Merhaba değerli kişiler!

Daha önce bu linkten verdiğim Kuran çevirisini yayınlama bilgisi sözü, söz verildiği üzere tarihler tam olarak 23/09/2021 i gösterirken aynı link üzerinde ilginize sunulmuştur. İlgililere başarılar dilerim.

Bir giriş bildirisi olarak düzenlemeye çalıştığım bu önsöz, şahsımın değil, Kuranın Ruhunun seslenişidir.

Kuran, tam olarak 1413 sene evvel ve tarih tam olarak 23/09/608 senesini gösterirken, 23 sene süren bir vakitte, Muhammet 38 yaşında iken ona bildirilmiştir ve Muhammet 61 yaşında iken vefatından hemen önce, 631 senesinde tamamlanmıştır. Üzeri örtülerek size kadar gelen Kitap, tarih tam olarak 23/09/2021 senesini gösterirken ‘ilk günkü sesiyle’ şimdi size seslenmektedir.

Size özel sunulmaya başlanan bu Kitap, tarihin, hayatın, tekerrür ve Evrensel düzenin gerçekleri üzerinedir. Kitabın amacı, sizlerin hayat anlayışınıza rehberlik etmesi ve sizi, en doğru sonuca ulaştırması içindir. İşleniş biçimi, hayatın birebir hakikatleri üzerine olup, tamamı sizin anlayacağınız dilde hazırlanıp yayınlanmış olmasıdır.

Az sonra tarihin mantığın ve sayıların birbirini ahenk içinde tanımlamak ve tamamlamak üzere ilerlediğini göreceksin. Ve sonrasında okuyacağın süreler 1-Fatiha ve 2-Bakara süresi olacaktır. Şimdilik sadece bu ikisi dahi tüm bildiklerinizi sorgulamaya yetecektir. Bunu garanti ediyorum!

Bu çeviride fark edeceğin ilk şey, Kitapta üzeri kapatılmış, gün yüzüne çıkmamış sözcüklerini ilk kez görecek olmandır. 2018 senesinin Aralık ayında başlanan bu çevirinin, iki (2) süresi, üç (3) senede tamamlanmıştır. Bu iki süre, saf metnine ihanet edilmeden, beşeri tek söz dahi eklenmeden çevrilmiştir. 23 senelik bir zaman zarfında tamamlanan kitabın, anlam ve manalarına hâkim olmadan 1 haftada çevirip 1 ayda kitaplaştırmak, herhalde üstün zekâlı olanlarınız için onaylanmayacak bir şeydir.

Bu çevirinin en belirgin ikinci farkı, Kitabın ayetlerini tanımlayan sözcüklerin, üzerine ekstra bir ekleme yapılmamış olmasıdır! Saf metnin yanına, üstüne, altına herhangi bir yerine ne bir ekleme ne bir parantez ne de bir dip not eklenmemiştir! Tastamam teslim edilen kitaba, Onun sözlerini yetersiz geldiğini sanarak akıl vermek üzere parantezler açmak, herhalde ki cehalettir.

Onun kitabında Ona akıl vermek gibi bir şapşallığa girilmemiştir. Aksine kendisinin sonsuz ilminden Onun layık gördüğü kadar istifadenize sunulmuştur. Bu çeviri meşrepten, mezhepten, cemaatten vb tüm etkenlerden uzaktır.

Kitabın saf metninde eksik ya da anlaşılmaz sözler hiç olmamıştır. O mevcut sözleri için, çok değerli ve apaçık ve de kolay anlaşılır demiştir.

Çevirinin size göre uzun bir zaman alıyor olması, daha öncede uzun bir zaman zarfında tamamlanmış olmasındandır. Hiçbir şey kendisine en uygun, en elverişli olan zamanı gelmeden, öylece ortaya çıkmaz. Tıpkı Müddessir Süresinde belirtildiği gibi, Ey örtülerek üzeri kapatılan, haydi kalk ve uyar. Her şeyin vakti zamanını O belirler. Bunu az sonra iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Bu ifadenin sebebini belli başlı sayıların sizi şaşırtacağı bilindiği içindir. Sonrasında okuyacağınız Sürelere olan tepkiniz ise, >Biz bambaşka ayetler okuduk< diyecek olmanızdır. Tabi gerçekçiyseniz…

Şimdi okuyacağın kısım, bazı hesaplamalar eşliğinde 1-Kuranın ilk indiriliş vaktinin hangi Ay ve hangi günde olduğunun ispatıdır. 2-Kaç senede indirilip nihayete erdiğinin üzerinedir.

Kuran kitabı bu hususta kendisi için en güzel ifadeyi, Kadir süresinde belirtir.

Kadir Süresi Kuranda 97. Sıradadır ve 5 ayetten oluşur. Süreyi oluşturan ayetlerin muhtevasında Kadir gecesinin kutsallığından bahseder ve 3. ayette 1000 (Bin) aydan daha önemli olduğunu vurgular. Böylelikle 3. ayette size, belli bir sayı verir. Şimdi elde olan sayılar, 97-1,2,3,4,5 ve 1000 dir. Kitapta Kadir gecesinin ne olduğu hususunda sizi bilgilendiren bir bilgi, 2. Süre olan Bakara Süresinin 183, 184,185 ve 187. ayetlerinde bulursunuz. 185.ayette derki;

> O ay Ramazandır. İnsanları için doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bilgi rehberi, içinde deliller bulunan Kuran, o ayda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa, onda perhize girsin..,,,<

Pe ki aylardan dediği Ramazan ayı nedir diye araştırdığınızda karşınıza çıkan bilgi şudur.

Arapça da bir seneyi temsil eden ayların seslendirilmesi şöyledir. Lütfen dikkat ediniz!

1-Muharrem (Ocak)

2-Safer (Şubat)

3-Rebîul-evvel(Mart)

4-Rebiul Ahir (Nisan)

5-Cumade’l-ula (Mayıs)

6-Cumade’l-ahir (Haziran)

7-Receb (Temmuz)

8-Şaban (Ağustos)

9-Ramazan (Eylül)

10-Şevval (Ekim)

11-Zilkade (Kasım)

12-Zilhicce (Aralık)

Arapça takvimde Ramazan sözü, 9. ayı temsil eder ve o ay gördüğünüz gibi Eylül ayıdır.

12 Ay içinde Eylül ayının duruş sırasında da sizin için enteresan bir görsel vardır. 1 ile başlayan ardışık sayının 9. Sırasını teşkil ve temsil eder. 1&9=19

Eylül ayının size emredilen oruç ayı olduğunu sitemizde bulabilirsiniz.

Şimdi Ay olarak 9. Ayın Eylül ayı olduğunu sabitledik. Ve böylelikle ortaya çıkmış olur ki, Kadir gecesi de Eylül ayının içindeki mevcut sabit bir gün olmalı. Yine böylelikle size, bir sayının daha varlığı bildirilir. Acaba Kadir gecesi, Eylül ayının hangi günüdür diye, Eylül ayının özelliklerine bakacak olursanız, Eylül ayının en özel gününün tüm yaşamı etkileyen ve tüm Evrende de bir dengeye hizmet eden, 23. günüdür. Eylül’ün 23. gününde, Kuzey yarım küre ile Güney yarım küre arasında zaman dengesi yaşanmasına sebep olan EKİNOKS günü vardır. Tümden bir yaşamı kapsayan bu hakikat, tüm yaşam için son derece hayati bir meseledir. Başka bir deyişle Ekinoks demek hem denge hem de değişim demektir.

Eylül ayının 23. gününde zaman aralığı her iki yarım kürede eşit olur. Oruç ayı bu sebeple Eylül ayı olarak belirlenmiştir. Şimdi elinizde olan mevcut sayılara ek olarak, hem Eylül’ü temsil eden 9 sayısı, hem de Eylül ayının 23. Günü eklenmiş olur. Bununla birlikte elde olan tüm sayılar; 97+1+2+3+4+5+1000+9+23 tür. Bu sayıların üzerinde bir hesaplama yapacak olursanız, ortaya çıkan sonuç, Kitabın sözlerinin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyar.

Kadir süresinde belirtilen tüm sayılar üzerine bir hesaplama;

9+7+1+2+3+4+5+1+0+0+0+9+2+3= 46 2×23 ya da mevcut sayıları size verildiği gibi toplayacak olursanız, 97+1+2+3+4+5+1000+9+23= 1144 sonucunu elde edersiniz. Bu sayıyı, Kitabın indirilmeye başlandığı çok övülen 9. ayın sayısına bölecek olursanız; 1144/9= 127,1111111111111 sonucunu elde edersiniz. Bu sayıların toplamı ise, 23 tür. 1+2+7+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1= 23

Şayet elde ettiğiniz mevcut sayıların doğruluğunu 19 ile sağlamasını yapacak olursanız, 97+12345+1000+923= 14365 dir. Bu sonuç, üstteki sayıların, belli bir konu için Yaratıcınız tarafından tasarımlandığının belgesidir. Ortaya çıkan sonucun toplananı 1+4+3+6+5=19 dur.

Bakara Süresinde size Oruç ayının ve Kuranın indirildi dediği Ramazan ayının 9. Ay olduğuna dair emin olmak isterseniz, ayetler + süre üzerinde bir hesaplama yaparak buna tanık olabilirsiniz. Hesaplamaların sonucunda; 2+183+2+184+2+185+2+187= 747 sonucunu elde edersiniz. 7+4+7= 18 dir. 2×9 ya da 1+8=9 ya da 747/9=83 tür. 9×747

Lütfen dikkatinizi veriniz! Kitabın iki ayrı yerde fakat tek konu altında bir dille anlattığı meselenin biri 2. Sürede diğeri 97. Sürededir. Ve her iki sürenin sayısal toplamı, 2+97=99 dur. Ya da 9&9 diye görünür ya da 9+9= 18 2×9 dur ya da 2+9+7= 18 2×9 dur ya da 99/9= 11 9×11 dir. Unutmayınız! Kitapta Cin süresinde bildirilmiştir ki, Yaratıcı her şeyi sayılarla hesaplamıştır. Siz şu anda bunun bir kısmına tanık olmaktasınız…

Şimdi ise her iki sürenin ayet sonuçlarının üzerinde bir hesap gösterilecek. Kadir süresinden elde edilen 1144 sonucu ile Bakara süresinden elde edilen sonuçları topladığınızda, 1144+747=1891 dir. Yani 1+8+9+1= 19 dur ve Üzerinde 19 vardır. Konu, iki farklı sürede işlenmesine rağmen birbirini tamamlayarak bir denklem olduğunu ispatlamaktadır.

Bu işlemlerden elde ettiğiniz sayılar ve sonuçları size, 9. Ayı o ayın ve 23. Gününün Kuranın indirildiği gün olduğunu belgeler.

Kitap ile görsel yaşam, tıpkı bir senaryo ile sahne gibidir. İşte bu bağlamda bu ikisi, yani senaryo (Kuran) ile sahne olan (yaşam) harika bir yönetmen tarafından ahenkli bir birleşim ile sayısal denklemler bütünlüğünde yürütülmektedir. Konunun üzerinde 19 vardır!

Böylelikle anlaşılmıştır ki Kuran kitabı, 9. Ay olan Eylül ayının 23. gecesi inmeye başlamıştır. Bundan ayrı 23 sayısını, Kuran ile ilgili başka bir yerde de görmüşsünüzdür. 23 sayısı, Kuranın inip tamamlandığı zaman zarfı olarak bilinir. Peki, bu ne kadar doğrudur, acaba Kitap bununla ilgili bir bilgi verir mi diye kendisini incelemek istediğinizde sizi, en güzel başlangıç noktası olarak Muhammet Süresini gösterir. Ayette belirtildiği gibi, >Onda sizin için güzel bir örnek vardır.< Malumdur ki Kuran kitabı bu kutlu insan üzerinden insanlığa verilmiştir. Öyleyse Muhammet Süresine gidip ve o güzel örneklerden birinin bu konuyla ilişkisi var mıymış incelemeli.

Kuranda Muhammet Süresi 47. Süredir ve 38 ayetten oluşur. 4+7+3+8=23 Süre ve ayet adet numarası henüz konu başlamadan bile varlığının orada olduğunu açıkça gösterir.

Tüm ayetlerin mevcut haliyle olduğu gibi toplamı;

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38= 741 dir.

741 sayısı ise 19 un tam 39 katıdır. 741/19=39 – 19×39 Üzerinde 19 vardır.

Ayetlerden elde edilen sayıya süre numarası olan 47 eklenecek olursa çıkan sonuç, 47+741= 788 dir. Bu sayı ise size 7+8+8= 23 sayısını verir. Bundan ayrı süre ve ayet numaralarını yan yana getirip, burada olduğu gibi >4738<  23 e bölecek olursanız çıkan sonuç, 23 ün net kalanıdır. 4738/23=206 dır. Yine bundan ayrı 23 sayısını ayetlerden elde edilen sonuca, süre numarasını ekleyerek de bulabilirsiniz 4+7+7+4+1=23, tür. Tüm bu 23 denklemleri size, Kuranın 23 senede indi sözünü doğrular ve tüm bu hesaplamalar bunun kanıtıdır.

Dikkatinizi çekmek isterim! Kuranın Kitaplaşma zaman zarfı 23 senedir, Kuranın ilk inmeye başladığı gün de yine 23 sayılıdır. Şimdi şuna bakın! Eylül 9, gün 23, tamamlanma sene zarfı 23, Bunları yan yana topladığınızda, Kitap hem kendisinin 23 senede indiğini, hem de 9.ayın 23 ünde inmeye başladığını doğrular. 9+2+3+2+3=19 dur. Üzerinde 19 vardır. Ve Ayette belirtildiği gibi, Muhammet üzerinden onda güzel bir örnek vardır sözü, çok güzel örnek olup yardımcı olmuştur. Yaratıcı demişse çok doğru demiştir.

Hem Muhammet Süresinde Kuranın 23 senede indirildiği ortaya çıkmıştır, hem de Kadir süresinde Kuran’ın Eylül ayının 23 ünde inmeye başladı sözü doğrulanmıştır. Onlarca kez yeniden ortaya çıkan bir gerçek vardır ki, Kitap, Yaratıcı tarafından en ince detayına kadar tasarlanıp tüm insanlığa sunulmuştur. Yeri gelmişken belirtmeli! Kitap kendisi için son derece iddialı bir söz kullanır. Derki, Şayet tüm erkekler (insanlar) ve Cinler (Dişiler) bir araya gelseniz yine de bu kitabın bir bölümünün benzerini dahi yapamazsınız. Bunu neden yapamayacaklarının izahı, Kuran’ın kendisi demek tümden bir hayatın kitaplaşması demektir. Çünkü O aktif hayatın Tanrısal senaryosudur. Kitabın bir süresi demek, aktif hayatın zaman diliminin bir parçası demektir. Şimdi! Kim ben Kuranın bir benzerini ya da bir bölümünün benzerini getiririm derse, Yeniden bir hayat inşa etmeye başlasın. Bunu asla yapamazsınız.

Şimdi okuyacağınız bölüm 1-Kuranın Muhammet Resule hangi zaman damgasında indiğinin 2- Muhammet’in hangi yaşta Resullük sıfatına ulaştığının, 3- Kuranın 2021 senesiyle zaman damgası 23/09/2021 ile ne gibi bir bağlantısı olduğunun üzerinedir.

Bilinen haliyle Muhammet Resul, Hicri takvime göre 571 lerde, Miladi takvime göre ise 570 zamanlarında dünyaya gelmiştir. Hicri takvime göre 611 senesi vakitlerinde, 40 yaşlarında Resul olmuştur, Miladi takvime göre ise 608 senesi vakitlerinde 38 yaşında Resul olmuştur. Hicri takvime göre 63 yaşında ölmüştür, Miladi takvime göre 61 yaşında ölmüştür.

Miladi ve Hicri olarak gelen bu iki ayrı takvimin verdiği sonuçlardan hangisinin Kurana uygun olduğunu sınayalım! Tüm bu sayıları 19 sayısı ile Üzerinde 19 vardır ilkesine uyarak hesap etmelisiniz. Ve çıkan sonuç üzerine siz, hangi takvimi ölçü olarak kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Hicriye göre 571 de doğmuştur. Üzerinde 19 yoktur. Eksi Puan

Miladiye göre 570 de doğmuştur. Üzerinde 19 vardır. 19×30 Artı Puan

Hicriye göre 40 yaşında Resul olmuştur. Üzerinde 19 yoktur. Eksi Puan

Miladiye göre 38 yaşında Resul olmuştur. Üzerinde 19 vardır. 19×2 Artı Puan

19 ilkesiyle elde edilen sonuçlarda Miladi takvim Kuranın ruhuna uygundur.

Her iki takvim açısından bu kısma doğum tarihine vefat tarihini ekleyerek, çıkan sonucu gözlemleyin.

Hicri; 5+7+1+6+3+3= 25 Eksi Puan

Miladi; 5+7+0+6+3+1=23 Artı Puan,

Kuranın Muhammet Resule 23 senede indi sözü, onun doğum ve ölüm tarihleri içine açıkça resmedilmiştir. Öyleyse Artı puanları toplayan takvim olarak ölçü, Miladi takvim olmuştur.

Kuran bizlere İsra süresi 12 ayetinde işlerimizi MİLADİ takvime göre düzenlememiz konusunda net bilgi verir.  Üstte Miladi takvimi örnekler ile izah ettikten sonra, şu ayetle de miladi takvim gerçeğini sabitleyelim.

Geceyi ve gündüzü iki işaret yaptık. Tanrı’nızın nimetlerini aramanız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin işaretini kaldırdık. Gündüzün işaretini geçerli yaptık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız. İsra Süresi 12.ayet

Şimdi bu sonuçlar üzerine 2021 de yeniden ilk günkü gibi uyarmaya başlayan Kuranın 2021 senesi ile olan ilişiğine bakınız.

2021 senesinin 9. ayından, kendisini ilk kez gösterdiği 608 senesini çıkarttın.

2021-608= 1413 bu sonucun toplananı, 1+4+1+3 = 9 dur. Çok önemli iki tarihten elde edilen sonuç, Eylül ayını temsil eden 9 sayısını vermiştir. Böylelikle çok önemli bir denklemi açıkça göstermiş olur. Kuran yine bir 9. ay münasebetiyle ilk günkü gibi haliyle uyarmaya devam etmek üzere ilginize sunulmuştur. 1413 sene evvel tam bugün 9. ayın 23 ünde Kuranın ilk ayetleri insanlığa açılmıştır. Ve Kuran sizlerin de şahit olduğu gibi 1413 sene sonra tamda aynı halde 9. ayda ve aynı günde 23. gününde sizin çağınızda size, ilk günkü gibi açılmıştır. Bu çok kıymetli tarihi toplarsanız, 19 ile sabitlenmiş olduğuna tanık olursunuz. 2+3+0+9+2+0+2+1= 19 dur. Üzerinde 19 vardır.

Geçmiş zaman üzerinde aynı ay ve aynı gün gerçekleşen bu kutsal olaya, Muhammet’in Resul olduğu 608 senesinin 9.ayının 23 ü üzerinden bakınız.

2309608 burada ilk bakışta 23 sayısı kendi başına sergilenirken, ay ve sene hesabının toplamında da 23 sayısı kendini gösterir. 9+6+0+8=23 tür. Buna belge olarak ilk zaman damgası olan 23/09/608 senesini 19 ölçüsü ile hesap edecek olursanız, 2309+608= 2917 dir. Bununda toplananı 19 dur. 2+9+1+7= 19 Sadece sene hesabı olan 608 senesi üzerinde 19 u arayacak olursanız sonuç, 608/19=32 dir. Bu hem 19 un kalansız net hesabıdır hem de simetrisi yine 23 tür. 32&23 Tıpkı ilk zaman damgasındaki gibi, bugünkü haliyle 23/09/2021 de olduğu gibi yine üzerinde 19 vardır.

Bu hesapların doğruluğunu birde şu yöntemle kontrol edin.

Eylül ayının Kuran’ın indirildiği ay olduğu hakikatine 1 senenin mevcut ayları üzerinden bakınız.

12 Ayın tablosu:

31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31

Dokuzuncu Ayın 23 üne kadar olan gün sayısı:

31+28+31+30+31+30+31+31+23= 266 dır. 19×14 Üzerinde 19 vardır!

Dokuzuncu Ayın 23 ünden sonra 1 senenin geri kalan gün sayısı ise:

7+31+30+31= 99 gündür. 9×11 ya da 9+9=18 _ 1+8=9 dur.

Şubat ayı, 4 senede +1 gün takvime yeni bir gün ekler. 4 senede 1 eklenen gün üzerinden başka bir hesap yapacak olursanız, 19 sonucunu yine görürsünüz.

2+6+6+4+1=19 Üzerinde 19 vardır. Bundan ayrı bir hesap ile 19 u alttaki gibi yine görürsünüz. Ve tüm verdiği sayıları, 19 ile örüntülediğini ortaya koyar.

Eylül 23 e kadar olan gün sayısı 266 idi, 266 sayısına +4+1 ekleyin.

266+4+1=271 sonucu elde edilir. Bunun toplananı 2+7+1=10 dur.

Buna, senenin geri kalan gün sayısı olan 99 sayısı ya da onun toplananından elde edilen 1+8= 9 sayısı eklenerek, doğruluk sınaması yapılırsa, 1+0+9+9=19 dur. Ya da 10+9= 19 dur. Üzerinde 19 vardır. Çok detaylı bakış açılarıyla defalarca ortaya çıkan sonuç! Tüm hesapların üzerinde 19 olduğudur ve Kuranın, kendisi için indirildi dediği ayın, 9. Ay olan Eylül ayının olduğudur. >Şimdi onlar bundan sonra hangi söze inanacak? Artık inanacak olan belgeyle/delil üzerine inansın, inanmayacak olanda belge/delil üzerine inkâr etsin.<

***

Bunlar daha öncesinden denk getirilip hazırlanmış beşeri bir komplo değildir. Her şey Yaratıcı tarafından Ekinoks gününe denklemlenmiş, belgeli, ispatlı, anlaşılabilir gerçeklerdir.

Hepsi bundan ibarettir. Yaratıcı üzerinden kendi adıma sizlerin beğenisi kazanmak gibi en ufak bir hesabım yoktur. Ve kendini beğenmişlik olarak almayın fakat gerçek şudur ki, kabul edip inanmanız ya da ret edip inanmayacak olmanız sizin bileceğiniz iştir. İnanırsanız bana değil, şu belgeli denklemli bilgilere inanın. Çünkü onlar benim şahsımı değil, Tanrının Okuyun, Bu kitap dosdoğru rehberlik eder, dediği kitabın, hayat gerçekleridir.

Her şey olduğu gibi gerçekleşmekte olan mecburiyetin beni getirdiği sonuçların gösterimidir. Çünkü Allah&Evren Mecbur edicidir. Ortaya çıkan tüm esrarengiz hava, tamamen her şeyi kendi kontrolünde tutan Evrenin, kendi isteğidir. Ki bunu isteyerek yapmak isteseydim başarılı olamazdım. Fark ettiyseniz burada ve diğer tüm belgeli konularda önem verdiğim şey, hiçbir zaman şahsım olmamıştır. Önemle vurgu yaptığım ve üzerine basa basa anlatmaya çalıştığım tek şey, kendim hariç belgeli olarak sunduğum gerçek olan her şeydir. Tüm konuların altına adımı yazıyor olmam, birisinin sorumluluğu üzerine alması mecburiyeti içindir. Bir ödülü varsa buna layık isem, bu sizlerin beğenisiyle değil Yaratıcım olan Evrenin razı olmasıyla gerçekleşecektir. Şayet bana inanıp destek olacaksanız benim tarafımdan alabileceğiniz tek şey, kuru bir teşekkür olacaktır. Fakat belgeye bilgiye itibar edip sahip çıkacak olursanız, işte bu davranışın karşılığı Yaratıcınız tarafından çok büyük olacaktır. Umalım öyle olsun. Hepinize esenlikler dilerim.

Erdoğan Metin

23/09/2021 tarihinde yayınlamaya başladığım Kuran çevirisini hakkını veremiyorum. Bazı soruların önümü tıkaması bazı sorulara cevap bulamamam beni bu hususta geri attı. Daha önce yayınladığım Fatiha ve Bakara süresini yayından kaldırıyorum. Olurki o sorunları aşarsam ve Kuranın tamamını çevirebilirsem kısmet olursa o vakit ilginize sunarım. Şimdilik sadece Kuran kitabı için hazırladığım üstteki ön sözü burada bırakıyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın.