede sahip olalım. Online bu oyun içinde, başımıza gelen yada birinin birisini yaratmasıda dahil, her türlü alet edavatın yada bilginin kullanılması, aslında programı yazan ve kontrol altında tutan yasalar gereği olduğunu bizimde buna uyum sağlamak zorunda bırakıldığımızı düşünün! Bu ansızın işlerde elimizin beynimizin kuvvetimizin kudretimizin üstünde gelişen olaylara uyum sağlamak üzere mücadele ettiğimizi düşünün… İşte bu durumda asl olan kimdir? Oyun içinde olanlarmı yoksa oyunu dışarıdan istediği biçimde kontrol altında tutanmı? Elbetteki oyunu kuran ve oynatan varlıktır. İşte bizler kendimize biçilen bu zaman zarflarında bu kurguyu anlamaya çalışmak ve aslında bizlerin burada test amaçlı bir takım kurgular içinde olduğunu bilmemiz-anlamamız-kabul etmemiz gerekmektedir. İnsan s, 2.ayette bunun izahı yapışmıştır. Muhakkak ki biz insanı, bir takım katkılarla (genetik kalıtımla) karışık bir spermden yarattık da; onu algı-layan ve değerlen-diren olarak meydana getirdik.  Gerçek budur arkadaşlar. Bizler tam olarak organik diye tanımladığımız şu ortamda aslında organik bir kurgu içindeyiz. )

KA-İN’İN SOYUNA ALTIN TOPLATIYORLAR

Peki kimler toplayacak külçeleri, bunlar Nibiru’ya nasıl yollanacak, diye sordu önderler birbirlerine. Birinci sorunun yanıtı Ninurta’dan geldi. Dünya’nın bu yanındaki yüksek dağlarda hayatta kalmış Dünyalılar varKa-in’in soyundan bunlar, metalleri işlemeyi biliyorlarDört erkek ve dört kızkardeştir önderleri; sallara binip kurtarmışlar kendilerini. Onların yaşadığı dağın zirvesindeki bir gölün tam ortasındaki bir adadalar.

GÜNEY AMERİKA’YA UZAY GEMİSİ ÜSSÜ KURUYORLAR

Herkes görsün, diye bu büyük tasarımı bir tablet üstüne geçirdi. Sedir dağlarındaki iniş yeri de bu tesisin bir parçası ola, dedi. İniş yeri ile araba yeri arasındaki uzaklığı ölçtü. Bunların tam ortasındaki noktada tasarladı yeni uçuş kontrol merkezinin yeriniUygun bir tepe seçti orada, yolu gösteren dağ koydu adını. İniş yerine benzer ama daha küçük bir taş platform inşa edilmesini buyurdu.

Tam ortasında duran büyük bir kayanın içi dışı oyuldu ki, yeni gök-yer bağının yuvası olsun ve Dünya’nın yeni göbeği, Tufan’ dan önce Nibru-ki’nin işlevinin yerini alsınİniş yolu kuzeyde Arrata’nın ikiz zirvelerine sabitlendi. İniş koridorunun sınırını çizmek için Enlil ikişer ikiz tepe istemekteydi ki, iniş koridorunun sınırı belirlensin, inişler ve kalkışlar güvenle yapılsın. (bu anlatımlardaki tarifler yeryüzünün çeşitli bölgelerinde henüz anlam veremediğimiz eski çağlardan kalma yerler, o yerlerdeki pistler tarifi ediliyor. Gizemli yapılar dediğimiz devasa alanlardaki tuhaf mimariler bu ifadelerin ne anlamlara geldiğini gösteriyor)

ALTIN ŞEHRİNE NİNGİŞZİDDA’NIN HEYKELİNİ DİKİYORLAR

Temel taşlarına dokunmaktaydı sular, o geniş çapını kilden belirlediler. Parçaları hünerle birarada dokunan ev, göklerde tur atarak dolaşan büyükler için bir dinlenme yeri olacaktı. Roket gemiler için, derinliklerine varılamaz bu ev bir sınır taşı olacaktı. Anu bizzat Ekur diye adlandırdı. Böyle düzdü ezgiyi Ninmah için yapılan kutlamada. Anunnakiler dikkate değer eserlerini kutlarlarken, Enki şu öneride bulundu Enlil’e .

Gelecekte sorulduğunda ne zaman ve kim tarafından biçimlendirildi bu harika? İzin ver de ikiz tepelerin yanı başına bir anıt dikelim; Aslan çağını ilan etsin.

GÜNEY AMERİKADA BİR YÖNE DOĞRU BAKAN HEYKELLER. (?)

Zirveleri tasarlayan Ningişzidda’nın suretini oyalım üstüne. Tam olarak göksel arabalar yerine doğru olsun bakışı. Ne zaman, kim tarafından ve ne amaçla yapıldığını açıklasın gelecek nesillere! Böyle önerdi Enki, Enlil’e.

GÖKSEL ARABALAR YERİNE UTU KOMUTAN OLUYOR

Enlil bu sözlere rıza gösterdi ve şöyle dedi Enki’ye: Göksel arabalar yerinin komutanı yine Utu olmalıTam olarak doğuya bakan aslan Ningişzidda’nın suretinde olsun! Kaya yatağı kesilip oyularak aslanı biçimlendirme işi sürerken, Marduk babası Enki’ye gücenmiş sözlerle şöyle dediBana tüm Dünya’yı idarem altına alacağımı vadetmiştin. Halbuki komutayı ve görkemi başkalarına bahşediyorsun. Görevsiz ve bölgesiz kaldım ben.

ERK SAVAŞI ANUNNAKİLERİ BİRİBİRİNE DÜŞÜRÜR

Bir zamanlar benim olan bölgede yapay tepeler yükseltildiğine göre, aslan benim suretimde olmalıMarduk’un bu sözlerine çok sinirlendi Ningişzidda, diğer oğullarında canı sıkıldı. Ninurta ve erkek kardeşleri arasında da kendi bölgeleri için bağırıp çağrışma başladı. Herkes kendisi için toprak ve kendine sadık Dünyalılar talep ediyordu! Kutlamayı dönüştürmeyelim bir müsabakaya, diyerek bağırdı Ninmah yükselmiş seslerin ortasında.

ANUNNAKİLER DÜNYA’YI ARALARINDA PAYLAŞIRLAR

Dünya halen afetten mustarip, biz Anunnakiler bir avuç kadarız, Dünyalılardan ise bir kaçı hayatta kalmış! Marduk bu onurdan mahrum etmesin Ningişzidda’yı ama Marduk’un sözlerine de kulak verilsin! Rekabet eden önderlere, işte böyle dedi uzlaştırıcı Ninmah. Barışın sürebilmesi için üstünde yaşanabilir topraklar bizler arasında bölüştürülmeli, dedi Enlil, Enki’ye.

Yarımadayı ( Sina) itirazsız paylaştırıcı olarak kabul edip burayı uzlaştırıcı Ninmah’a tayin ettiler. Tilmun dediler adına, füzeler yeri anlamına; Dünyalılara yasakladılar sınırlarından girişi. Buranın doğusunda kalan yaşanabilir topraklar Enlil’e ve onun oğullarına ayrıldı. Ziusudra’nın iki oğlu olan ŞEM ve YAFET‘in torunları bundan böyle orada yaşayacaklardı.

Abzu dahil koyu renkli kara kütlesi Enki ve klanının hakimiyet bölgesi olarak belirlendi. Ziusudra’nın ortanca oğlu HAM ve soyu orada yaşayacaklardı. Enki oğlunu yatıştırmak için bu halkın Marduk’u efendileri, topraklarının efendisi yapmalarını önerdiSenin dileğince olsun! dedi Enlil, Enki’ye bunun üzerine. Tilmun’da, bu bölgenin dağlık güneyinde, annesi Ninmah için bir mesken kurdu Ninurta. Hurma ağaçlarının, yemyeşil bir vadide akan bir pınarın yanı başındaydı burası.

Dağın zirvesine teraslar kurdu Ninurta, Ninmah  için mis kokulu bir bahçe dikti. Tüm bunlar tamamlandığında, Dünya’daki tüm ileri karakollara bir işaret verildi: Okyanusun ötesindeki dağlık diyardan taşıyıp getirdi kasırgalar altın külçelerini. Göksel arabalar yerinden göğe yollandı altın. O unutulmaz günde Enlil ve Enki şöyle dediler birbirlerine ve anlaştılar.

Uzlaştırıcı Ninmah yeni bir ünvanla onurlandırıla, Ninharsag adı verile ona, dağbaşının hanımı anlamına! Herkes kabul etti Ninmah’ın böyle şereflendirilmesini; bundan böyle Ninharsag adıyla bilinecekti. Dünya’yı uzlaştıran Ninharsag’a övgüler olsun, diye bağırdılar Anunnakiler hep bir ağızdan. (yaşam alanları ve düzen kuruldu, Ninmah buna öncülük etti, burada dikkatimi çeken Anuların birbirine karşı olan öz güvenleri ve itibarlarıdır. Kin ve kıskançlık içinde bulunsalarda bir üst kişiye yada yaşça büyük olanlarının sözlerine itiraz etmemektedirler. Anlaşılıyorki ahlaken üstün bir karakter sahibiler. Fakat bunlar uzun sürmüyor…)

(DOCX olarak indir)