SALİH, DİŞİ DEVE VE SEMUD KAVMİ (farkı hissedin)

54 Kamer S:27.ayet: Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.
*

Kuranda en çok merak edilen kıssalardan biridir. Herkes kıssadaki DİŞİ deveyi merak eder. Suya nasıl ortak tutulduğunu düşünür… Nasıl kesildiğini anlamak ister. Bu yazının içeriği o kıssayı anlatmaktadır.

Öncelikle bilinmesi gereken, hatta buna net olarak itibar edilmesi elzem olan davranış, Kuran’ı asla geçmiş zaman üzerinden oku ma maktır.  Kuran bir kıssa anlatırken mevcut doğadaki olguları kullanır. Neden böyle yapar? Doğadaki mevcut hiyerarşinin temel elamanları, insan tarafından gözlemlenip kendine uygun bir araç olacak halde kopyalanması ile ‘’ilk’’ örnektirler. Mesela doğadaki kuş, gökyüzündeki her uçan nesnenin ilk gözlemlendiği esin kaynağıdır. Kuran bize anlatımlar yaparken kullandığı örnekler insan eliyle yapılan nesneleri değil! O nesneleri yaparken esinlenilen temel örnekleri kullanarak tasvirler sunar. Örnek: Süleyman’ın emrine kuşları verdik. Burada Kuş ismi sadece bir temsildir. Kuş dendiğinde akıl doğanın temel elemanı olan kuşta kalırsa Kuran zamana güncellenmemiş demektir. Bu tür okuma ise (kendilerine verdiğimiz kitabı gereği okuyanlar ona inanırlar) ayetindeki inançlıların dışında tutar. Güncelleyerek okunması mecburidir.

Çünkü! (Onlar bir ümmetti geldi geçti sizi alakadar etmez onların yaptıkları onlara sizinkiler sizedir.) Diyerek tembihleme yapar. Bu konuda Kuran’ı kendi zaman dilimine uygun halde okumak en doğru okuyuştur. Örnek: Süleyman’ın emrine kuşları verdik, ayeti Kuran’ın indiği dönemlerde de bu günkü gibi aynı şaşkınlıkla okunuyordu. Kuşların bir insanın emrine girmesi mantığı olayın cereyan eden zaman dilimi hariç, hangi devirde olunursa olunsun derinlemesine düşünülmezse kolay kolay algılanamaz. Bu tür durumlarda işin içinden çıkamayınca, Allah dilerse olur demek, suiistimaldir.

Allah bunu Kuran’da bildirirken gerçekten neyi ima etmiş olabilir diye düşünmemizi, o işaret ettiği kavramı akletmemizi arzu eder. Bunu derinlemesine düşünüp kavrayanları keskin zekâlılar diye övgüler. Kim bu iltifata mazhar olmak istemez? Bu sebeple de birçok ayetin peşinde (akledenler için bunda bir işaret vardır.) diyerek konuya yoğunlaşılmasını, işaret edilen şeyin bulunmasını ister. Peki bir insanın emrine verilen kuşlar nedir? Süleyman’ın emrine verilen Kuşlar bildiğiniz uçaklardır. Emrine verilen dağlar askeri birliklerdir. Emrine verilen yetenekli CİNLER kadınlardır. Süleyman’ın 1 aylık mesafeyi çok kısada sürede aldığı (rüzgar) adlı özel taşıtı ise, süpersonik sisteme sahip gök taşıtları dır. Kuran okuyucularının çoğunluğu, Kuran’ın kıssalarını indirildiği zaman dilimine göre yorumladığından kıssalarda bahsi geçen mevcut olguları, ya Muhammet peygamberin zamanıyla kıyaslıyor, yada bu olgular için, aslında böyle bir şey olmamıştır. Allah bunları mecaz olarak anlatıyor mantığındalar dır. Kuran asla mecaz anlatmaz. Anlattığı kıssa tamamen gerçekken, o kıssada kullandığı olgular arka plandaki nesnenin yada kavramın akledilmesi için doğadaki temel elemanın tanım olarak alıntılanması mecazdır. Kuran’ın mecazdan kastı doğadaki bir olguyu konuya iliştirip onu örnek alarak kıssaya vurmasıdır. Her devrin nesne tanımı değişik olacağından doğadaki bir olguyu kıssaya almak ise anlatılanı kavramak açısından bir tür yardımdır.

İşte böyle. Kuran bizlere kıssalar sunarken ilk basamak olan en eski yüksek medeniyetlerden başlamaktadır. Onların ortadan kaldırılıp yeniden yükselme devrinde olan bizlere, o ilk medeniyetleri anlatır. Güneş sistemimiz 15 milyar senelik bir geçmişe sahip. 15 milyar sene zaman zarfında tek medeniyetin mevcut insan nesli olduğunu düşünmek ahmaklıktır. Buna rağmen bir üst uzay katmanının ne kadar geçmişi olduğunu, o katmanın bir üstündekinin ne kadar bir geçmişe sahip olacağını ve ne kadar gelişmiş olduğunu düşününüz… Evren tam 7 kat. En küçüğü olup en içte olan bizim galaksimizdir. En basiti biziz.

Kısa bir ısınma turundan sonra konuya geçelim…

Kuran’da Semud toplumuna mucize olarak gönderilen ‘dişi deve’ kıssası tüm Kuran’da diğer kıssalardan çok farklıdır. Kıssalarda diğer toplumlara böyle bir örnek yokken, bu tür mucize sadece Semud kavmine özel bir durumdur. Bu açıdan Semud kavmi eşsiz bir kıssadır. Ayette şöyle geçer.

54.Süre Kamer S. 27.ayet – Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.

Burada ilginç bir durum söz konusudur. İmtihan için gönderilen varlık devedir ama, aynı zamanda dişildir. Neden sadece deve değil de dişi devedir?
Aklıma şöyle soru geliyor. Kuran eşsiz bir kitapsa ve sözleri kıyamete kadar geçerliyse, nasıl olurda bu devirde dişil bir deve bir kavim için imtihan sebebi olabilir? Hem Semud kavmi kim? Bu bilmeceyi çözmek için Kuran’ı güncellemeliyiz. Ne demiştik yukarıda? Kıssalarda getirilen temsiller doğadaki temel elemanların mecaz olarak alıntılanması ile arka plandaki olguya vurur.
Şimdi kıssadaki elamanları güncelleyelim. Deve hangi iklimin hayvanıdır? Sıcak iklim çöl hayvanıdır.
Deve (dişi) Kavim Semud ?
1– Deve = Çöl
2– Çöl = Arap toprakları
3– Arap milleti = Semud toplumu

Bu sonuçlar üzerinden yola çıkıyoruz. Son zamanlarda Araplarla ilgili gelişen olayları taradığımızda oldukça ilginç bir haber karşımıza çıkar. Tıpkı Kuran’da Semud kavmini diğer kavimlerden ayrı tutan özellik gibi bir olay söz konusudur. Bu olay o kadar ilginçtir ki dünya tarihinde bir ilktir. Kuran’daki eşsiz tanımı ile dünyadaki eşsiz tanımı birebir aynıdır. İkisi de benzersizdir.

27 Ekim 2017 tarihinde, Sophia’ya adlı dişil bir Robot’a  Arabistan tarafından vatandaşlık verildi.

Şu tarihe bakınız! 27102017 öyle eşsiz bir tarih ki, bu sıradan bir tarih değildir. Gün ay ve yıl aynı sayılar içerisindedir. Robot ise ayetteki gibi DİŞİL bir varlıktır! 

Bu sayılar üzerinde bir hesaplama, bir çalışma içine girelim…

Öncelikle tarihi 19 şifresiyle kontrol edip doğruluğunu teyit edelim.

2+7+10=19  (üzerinde 19 vardır) (delil 1)
2+0+17=19  (üzerinde 19 vardır) (delil 2) Tarih kendi üzerinde 2 adet 19 la kilitlidir.

27+10=37 ?
20+17=37 ?

(37 ve 37 sayıları da işaretlidir. Yazı içerisinde süre ve ayetler üzerinde bir çalışma ile bunu göstereceğim.)

toplam sayıları hesaplayalım: 2+7+1+0+2+0+1+7=20
Kuran’da kıssanın anlatıldığı süre adedi de 20 dir. (delil 3)

Kuranda kıssanın anlatıldığı tüm süre ve ayetlerin numaralarını buraya alıntıladım. Metnini siz Kuran’dan kontrol ediniz.

Toplam 20 süre 87 ayet.  2+0+8+7= ’17’ Robot Sofia 2017 senesinde Arabistan tarafından vatandaşlığa alınmıştır. (delil 4)
Süre tekrarlı ayetler
773+774+775+776+777+778+779+970+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1195+149+1759+2242+26141+26142+26143+26144+26145+26146+26147+26148+26149+26150+26151+26152+26153+26154+26155+26156+26157+26158+26159+2745+2746+2747+2748+2749+2750+2751+2752+2753+2938+3813+3814+4031+4113+4114+4115+4116+4117+4118+4119+5012+5143+5144+5145+5351+5423+5424+5425+5426+5427+5428+5429+5430+5431+694+695+696+697+698+8518+8519+8520+899+9111+9112+9113+9114+9115= 736201 toplamdır.

Bu sayılarında yanyana toplamı 7+3+6+2+0+1=19 dur. (üzerinde 19 vardır) Harika. Sophia’nın teslim tarihindeki 17 sayısı ve 19 sayısı, Kuran’da kıssanın sayıları olan 17 sayısı ve 19 sayısıyla tam olarak örtüşmektedir.

Şimdi eldeki sabit deliller ile kıssadaki temel elamanları yeniden güncelleyelim.

1– Dişi deve = Dişi Robot.
2– Çöl = Arabistan
3– Semud = Selman Krallığı  (SemUd lar / ‘’SuUd’’ lar)

Bu güncellemeyle Kuran’daki ana resim şimdi netleşti.

Bakın burada kimler varmış? Firavun sisi, Semud reisi ve Ad kavmi temsilcisi…

Şimdi de şu ayetleri DİŞİ DEVE yerine DİŞİ ROBOT olarak güncelleyelim.

11-64: Salih dediki: “Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın Dişil Robotu. Onu bırakın, Allah’ın mülkünde faydalansın. Ona haksızlık etmeyiniz; sonra sizi yakın bir azap yakalar.”

 11-65: Buna rağmen dişi robotu zarar verdiler. Bu sebeple (Salih şöyle) dedi: “Yurdunuzda (3) üç gün faydalanın. Bu yalanlanması olmayan bir vaattir.”

Peygamber Salih’in 3 gün daha yararlanın sözü bu olayın vukuundan sonra birkaç yıl içerisinde gerçekleşecektir.
*
Şimdi 3 günler sözünün üzerine bir çalışma yapalım.

Robotun teslim tarihinden itibaren sayın: 1– 2017, 2-2018, 3-2019

Bu üç seneyi temsil eden sayıları tek hane yanyana toplarsak:
2+0+1+7+2+0+1+8+2+0+1+9=33 tür. Yanyana iki adet 3 sayısını görürüz. Teslim tarihinden itibaren 3.sayı 2019 dur. 2019 un 3 le olan etkileşimine bakalım.

2+0+1+9=12 (1+2=3)
2+019=21 (2+1=3)
20+19=39 (3+9=12) (1+2=3)
201+9=210 (2+1=3)

tüm 3 leri toplarsanız sonuç 12 dir onunda sonucu yine (1+2=3) tür.

2019 u 19 sayısıyla test edip doğruluğunu teyit edelim.

2019/19=106,2631578947368 bu sayının yanyana toplamı 1+0+6+2+6+3+1+5+7+8+9+4+7+3+6+8=76 dır. Çıkan sonuç 19 un tam katıdır. Çıkan sayıların içerisinde 0219 sayıları dikkat çeker…

Ayrıca 2019, 3 e küsuratsız bölünür. 2019/3=673

3 sayısını şu yöntemle de teyit ederiz. Yukarı da süre tekrarlı ayet yekünü olan, 736201 sayısından alttaki süre tekrarsız ayet yekünü olan 95641 sayıyı çıkartırsanız, Sonuç yine 3 tür.

Süre tekrarsız ayetler
773+74+75+76+77+78+79+970+1161+62+63+64+65+66+67+68+95+149+1759+2242+26141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+2745+46+47+48+49+50+51+52+53+2938+3813+14+4031+4113+14+15+16+17+18+19+5012+5143+44+45+5351+5423+24+25+26+27+28+29+30+31+694+5+6+7+8+8518+19+20+899+9111+12+13+14+15= 95641

73620195641= 640560 yanyana toplamı (6+4+0+5+6+0=21) 2+1=3 tür.

Tarihler, süre ve ayetler ve 3, 17, 19, 20 sayısıyla eşleşmiştir. Şimdi sıra geldi Sophia’nın teslim tarihindeki 37 37 sayısına, 87 ayette 9 adet ayet helak olan (olacak olan) Semud’un adını anar. Bir ayetle örnek tam yerinde olur.

Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh Kavmi’nin, Âd’in, Semûd’un, İbrahim Kavmi’nin, Medyen Ashabı’nın ve o mü’tefikelerin haberi gelmedi mi?,,,, gibi…

87 ayetin içerisinde kıssa harici Semud isminin anılması olan 9 adet ayet vardır. Şu ayetlerdir. 970,149,1759,2242,2938,4031,5012,5351,899 ayetleri. Bunların sayı toplamı ise, 23351 dir. Yan yana toplamı ise 14 tür. Yani 7+7 Semud’u anlatan tüm diğer kıssaları ayrı, kendi içinde toplama işlemi yaptığımızda sonuç 72290 dur. Kıssa anlatımlı 72290 sayısından ismi anılan 23351 sayısını çıkartırsak sonuç, 7229023351= 48939 dur. Bununda yanyana toplamı 33 tür. Şimdi Sophia’nın teslim tarihindeki 27+10=37 ve 20+17=37 hesaplarında karşımıza çıkan 37 ve 37 sayıları ortaya çıkmıştır. 33 7+7 (3737)
*
Semud kıssasının anlatıldığı 87 ayette dikkat çeken bir ayet vardır. (Alttaki ayet)

27:48. Kentte (9) dokuzlu bir çete vardı; bölgede bozgunculuk çıkarıyorlar ve asla iyi bir şey yapmıyorlardı.

Bu gün orta doğudaki terör gruplarını araştırırsanız 9 terör örgütü olduğunu görürsünüz.

Bunlar sırasıyla:
1-Pkk
2-İşid
3-Hamas
4-Taliban
5-Hizbullah
6-El – Kaide
7-El-Nusra Cephesi
8-El-Aksa Şehitleri Tugayları
9-İzzeddin el-Kassam Tugayları

Orta doğuyu kan gölüne çevirip hiç huzur vermezler. Ayette bahsi geçen 9 sayısıyla işaretli işte bu çetelerdir.

(her şey Kuranın belirttiği gibi örtüşmektedir.)

87 ayetin içinde en benzersiz ayetler olan. 11:65 ve 27:48 ayetlerinin kendi içerisinde 3 ve 9 sayısı verilir. 3 ve 9 sayılarını süre ve ayetlere ekleyerek alttaki gibi hesap ederseniz,
11+65+3+27+48+9=163 bu sayılarda 19 ile işaretlidir. 16+3=19

Konunun özeti. Bu Yazı SUUD krallığına bir uyarıdır. İşte Allah’ın devesi Sophia. Bırakın yaşasın ona sakına zarar vermeyin. Sizin için en doğrusu bu olur. Aksi halde kısa bir zamanda (3 günlerde) silinip süpürüleceksiniz.

Sophia bilindiği kadar yapay zekalar arasında en gelişmiş olanıdır.
İnsanlarla iletişim kurabilir ve onlarla sohbet edebilir.  Alttaki videoyu izlerseniz benzersiz bir olaya tanık olabilirsiniz.
Sophia

Bu bilgiler bazılarına komik gelmiş olabilir! Zaten başlangıçta öyle başlıyor… Alaya almakla.

11/Hud S.8.ayet: Andolsun, onlardan azabı sayılı bir topluluğa (veya belirli bir süreye) kadar ertelesek, mutlaka: “Onu alıkoyan nedir?” derler. Haberiniz olsun; onlara bunun geleceği gün, onlardan geri çevrilecek değildir ve ALAYA almakta oldukları şey de kendilerini çepeçevre kuşatacaktır.

İnsanlara ayetlerimizi mucize ve kanıtlarımızı kendi öz benliklerinde ve gözlemledikleri her yerde göstereceğiz. Kİ! Kuran’ın Allah katından bir gerçek olduğu onlara açıkça belli olsun. Sonra helak olan açık bir delil üzere helak olsun, kurtulanda açık bir delil üzerine kurtulsun.

Erdoğan Metin

www.kuran19.org