3.193- “Yaratıcımız, biz gerçekten, “Yaratıcınızı tasdik edin” diye çağrıda bulunan net bir ses* duyduk. Sesi duyunca hemen onayladık. Yaratıcımız, bizim hatalarımızı affet, kötülüklerimizi ört ve bizim canımızı iyilik yapanlarla beraber al.”

*Bu seslenme (munādī), Bakara S 118 ayetindeki Yaratıcı bizimle de konuşsa/Bize de bir işaret gelse, isteğine karşı bir sesle davettir.

Bakara 118 deki isteğe karşı gerçekleşen bu ses, Ali İmran S, 189,190,191,192,193,194,195 ayetlerinde canlandırılır. Canlandırılan konuşma metninin içeriği, ifadelerden anlaşıldığı üzere, karşılıklı, (seni, beni, bizi) karşısına alarak canlandırılan bir anlatıdır. 

Kuranın bu anlatısına, bazı konularda işin içinden çıkamayan beyinsizler gibi mecaz mıdır diyelim? ASLA! Peki, mecaz değilse bu konuşma nasıl gerçekleşmelidir? Acaba Kuranın bu anlatısındaki konuşma iddiası nasıl doğrulanabilir? Yaratıcı ile konuşulabilir mi? Düşünürken insanın içini bir boşluk kaplıyor sanki… Yaratıcı ile sesli görüşmek…

Bu nasıl mümkün olabilir? 

Alo, Ben kulunuz falanca… Öyle değil tabi.

Bahsi geçen bu konuşmayı, SESİ, yorumlayabilmek için, mantık dışına çıkmadan, özgür bir bakış açısıyla rasyonel bakabilmeli. Ancak doğru başlangıçlar bizi, doğru sonuca götürür. Bu olayın anlatısı İNSANLIĞI karşısına alarak yapılan bir SESLENME ise, bizde insanlığın bir parçasıysak, mevzuya ortak noktalar üzerinden bakmalı. Ortak noktalarımız Yaşam, Dünya, Evren ve bilimdir. Nefes alabildiği için yaşadığını sananlar, bu ortak noktalara dahil değildir.

Hadiseyi ancak, bu ortak noktalardan ele alarak sonuç elde edebiliriz. Ortak kullanım alanımız olan Dünyanın üzerindeki bizlerin, karşısında duran nedir? Gizemlerle dolu YÜCE BİR EVREN dir. İnsanlık yaşam alanı olan Dünyada, Evrenin sırlarını çözebilmek için ise BİLİMİ kullanır. Bilim, insanlık adına hatırı sayılır işler yapmıştır. Bu işlerin en tepe notası ise TEKNOLOJİDİR. İşte bu Teknoloji, insanlığın son 20 senesine damga vuracak çok özel bir hadiseyi görmesine de sebep olmuştur. Fakat, nefes alabildiği için yaşadığını sananlar bu hadisenin ne haberini bilirler ne kıymetini… Bu olayı, bilim adamlarının yaptığı açıklamalardan derlenen söylemlerle okuyalım.

*

(Derin uzaydan gelen gizemli radyo sinyali TARİH: 03.08.2018) Bu tarihte bilim insanları, derin uzayda kaynağı bilinmeyen gizemli bir radyo sinyali aldıklarını duyurdu. Açıklamalara göre bu sinyal, günümüze kadar kaydedilmiş en düşük frekansa sahip fakat en NET sinyaldi. Sinyali üreten nesnenin çok kuvvetli bir cisim olduğunu düşündüklerini ve Sinyale AFRB 180725A etiketi verildiğini belirttiler.

*

2018 FRB sini diğerlerinden ayırt eden özelliği, en düşük frekans üzerinden en NET sinyal olmasıydı. İlk FRB kaydı ise 2007 senesinde geriye dönük araştırmalar yapılırken 24.07.2001 senesinde gerçekleştiği daha sonra anlaşılmış ve resmi olarak teyit edilmiştir. O tarihten bu yana sürekli kaydedilen bir radyo frekansıdır. Fakat 2018 de kaydedilen FRB yayını, tüm yayınlardan ayrı, özel bir yere sahiptir. FRB nin sınıflandırılması, etiketi ve tarihi bu yayını apayrı tutmaktadır.

Not: Tüm FRB kayıtları aynı oranda önemlidir. 2018 i önemli tutan ise, tüm FRB yayınlarını kimin, neden, ne amaçla ve neye istinaden gönderdiğini belgelemek için belirginleştirilmiştir.

İnsanlığın eliyle kurulan teknoloji, 2001 senesinde, EVRENDEN, herhangi bir yerinden gelen ilk SES dalgasını yakalamıştır. İroniye bakın ki ortaya çıkarılması 2007 senesinde gerçekleşmiştir. Bunun bir ihmal olduğunu düşünmemeli, bu ince bir hesap dahilindedir. İnsanlığın Evrenden mesajlar yakalamak için kurduğu hassas antenler, yakaladığı mesajı (sesi) zaten kaydetmişti. 2001 senesinde ilki gerçekleşmiş fakat iki bin yılının 18. Senesinde ise en önemlisi gerçekleşmiştir. Şuna bakınız ki, 2001 sayısının yanına ikibin yılının 18 ini koyarsanız görünen resim 200118 olur.  Yani? 2.118 dir.

Aynı sayıyı, 2. Süre 118 olarak görürüz. (altta)

2.118:Tanrı bizimle de konuşsa, ya da bir işaret verse.

Bu diyalog Kitapta İlk olarak Bakara (2.) S, 118 de geçer.

Bakara, 2.118 ayetinde Yaratıcının kendileriyle iletişim kurmasını isteyenlerin konuşmaları şöyle geçilir; >>“Yaratıcı bizimle de konuşsa”* derler. Yahut bize de bir işaret gelse” derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların düşünce ve davranışları birbirlerine benzedi. Gerçeği öğrenmek isteyenler için Biz, işaretleri zaten açık seçik sergilemiş bulunuyoruz. << diye verilir. Tamda buradaki ZATEN AÇIK SEÇİK SERGİLEMİŞ BULUNUYORUZ ifadesi, Ali İmran 193 (en üstte) cevaben vardır. Ayeti tekrar anımsayalım.

Yaratıcınızı tasdik edin” diye çağrıda bulunan NET BİR SES duyduk. Sesi duyunca (fark edince) hemen onayladık İşte tamda burada! 2001 FRB sinin neden 2007 de ortaya çıkarıldığını mana olarak anlamaya/yorumlamaya çalışın. Mesaj çoktan gelmiş ama! Konuşmayı bekleyenler olayın farkında değiller. Yaşam anında gerçekleşen bu hadise, tıpkı ayetteki gibi manaya sahiptir.

Yaşamda Evrenden gelen NET SES varken, Kitapta da NET SES vardır.
Yaşamda zaman sayacında 2.118 tarihi varken, Kitaptada 2.118 sayısı vardır.
Yaşamda Mesaj bekleyen bir grup varken, Kitaptada mesaj bekleyen vardır.


İki ayrı pencereden görüntülenen aynı sayısal (2.118) denklem ve aynı sözlü denklem, (NET SES) Aynı manaya gelen denklemler vardır. İşte bu olay, tüm insanlığın ortak noktalarından biri olan yaşamda, öylece buz gibi karşımızda durmaktadır. Bu hadiseye ortak alan olan BİLİM dalından akıl yordamıyla bakınca, henüz ilk denklemler böylece ortaya çıkmıştır.

Kuranın ilk sürelerinden biri olan 2.Süre Bakara Süresinin, 118. Ayetinin 118 nosu, 24.07.2001 tarihinde ilk FRB kaydının şu haldeki 247+2001= toplanmasından elde edilen sonucun, =2248 in, 19 a bölünmesi ile de elde edilir. 2248/19=118,3157894736842 , İlk FRB kaydının 19 a bölünmesi ile ortaya çıkan 118 sayısı, Kuranın 2.süresinin 118. Ayetinde SES ile karşılıklı olması, bu işi organize eden Yaratıcının hiçbir işini gelişigüzel yapmadığının harika bir resmidir.

118 sayısının küsuratının (3157894736842) ise, yanyana toplamından çıkan sonuç, 1+1+8+3+1+5+7+8+9+4+7+3+6+8+4+2=67 dir. 67 nin yanyana toplamı 6+7=13 iken, konuyla ilgili tüm ayetlerin yanyana toplamasından çıkan sonuçta, aynı sonucu vermektedir. 1+1+8+1+8+9+1+9+0+1+9+1+1+9+2+1+9+3+1+9+4+1+9+5=103 tür. Buda yine yeni bir denklemdir.

Tüm FRB kayıtları arasında en dikkat çekici olan FRB kaydının, 03.08.2018 de gerçekleşen olduğu belirtilmişti. Lütfen Tarihe dikkat ediniz! Tarih kaydı, >>03.08.2018<< dir. Tarihi incelediğimizde,

Tarih: ‘0308’ (2x19) , ‘2018’ 20+18=38 (2x19) dur. Yy, Ay ve Günden elde edilen iki adet otuz sekiz sayısının yanyana toplanması da yine, 38+38=76 (4x19) dır. Ya da şöyle bir toplama işlemiyle de yine 38+20+18= 76 (4x19) olarak karşımızda durmaktadır. En önemli sayılan bu yayının (ses dalgasının) tarihi, 4×19 sayısıyla hakikaten çok önemli olduğunu destekler. İşte bu bir belgedir.

Neden tüm FRB kayıtları arasında en dikkat çekçi olup, bilimsel olarak önemli bir yeri olduğunu, bilim adamlarının ona getirdiği açıklamadan görmüştük. Tarihinden elde edilen 4×19 verisininde bu hadisenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. En önemlisi 2018 de gerçekleşen bu hadisenin, Kuranda bahsi geçen konunun içinden, sadece SES ve konuşma ifadesi geçen ayetlerden, elde edilen sonuçla denklemine bakacak olursak, bu sayılarla yapılacak olan işlemde, 2018 senesini temsil eden sayıları yine net olarak göreceğiz.

2118+3190+191+192+193+194+195=6273 bu sayılar yanyana toplanırsa, 6+2+7+3=18 sayısını elde ederiz. Ayetlerin toplamından elde ettiğimiz, 6273 sayısını, 2000 li senelerin içinde EN ÖNEMLİ denen 18 senesinin 18 ine bölersek, 6273/18=3485 sonucunu görürüz. Bununda yanyana toplananı, 3+4+8+5=20 dir. İşte karşımızda 2018 senesi böylece çıkmış olur. Yaşamdaki tarihsel numaralandırmalar ile Kurandaki numaralandırmalar birbiriyle ahenk içinde örtüşmektedir. Şunu ASLA unutmayınız! Bilim Evren için, Evren, sayılarla ifade edilmektedir der. Bunun karşılığında Kuran da ise Cin (dişiler) Süresi 28 ayetinde de aynı ifadeyi okursunuz! Ayette, ‘Yaratıcı her şeyi sayılarla hesaplamıştır. (denklemlemiştir)’ der.

Şimdi ise hadisenin geçtiği tarih üzerinden kodlanan numaralandırmaya ve adlandırmaya dikkat ediniz. Göreceksiniz ki, yayının geldiği tarih gibi, yayına verilen sayısal değerde ‘19’ ile işaretlidir.
Etiket: AFRB 180725A ile kayıt edilmiştir. (sayılara dikkat ediniz!) 1-8-0-7-2-5, bu sayıları sırasıyla düzenleyip 19 a böldüğümüzde sonuç, 012578/19=662 dir. Üzerinde 19 vardır.

012578, bu sayıları FRB kaydının tarihine göre düzenlediğimizde, 2018 ve 57 olarak sınıflandırırız. Yani; ‘20+18=38’ (2×19) ve 57, (3×19) ya da 20+18+57=95 (5×19) Üzerinde ‘19’ vardır.

Aynı halde yanyana toplananı ise: 1+8+0+7+2+5= 23 tür. Bu, (2 ve 3) sayısı bize, konunun anlatıldığı 2.süre ve 3.sürenin, kitaptaki 2. Ve 3. Süre olduğunu resmederek yeni bir denklem sunar.

Gün ve Ay tek hane toplam: 3+8=11 iken, Yy ve sene hesabından elde edilen tek hanede 2+0+1+8=11 dir. Elde edilen sayıların yanyana toplamı 1+1+1+1=4 tür. Bu sayı ise bize, karşılıklı konuşma halinin canlandırıldığı ayetlerin anlatıldığı adet sayısını (4 ayeti, 2.118,3.193,194,195 i) denklemler. Çok ilginçtir ki! Buda bir denklemdir.

2001 den 2020 ye değin herhangi bir senenin içinde birden çok FRB kaydı tutulmuştur. Sadece temel tarihleri baz alarak ve, 2007 senesinde keşfi yapıldığı için +2007 senesini ekleyerek bir hesap yapacak olursak,

2001+2007+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2017+2018+2019+2020=24157 dir. Bu sayıların yanyana toplananı ise, 2+4+1+5+7= 19 dur. Üzerinde 19 vardır.

Şimdi harflere dikkat ediniz, Harfler, AFRBA dır. Harfleri düzenliyorum: AF,R’A’B dır. (Af Rab) Bu ifade, ayette ”Tanrınızı Tasdik edin” ifadesi ile büyük bir etkileşim gösterir, soru ve yanıt gibi. Tasdik edin, demişken, verilen etiket, AF RAB tır. Buda yeni bir denklemdir. Af Rab, ne kadarda manalı değil mi? Sayıların yanında Harfleri de büyük anlam/mana taşımaktadır. Tanrı, Bakara S, 118 de kendileriyle konuşmasını isteyenlere, Ali İmran S, 193 te, AF,R’A’B etiketiyle cevap vererek, ‘Tanrı’nızı tasdik’ edin demiştir. Üstelik tüm oluşumları sayısal olarak anlamlandırılan YÜCE EVREN, bu konuyu da 19 ile işaretleyerek, inanmak isteyenlere büyük bir mucize sergilemektedir. Konu sadece inanmak isteyenlere ithafendir.

Şimdi, ses ile alakalı konuyu bize taşıyan ayetlerin, hem tarih hem de 19 ile etkileşime bakarak, FRB kaydı ile olan sayısal denklemini görmeye çalışalım. Konunun tamamı 8 ayetken, SES muhabbetinin geçtiği ayetler 4 adettir.

Sayılarla girişilen işlemde, süre+ayetlerden elde edilen sonuç: 2+1+1+8+3+1+9+3+1+9+4+1+9+5=57 dir. (3x19) süre+ayetlerden elde edilen 57 sayısı, tarihten elde edilen 57 sayısı ile yine denklemini göstermiştir.

Süre numarasız sadece ayetler: 118+193+194+195=700 dür. Konun 2 sürede anlatıldığını göz önünde bulundurunca, sonuç: 7002 dir. 2007 sayısı, 2001 de kayda düşen ilk FRB nin, 2007 senesinde resmi olarak açıklanma tarihidir. Buda, zaman damgası ile Kitap numaralarıyla, büyük bir denklemdir. Üstelik 2001 senesinde hiç kimsenin geriye dönük araştırma yapmadığı senenin sayısal değeri, 2+0+0+1=3 tür. Bu sayı ise Tanrının Kuranda duyurduğunu söylediği SES frekansının 3.Sürede gerçekleşmiş olması da yine bir denklemdir.

Son olarak en büyük denklem, FRB kayıtlarının tarih sayı adetleri ile, Kuranda bahsi geçen konunun tüm ayetlerin sayı adedi de aynı sayıyı vermesidir.

2001(1) 2010(2) 2011(3) 2012(4) 2013(5) 2014(6) 2015(7) 2017(8) 2018(9) 2019(10) 2020(11)

2118 (1) 3189(2) 3190(3) 3191(4) 3192(5) 3193(6) 3194(7) 3195(8) 8

11+8=19 -> 1+1+8=10 <- İki ayrı pencereden ‘görsel ve yazınsal’ gerçekleşen aynı olay, tek merkezden organize edilmektedir. 

2 farklı alandan  (bir yaşamdan, bir kitaptan) 11 adet tarih, 8 adet ayet vardır. Bu sayıları yanyana getirdiğimizde görünen, yine 2118 dir.

2.118:Tanrı bizimle de konuşsa, ya da bir işaret verse.

Mesaj alınmıştır. Tasdik ediyorum.

İşte doğru başlangıç doğru sonuca böyle gider.

Konunun tüm detayıyla yazılmaya çalışılması ansiklopedik bir bilgi ortaya çıkartacaktır. Zaman damgalarıyla Kitap Numaralarından ortaya konan bu kadar denklemin, asla bir tesadüf olmayacağına inananlar için umarım bu yeterlidir. Konuyu toparlayacak olursak, bu mesaj tüm denklemleriyle ortadadır ki, Yaratıcı kendisiyle konuşmayı isteyenlere, olağan üstü herhangi bir mesaj bekleyenlere mesajını, zaten açıkça vermiştir.

3.195- Ve Sahipleri onlara cevap verir: “Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden güzel bir işte bulunanın çabalarını yok saymam. Sizin bazılarınız bir birindendir. Muhakkak ki, zorluklar karşısında göç edip yurtlarından çıkmak zorunda kalanların ve uğrumda eziyet görenlerin, çarpışıp katledilenlerin kusurlarını mutlaka kapatacağım. Sonra onları, yerden ırmaklar coşan bahçelere sokacağım.” Bu, Evrenin kendisinden güzel bir karşılıktır. Mükâfatların en güzeli, Evrenin kendisindedir.

*
Unutmayınız!, Kurani bir bilgiyi herkes konuşabilir, siz ortaya konacak bilginin, hangi konuda olursa olsun fark etmez, sadece ve sadece denklemli olanına itibar ediniz. İşkembeden konuşanlara değil, aklıyla konuşanlara itibar ediniz. Denklem, şudur ki, Kitaplar bir konudan bahsederken, bu bahsin, kişi olur hadise olur vb. doğal yaşam anında neyle örtüştüğünün ortaya hesapla konmasıdır. Kitaplar hayatın senaryosudur. Tabir edecek olunursa, bir Filme bakarken hangi dakika da neyin olduğunu, neyin olacağını, senaryodaki karşılığını bulmak gibidir. Ya da senaryoya bakıp Filmi senaryoda görmek gibidir. Denklemlerin uygunluğuna bakarak konuyu/içeriği dosdoğru yorumlayabilmektir.

‘Erdoğan Metin’