9.Süre 36. Ayet

Doğrusu; Evrenin nazarında ayların sayısı, Evren gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu ölçü uyarınca 12 dir. Bunlardan 4 ü haram/özel aylardır;…

9 / 36 / 12

Mevsimler nedir? Bu durum 23 Eylül- 21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Marttan başlayarak aşağıdaki gibi isim verilmiştir: İlkbahar, 21 Mart-22 Haziran; yaz, 22 Haziran-23 Eylül; sonbahar, 23 Eylül-22 Aralık; kış, 22 Aralık-21 Mart.

Mevsimler, ekliptik denilen dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin düzlemiyle dünyanın dönme ekseninin yaptığı açı sonucu ortaya çıkar. Bu sebeple dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında kuzey ve güney yarım kürelerin yönelmesi değişir. 21 Marttan 23 Eylüle kadar kuzey yarım küre, güneye göre güneşe daha dönüktür ve güneş tarafından daha çok ısıtılır. Bu durum 23 Eylül- 21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresinde ki mevsimlere 21 Marttan başlayarak aşağıdaki gibi isim verilmiştir: İlkbahar, 21 Mart-22 Haziran; yaz, 22 Haziran-23 Eylül; sonbahar, 23 Eylül-22 Aralık; kış, 22 Aralık-21 Mart. Güney yarım küresinde mevsimlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül de başlar.

Mevsimler Dünya’nın kendi dönüşünün, güneşin etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden göğe bakıldığında güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer.

“Kuzey-kışı” döneminde dünyanın Güney küresi güneşe doğru yöneliktir ve Kuzey küresi daha az Güneş ışığı alır. “Güney-kışı” döneminde ise dünyanın Kuzey küresi güneşe yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın Kuzey küresinde Yaz başladığı zaman Güney küresinde (örneğin Güney Afrika ya da Avustralya’da) kış başlar.

Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler mevsim başlangıcı olduğu için “Gün dönümü” adı da verilir. 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran Solsüs tarihleridir.

Gün dönümü tarihleri gündüz sürelerinin uzamaya veya kısalmaya döndüğü tarihlerdir. Ekinoks tarihleri ise güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü ve bütün Dünya’da gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihlerdir. Eğer eksen eğikliği olmasaydı, Dünya güneş etrafında dolanırken, güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmeyecek, sıcaklık değişimleri gerçekleşmeyecek, böylece mevsimler de oluşmayacaktı.

Kuzey Yarımküre Mevsim Sınırları Güney Yarımküre <- 2/194 Kutsal Ay Kutsal Aya karşılıktır ! 

İlkbahar 21 Mart-21 Haziran Sonbahar

Yaz 21 Haziran- 23 Eylül Kış

Sonbahar 23 Eylül- 21 Aralık İlkbahar

Kış 21 Aralık- 21 Mart Yaz

Bu sebeple bu 4 AY / Mart-Haziran-Eylül-Aralık 12 AY arasında önemli yer tutmaktadır.

Süre 9 ve Ayet 36 numaraları ve ayet içerisinde belirtilen 12 sayısıyla bahsi geçen 4 kutsal ay, mevsimlerin başlangıçlarını ve bitişlerini belirleyen Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarının sayısal sıralamasıyla, aynı sayısal değerlere sahiptir.

Mart 3 Haziran 6 Eylül 9 Aralık 12 dir.  Mükemmel belge!

Süre no 9 ve ayet no 36 ve ayet içinde verilen 12 sayısının toplamı? 9+3+6+1+2=21

Bahsi geçen dört ayında sayısal toplamı aynı değeri verir. 3+6+9+1+2=21

Son olarak en üstte ‘Mevsimler nedir?’ adlı açıklamada bahsi geçen ayların ve mevsimleri temsil eden 21 Martın diğer bir 21 Marta kadar olan sayıların çift halde toplamı 109 dur. Tek halde toplamı ise 19 dur. Şayet 12 ay içinde bahsi geçen sayıların toplamı hesaplanırsa buda 133 dür. Üzerinde 19 vardır. Bu mükemmel kodlama Evrenden başka kimin eseri olabilir? Kutsal aylar 4 tür. Bunlar MART HAZİRAN EYLÜL ARALIK’TIR.

Süre Ayet ve ayet içindeki 9+36+12= toplarsak buda 19 un katı olan 57 19×3 tür. Üzerinde 19 vardır. 

Senaryoya baktığınızda okuduğunuzu, hayat filminde görmeniz gerekmektedir.

Evren her şeyi sayıyla hesaplamıştır. Kitabında sayıyla kodladığını, yaşam içinde akıp giden zaman diliminde de sayıyla kodlamıştır. Kitap görseli, görsel de kitabı desteklemektedir. Bir gizemin daha sırlarını bana açan Evrene sonsuz şükürlerimi sunarım. Gerçek yaratıcınızdan gelendir. O gerçeği anlamanın sırrı ise, belgelemesidir. 

www.kuran19.org

‘Erdoğan Metin’