3 MAYMUN

Cumartesi günü yasağı;

‘’Biz onlara, Aşağılık maymunlar olun dedik’’ ‘

Cumartesi günü yasağı, zorunlu tatil günü demektir. Medeniyet sahibi toplumların fertlerinin köle düzenine girmesini engelleyen ilahi bir sigortadır. Kuran’da Cumartesi yasağı ile ilgili 5 ayet vardır. Ayetlerde bu yasağı çiğneyen toplumların durumu aşağılık maymunlar sıfatıyla tanımlanmıştır. Aşağılık maymun demek, Laboratuvarda deneysel amaçlı kullanılan, kendilerine ait bir hayatı olmayan, acınası durumda kalan zelil denek hayvanları demektir.

Bir sistemde insanı insan yapan değerlerin belirlenmesinde gösterilen ilkeler insanların haklarını korumak amaçlı olmalıdır.

Bir emir olarak kesinleşip yasa olarak uygulanması yürürlüğe konulmuş bir kanun, fertlerin hak ve hürriyetlerini savunur olmalıdır. Aksi halde davranan kalkınma adı altında halkları kölelik düzenine sokan her kişi kuruluş yada kurum bir şekilde hak ettikleriyle yüzleştirilir.

Şimdi o 5 ayeti okuyalım.

2/65 – Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” dedik.
4/47 – Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri sürgüne göndermeden, cumartesi halkını lânetlediğimiz gibi onları lânetlemeden, yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.
4/154 – Verdikleri sağlam söz sebebiyle Torah’ı (Torah Tevrat’ın ilk adlandırılmasıdır) üzerlerine kalkan yaptık ve onlara, Tevazu ile kapıdan girin dedik. Yine onlara, “Cumartesi konusunda haddi aşmayın” dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.
7/163 – Onlara, deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar Cumartesi konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk.
16/124 – Cumartesi günü, ancak onda ihtilafa düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin onların aykırılık edip durdukları şeyler hakkında kıyamet günü, aralarında elbette hükmünü verecektir.

265+447+4154+7163+16124=28153  (2+8+1+5+3=19)

Allah, Medeni toplumların fertlerini köle düzenine girmesini engelleyen bu ilahi sigortayı, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması esnasında 02/01/1924 tarihinde kanunlaştırmıştır.  Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten eksik olmamak üzere Cumartesi saat 13:00 de başlar. Hafta sonu tatili 1924 yasalarıyla Kuran ruhuna uygun bir halde korunmuştur. Fakat bu kanun aynı ülkenin daha sonradan gelen yöneticileriyle 30/06/2017 tarihinde alınan bir kararla yürürlükten kaldırılmıştır.

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN,
Kanun No. 7033. Kabul Tarihi: 18/6/2017 ile başlayan süreç bakanlar kurulu ortak çalışmasıyla Cumhuru reise sunulmuş ve 30/06/2017 tarihinde onaylattırılmış tır.

Dikkat ediniz!
Cumartesi yasağı kanunu kabul tarihide, fes edilmesi tarihide 19 ile işaretlidir.
Kabul tarihi: (2+1+1+9+2+4=19)  Fes edilme tarihi: (3+6+2+1+7=19)

Laik Cumhuriyeti kuranlar tatil kanunu hükmünü Kuran hükümlerine uyumlu olacak halde kararlaştırmışken, aynı Cumhuriyetin sonradan gelen yöneticileri Kuran hükmü olan bu kararı fes etmiştir. Bu zalimce davranışlarının yasallaşması da yine aynı sayısal değere sahip 19 ile işaretlenmiştir. 

19 sayısıyla kanunlaştırılan karar, yine 19 sayısıyla geri alınmıştır.

Allah iyiliği güzelliği ilke edinmeyen bir topluma hak etmedikleri şeyi verecek değildir. Bu kanunun çıkartılması düşünmekten uzak bir toplumun, her denileni tatbik etmeye çalışan laboratuvar maymunları gibi yaşamayı istemelerinin kaçınılmaz sonucudur. Ne diyordu ayette? Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” dedik.

Laboratuvar maymunları gibi kullanılmayı kendi elleriyle seçtikleri yöneticiler tarafından layık görülmüştür. Çünkü onlar üç maymunu oynamayı tercih eden kafanın vecdinden habersiz akılsız kimselerdir.
Ne güzel demiş Cemil Meriç,
Onlar sürü yavrum. Zincirlerinden başka kaybedecek neleri var? Karanlıktan geldiler, karanlığa gidiyorlar. Ummandaki dalgalar gibi sayısız. Tarihi yok bu sürünün. Macerası yok. Yıldızlara tırmanan merdivenden habersiz. Yürüyen, esneyen, tepinen ve öğrendiği şeyleri tekrarlayan uzviyet. Kafanın vecdinden habersiz. Bu sarhoş karnaval alayını yıldızlar, yüzbinlerce yıldız, kayıtsız bakışlarıyla seyrediyor..

Bir ayet bir soru,

4/47 – Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri sürgüne göndermeden, cumartesi halkını lânetlediğimiz gibi onları lânetlemeden, yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kuran’a) itaat edin. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.

Kuran açıkça kendisinde olan emire uyulmasını emredip bu kitabı tasdik edilmeli dediği o kişiler hangi dinin mensubudur? Kuran’a muhalif bir hareketi bir Müslüman yapmayacağı halde! Bunlar Müslüman gömleği giymiş Yahudiler olmasın?

Ayetin belirttiği (Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz) den kastın artık kimler olduğunu biliyorsunuz.

Bakara S 204:
İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüş ve konuşmaları senin hoşuna gider, hatta bu gibi kimseler kalbindekilere Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o düşmanların en yamanıdır.

Herkes hak ettiği bir düzenle yaşatılır. Allah bizi zalim kavmin emellerinden korusun onların elinden kurtarsın.

Erdoğan Metin

www.kuran19.org