1930

 

Hayatta hiçbir şey gizli değildir. Zemin ve şartlar hazır olduğunda Allah onun ortaya çıkmasına izin verir.

Dikkatlice okuyun!

VASİYET MEKTUBU,

Bir vasiyet mektubu var. Sahibinin ölümünden elli sene sonraya okunması için vasiyet edilmiş. Sahibinin ölümünün üzerinden seksen sene geçmesine rağmen okunmayan, geçiştirilen görmezden gelinen umursanmayan bu mektup, büyük Şef M.Kemal’in kendisinden sonra (50 sene sonraki 1938+50=1988) devlet liderlerine yazılmış bir mektuptur. Mektubu ilk okuyan Cumhur Başkanı sıfatında duran Kenan Evrendi. Mektubu okuduktan sonraki ilk tepkisi, halk buna hazır değil demek olduğu söylenir. İçeriğinde ne yazıyordu ki halk buna hazır olamazmış?… Devlet erkânı bu mektubu açıklamayarak yok hükmünde tutarak saklamaktadır. Ulu başbuğun mektubunun okunmasını arzu eden Türk milleti ise bu hainliğe işgüzarlığa hem kızgın hemde bıkkındır.

Bu mektubun zamansal süreci dolduğu için, mektupta artık okunmayı istemeyi arzu ettiği için bir sır değildir. Bunu size Allah’ın izniyle ben açıklayacağım.

Hayat bir video gösterimi yani filmse bunun birde yazınsal senaryosu olması lazım değil mi? Hayatta hiç bir şey öylesine gelişmemekte, bu bir yasadır. Determinizm bunun en güzel felsefik anlatımıdır. Tarih bir tekrar sahnesiyse gelişen olaylar rast gele olmaz olamaz. Tüm olaylar mutlaka bir gayeye binaen gerçekleşiyor olmalıdır.

>Tarihhayattekerrür< yasası hiç kimsenin bozamayacağı, aynı olayların eş zamanlı oynatılan sonsuz tekrarından ibarettir.

Hayat videosu içinde anlam veremediğimiz, bize gizem gibi görünen olaylar konular, aslında ona vakıf ettirilecek kişilerin kendi test durumudur. Bir devlet reisinin mektubu, kendisinden sonra devleti devir alan devlet erkânın kendi sınavıdır. Anladığım kadar Atatürk’ten sonra buna vakıf olan devlet erkânı bu sınavı geçemedi. Mektubu yok hükmünde tutup gerçek bir lidere layık olamadıklarını ispatladılar.

Pe ki bir hamleyle saklanan okunmayan ulu başbuğun mektubunu nasıl bulabiliriz? Biz bu mektuba nasıl vakıf olabiliriz?

Acaba bu mektup hayatı tasarım edip sonra kontrol merkezinden her şeyi gözlemleyen programcının yazdığı senaryonun içinde var mıdır? Bize bir iddiası var. ‘Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık’

Diye… Hayat garipliklerle dolu…

Çok ilginçtir ki, şu an ki zaman diliminde sır gibi saklanan bir mektup varken, Kerim olan Kuran kitabında da gözler önüne serilmiş bir mektup vardır.

BU BİR KOMPLEKSTİR.

İlginç değil mi? Hayatın içinde bir mektup vardır, Kuran kitabında da bir mektup vardır… Her iki mektupta devlet reisi olan kişilerin kendi kaleminden kendi elleriyle yazılmıştır. İki devlet başkanı iki mektup?…

Bakınız,

Hayat programcısının senaryo kitabı (rar dosyası) sıra no 27: Neml süresinde Süleyman üzerinden gösterilen işte o kayıp mektubun ikizi. (aslında kendisi)

Neml (karınca) Süresi,

——————————————————————————————————————

28 – “Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver, sonra onlardan biraz çekil de, ne sonuca varacaklarına bak.”

29 – “Beyler, (efendiler) ulular (akıl hocaları) Bana çok önemli bir mektup bırakıldı” ,

30 – “Mektup Süleyman’dandır, Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyladır. “

31 – İçinde “Bana karşı başkaldırmayın. Teslimiyet göstererek bana gelin diye yazmaktadır.”

——————————————————————————————————————-

Not: Neml Süresinde 4 ayette gösterilen o mektup 19 sayısıyla işaretlidir. Süre No başta olarak peşine ayetleri toplarsanız,  27+28+29+30+31=145 (14+5=19) u görürüz. (Üzerinde 19 vardır) Mektup 19 ile şifrelidir. Sadece ayetleri toplarsak sonuç yine 19 dur. 28+29+30+31=118 (11+8=19)

Mektup Neml Süresinde bu kadar gösterilmiştir. Okunmayan saklanan mektubun Kurandaki özeti içeriği budur. Hepsi bu kadar mı? Diye düşünebilirsiniz. Tabi ki değil. Kuran kitabı tümden bir hayatın rar (preslenmiş) dosyasıdır öyleyse bu cümleler, Tanrı diliyle özetlenmiş halidir.

Tanrı metinlerinde kullanılan dili çözmek (açmak) yine kendi üslubunda saklıdır. Şifre Süleyman’ın hâkimiyeti üzerinde saklıdır. Mektubu Süleyman’ın hâkimiyeti üzerinden açmalıyız.

28.metinde belirtilen ÇOK ÖNEMLİ mektup ifadesi, 30.metinde Süleyman’dandır ve Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla olduğu belirtilir. 31.metinde ise BANA BAŞKALDIRMAYIN. Bana tam anlamıyla teslim olun. Demektedir. Tarihhayattekerrür yasasına bağlı olan yaşam gösterimi, rastlantılara değil bir kurguya göre ilerlemektedir. Bu yasaya bağlı kalarak konuyu zamanımız üzerinde güncellediğimiz vakit bakın ortaya ne çıkacaktır. Atatürk Kuranda anlatıldığı gibi Süleyman’ın devletine hâkimiyeti gibi bir kuvvete sahiptir. Cinler ve İnsanlardan müteşekkil demek, kadınlar ve erkeklerden oluşan bağlılar demektir. Süleyman tüm yaşam formlarına hakim olarak, o yaşamlar üzerinde bir konsantre oluşturmayı başarmıştır. Tüm teknoloji ona akıtılmıştır. En büyük ordu ona aittir… Şimdi Alın Kuran’daki Süleyman’ı vurun yaşam içindeki Atatürk’e, kadın erkek herkese hakim olmuştur. Ordusunu dünyanın en kuvvetli ordusu yapmıştır. Halkını Millete dönüştürmüştür. Avrupa’nın Rönesans’la 400 senede zor yaptığını, Atatürk 19 senede yapmıştır. Zamansal teknolojiyi (rüzgar) yakalamıştır. Tümden bir ülkeyi demir ağlarla örmüştür. Yurdunu fabrikalar (kaleler) ile kuvvetlendirmiş bunlarla halkına refah ve huzur getirmiştir. Hak üzere hakimiyet kurmuş ilahi olarak hüküm sürmüştür. Daha derin bilgi için bu linke bakınız:

http://www.kuran19.org/2016/11/zulkarneyn/

Kurandaki devlet adamı Süleyman görüntüsü hayat içindeki canlı temsili Atatürk’ün Kemal ismidir.
Bu anlatılar bir doğaçlama değil denklemdir. Hesap işidir hesap. Allah ve programını çözemeyen insanlar Allah’ı bir masal kahramanı sanmaktadır. O büyük yönetimin üzerine hâkimiyetini (kürsü) kurmuş tümden yaşamı bizzat oradan oynatmaktadır.

Peki bu mektup neden resmi bir dille açıklanmamaktadır?

Şayet mektup açıklanırsa, dinsiz, İslam düşmanı, Kuran düşmanı sanılan Atatürk görünümü yok olacak, yalan yazılan tarih ve saldırganların birer birer maskeleri düşüp ortaya çıkacaktır. Bundan en çok rahatsız olacaklar arasında (bu çok alaysılı dır) Atatürkçüler olacaktır. Atatürk’ü kendi hayat tarzlarına uydurup tarih ve Kuran düşmanı Deistler ile Ateistler, Atatürk’ü dinsiz, Kuran düşmanı sanan takipçileri rezil olacaktır. Atatürk’ün kayıtlı ve gözler önünde duran tarihi varken, kendi arzularına uygun bir Atatürk yaratan sonrada öyle dayatan sahtekâr Atatürkçüler, Atatürk düşmanlığı yapan İrtica manyak larından hiçbir farkı kalmayacaktır.

Açıklanmayan o mektup iyi bilin ki, çok emin olarak söylüyorum. Atatürk’ün kendi el yazısıyla Allah’a övgüyle başlamaktadır. (RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN adıyla, )Bu net ifade ile yer yerinden oynatacak, yalan yazılan tarih yerin dibine batacaktır. Mektupta kendisinden sonra devletin başına geçecek olan devlet reislerine hitaben, İlke ve İnkılaplarına tam teslimiyeti Türkiye Cumhuriyetine can pahasına sadakati, ilke ve inkılaplarına uyulması gerektiğini bildirmektedir. Yaptığı tüm icraatları öyle olması gerektiği için yaptığını, takipçisi olacak kişilere de, açtığı bu yolda ilke ve inkılaplarına tam anlamıyla bağlı kalınmasını bildirdi. İşte bu dil, Kuran kitabı sayfalarında Süleyman üzerinden ‘’bana başkaldırmayın teslimiyet içinde gelin’’ ifadesiyle belirtilir.

Yıllardır ayyaş, inançsız, dinsiz, deist, şu bu diye dayatılan sahte M.Kemal profili yok olacak yalancılar ortaya çıkacaktır. Atatürk’ün gerçek kimliği (seçilmiş) o mektupla birlikte herkes tarafından net olarak anlaşılacaktır. Gerçek dini Kuran kitabı üzerinden gözlemleyenler için değişen bir şey yoktur.  Bu durum ancak büyük çoğunluk için hayal kırıklığı yaratacaktır. Ayetlerde belirtilen Süleyman için inkar etti yalanı gibi, Atatürk’e inkarcıydı diyenlerin yalanı da çürüyüp gidecektir.

O mektubun resmi dille açıklanma zamanı Türklük görevini devir alacak yeni başkan ile gerçekleşecektir. Yeni başkan Neml Süresinin 31. metinindeki “Bana karşı başkaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin” emrine uyacak ve gereği neyse canla başla uğraşacaktır. Tüm Türk devletlerinin bir arada TEK VÜCUT olması için gerekli kuvveti kullanacak vaktiyle atılan tohumu büyütecektir. Bu kutsal görevin tarihteki tohumu, İran topraklarından Nahcivan’a (Azerbaycan) toprak bağı kurabilmek için parayla satın alınmış ve şu sözlerle atılmıştır. ‘’Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk Birliğine inanıyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak, dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecektir.’’

Tüm dünya birleşse de bunun önüne geçemeyecektir. Kurandaki Mektup tekrar güncellenecek, aynı mektup büyük Türk birliğini görev edinmiş olan yeni devlet reisi eliyle, diğer Türk devletlerine çağrıda bulunmak maksadıyla iletilecektir. Bu devlet Reisi henüz devletin başında değildir. Mevcut karakterler sadece geçiş elemanlarıdır.
*******

Neml Süresinde 4 ayette gösterilen o mektubu Süre No başta olarak peşine ayetleri toplarsanız,  27+28+29+30+31=145 (14+5=19) u görürüz. (Üzerinde 19 vardır) Mektup 19 ile şifrelidir.

Atatürk’ün mektubu yazdığı tarih ve okunması gereken tarih leri tarih başlangıcı olan 19 başta olacak biçimde hesapladığımızda Süleyman’ın mektubuyla sayısal olarak aynı örüngü içinde olduğuna şahit olursunuz. 19+38+88=145 (14+5=19) aynı şekilde aynı sayılarla 19 u görürüz. Süleyman’ın mektubu ile Atatürk’ün mektubu aynı sayılarla hesaplıdır ve 19 ile şifrelidir. İkiz mektup, bu birbirinin aynısı içeriğe sahip olan mektuptur.

Bu büyük fırsatı geri tepen ilk kişi Kenan Evren’dir. Kenan Evren askeri ihtilal yaptığında eline öyle bir fırsat geçmişti ki değerlendirseydi ondan daha büyük onura sahip olamazdı.

12/9/1980 askeri ihtilali bir hesap içindedir. İhtilalden tam 8 sene sonra mektup kendisine ulaştırılan ilk devlet reisidir.

Askeri darbe senesinin toplamından elde edilen sayıyı 19 ile çarparsanız Atatürk’ün mektubu yazdığı seneyi bulursunuz. 12+9+1980=2001 (2001×19=38019) Atatürk Mektubu 1938 senesinde yazmıştır.

1980 ihtilalinden 8 sene sonra mektup Resmi devlet adamlığı sıfatındaki Kenan Evren’e bırakılır. Kenan Evren mektubu ancak 8 sene sonra okuyabilmiştir. Buda bir hesap içindedir. Hiç bir şey kendiliğinden gelişmiyor, bütün işlerin bir kontrol merkezi var. Her şeyi o idare ediyor.

İhtilal tarihi sayılarının şu halde toplamında ise çok daha şaşırtıcı bir hesaba ulaşırız.

129+1980=2109 Sayıları büyükten küçüğe ayırınız, 2000 10 ve 19, okuyunuz, ikibinondokuz
2019 senesi inanıyorum ki tüm dünyada büyük bir olaya şahit olacak…

Şimdi ayetlerin sayısal hesaplamalarına geçelim.

Resul Süleyman’ın konu edildiği ayetler alttadır. Kurandan takip ediniz…

(2:102) (4:163) (6:84) (21:81) (21:82) (27:15) (27:16) (27:17) (27:18) (27:19) (27:20) (27:21) (27:22) (27:23) (27:24) (27:25) (27:26) (27:27) (27:28) (27:29) (27:30) (27:31) (27:32) (27:33) (27:34) (27:35) (27:36) (27:37) (27:38) (27:39) (27:40) (27:41) (27:42) (27:43) (27:44) (34:12) (34:13) (34:14) (38:30) (38:31) (38:32) (38:33) (38:34) (38:35) (38:36) (38:37) (38:38) (38:39) (38:40) (7 süre 49 ayet 7+49=56)

Süre + ayet hesaplaması:
2+102+4+163+6+84+21+81+82+27+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+34+12+13+14+38+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40= 1953

(olduğu gibi süre tekrarlı + ayet hesaplaması)

2102+4163+684+2181+2182+2715+2716+2717+2718+2719+2720+2721+2722+2723+2724+2725+2726+2727+2728+2729+2730+2731+2732+2733+2734+2735+2736+2737+2738+2739+2740+2741+2742+2743+2744+3412+3413+3414+3830+3831+3832+3833+3834+3835+3836+3837+3838 +3839+3840= 145621 dir. Görüntüdeki sayıları yan yana topladığımızda sonuç, 1+4+5+6+2+1=19 dur.

Tüm sayıların adet hesaplaması:
210241636842181218227152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274434123413341438303831383238333834383538363837383838393840 (toplam 195 adet sayı) (19’5 – 1’95 üzerinde 19 vardır)

Tüm sayıların adetlerin toplanma hesaplaması:

2+1+0+2+4+1+6+3+6+8+4+2+1+8+1+2+1+8+2+2+7+1+5+2+7+1+6+2+7+1+7+2+7+1+8+2+7+1+9+2+7+2+0+2+7+2+1+2+7+2+2+2+7+2+3+2+7+2+4+2+7+2+5+2+7+2+6+2+7+2+7+2+7+2+8+2+7+2+9+2+7+3+0+2+7+3+1+2+7+3+2+2+7+3+3+2+7+3+4+2+7+3+5+2+7+3+6+2+7+3+7+2+7+3+8+2+7+3+9+2+7+4+0+2+7+4+1+2+7+4+2+2+7+4+3+2+7+4+4+3+4+1+2+3+4+1+3+3+4+1+4+3+8+3+0+3+8+3+1+3+8+3+2+3+8+3+3+3+8+3+4+3+8+3+5+3+8+3+6+3+8+3+7+3+8+3+8+3+8+3+9+3+8+4+0=775 dir. 7+7+5=19

Süre ve ayet nolardan elde edilen sonuçları toplarsak yine 19 sayısını elde ederiz.

Süre sayısı + 7+49+1953+145621+195+775=148600 (1+4+8+6+0+0=19) Üzerinde 19 vardır.

Bu konuyu ilk kez 2017 senesinde keşfetmiş ve özet halinde yazmıştım. linki: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685974598372863&id=100008810168763

Buraya resmini de ekledim.

Tarihe dikkat edin. 2+0+17=19 (hiçbir şey tesadüf değil. Hepimizi kontrol eden kuvvet yaptığımız şeyleri daha sonra bize göstererek bunu sen yapmadın, yalnız ben sana yaptırdım demek istiyor. Konunun 2018 de yeniden daha kapsamlı olarak canlanmasını şimdi daha iyi kavrıyorum ) Mektubun yazıldığı tarihle, benim 2017 dide yapmış olduğum tarihin gün ay ve sene ile olan bağlantısı da aynı sayısal hesap içindedir.

Mektubun yazıldığı tarih: 1+9+3+8=21 / Mektubun açığa çıktığı tarih: 2+5+4+2+0+1+7=21
Peki hangi yy dayız? 21 işte bu denklemler, hiçbir şeyin kendiliğinden gelişmediğini, dışardan kontrol edildiğini anlatmaya çalışır. 21+21+21=63×19= 1197 (1+1+9+7=18) hangi senedeyiz? 2018

Süleyman isminin geçtiği ayetlerdir.
2+102+4+163+6+84+21+81+27+15+27+16+27+17+27+18+27+30+27+36+27+44+34+12+38+30+38+34= 1014 (114 19×6) Bu işlem Kuran’da Süleyman adı üzerinden zamansal tekerrürü Atatürk rumuzlu liderin yazdığı mektubun 1 sene önce (2017) tam zamanında açığa çıktığını gösteriyor. Yani 19×6=114 (Kuran sürelerinin sınırı. Kuran 114 süreden oluşur. Mektup Allah tarafından zamansal süreci dolduğu için ortaya çıkartılıyor)

Buda 114 sınırını destekleyen tarih. Şu an bu yazının yayın tarihi, 07072018 dir. 77+20+18=115  (Mektup 114 sınırını aşalı 1 sene olmuş)

25/04/2017 ve 07/07/ 2018 tarihlerinin son kez sağlamasını yapacak olursak, işlemlerin son derece keskin bir halde olduğunu görürüz. 25+4+2017+07+07+2018=4078 (4+0+7+8=19)

Şu an tarih 2018 i göstermekte. 2017 senesinde açığa çıkan konu 2018 de yeniden daha kapsamlı olacak biçimde canlandı. Şayet şu anki tarihten (2018 den) ihtilal senesini (1980 senesini) çıkartırsanız 19 un iki katı olan 38 sayısını görürüz. 2018-1980=38
2017 senesinden elde edilen 19 ile 38 sayısını yanyana getirirseniz 1938 i, mektubun yazıldığı tarihi görürüz. 19 ile 38 i toplarsanız Mektubun sahibinin ölüm yaşını bulursunuz. 19+38=57

İlginç olabileceği kadar ilginç bir program içindeyiz. Her şeyin sayılarla kurgulandığı bir yaşam içindeyiz. Durum o kadar belirgin ki bizler yaşamda sadece kurguları akletmek ve programcıyı takip etmekle yükümlüyüz. Yazan o, yazdığını yürüten (play) yapan o. Bizlerse bu videonun (görselin) içinde yaratıcı dediğimiz varlığın tercihlerini anlamak, doğal gidişata uyum sağlamak ile anlamlıyız. Bir mektupla, Süleyman’dan 1938 kadar, 1938 den şu güne kadar kaç kişi test edildi?…

Artık Ulu başbuğumuz Atatürk’ün Allah’a övgüyle başladığı mektubunun içeriğinin, Laik Türk Cumhuriyetine Teslimiyet içerdiğini, kendisinden sonra gelecek liderlere bunu gönüllü olarak yapmalarını emrettiğini biliyorsunuz. İlke ve İnkılaplarına sadık kalınmasını, bunu yapmazlarsa kendilerine daha önce hiç görmedikleri ordularla çullanacağını bildirdiğini öğrenmiş oldunuz.

2018 de Cumhuriyetin yerlerinde yeller esiyor. Bu bir felaket doğuracaktır…

Program dosyası 38:27 / Göğü, yeri ve aralarındaki leri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin sanısıdır. Kendilerini ateşe soktukları için inkâr edenlere yazıklar olsun.

‘Erdoğan Metin’