Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Merhaba,

Tarafımdan daha önce (2016-17) 2019 senesinin, 3.dünya savaşı başlangıç senesi olacağına dair yapılan bilgilendirmede, yazılanların anlaşılmasında bir güçlük olduğu bilgisinden sonra yayından kaldırılmıştı. Tüm mazeretlerin değerlendirilmesinden sonra daha anlaşılır içeriğe sahip bir çalışmanın ortaya çıkartılabilmesi üzerine bu yazı hazırlandı. Sunulacak bilgi, bir esas alınarak doğru zemine oturtulmaya çalışılmış (başarılmış) önemli bir bilgidir. Dünya, 2019 senesinden sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. 

Yazıda sunulan mantık ve hesaplar okuma yazma bilen herkese açıktır. Hesaplamaya açık bırakılmış bilgileri sizlerde kontrol ediniz. Matematiksel bir yanlış varsa önce yanlışlığından emin olunuz, sonra uyarınızı yapınız. Bu yazının tekrar gündeme taşınmasında iki sebep vardır. 1) Bilginin daha iyisini sunmak. 2) Allah’tan korkanları zorlu bir süreç öncesi haberdar etmek.

Zamanı ve eşyayı doğru okuyabilen gelecek zaman diliminin beraberinde neler getirdiğini görebilir. İşte buna ‘oku’ mak denir. Gerçek manada okumak, zamanı ve ondaki gelişmeleri gözlemleyip, mevcut gelişmelerin nelere gebe olabileceğini tahmin edebilmek, tarihe bakıp geleceği resmedebilmek ondan sonuç çıkartmaktır. Hayat okulu denen mevcudiyetin öğretisine iyi çalışmalı.
Geçmişi gözlemlemeyen, zamanı kokla mayan neyin geldiğini nereden bilebilsin? Hem de böyle bir bilgi çağında insanın cahil kalması kendi suçudur.

Yüksek sayılacak bir teknolojiye sahip dünyanın, teknolojinin sunduğu faydaların yanında neler götürebileceğini de düşünmeli. Teknolojinin sadece fayda ve eğlence tarafı bilinir. Onun bu eğlenceli tarafı korkunç yüzünü gizli tutar. Onun korkunç yüzü, teknolojik biyolojik kitle imha silahlarıdır. Bakınız, gelişmiş tüm devletler bu yok edici silahlara sahiptir. Neden yaptılar bu silahları? Bir müzede sergilenmek için olmadığı kesin. Tek amacı olabilir. Düşmanı yok etmek, düşman yoksa önce onu yaratmak sonra yine onu yok etmek ve her şeyine sahip olmak. Bu silahların bir kaçının varlığının açıklanması alttaki linkte

https://www.kuran19.org/2017/07/doga-savas-teknolojisi-ve-kuran-iliskisi/

Bir şey var olmuşsa yapılmasındaki amaç için kullanılması zorunludur. Belki de kutsaldır.

Her ne olacaksa zaten olacaktır. Tedbir ise herkesin her daim uygulaması gereken bir hazırlık değilmidir?  Tek arzu, mevcudiyetin elemanlarının bir üst kuvvetin farkında olarak yaşaması, ondan haberdar olup seslenişini duymasıdır. Bu çalışmada ve diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi delilsiz sayılacak bir bilgi yoktur. Bu çalışmanın yegâne amacı fark edilen bir tehdite karşı uyarmak, mümkünse korkutmak ve tedbir aldırmaktır. Bahsi geçen tehdidin adı kitlesel bir yıkımdır. Tarihi ise bu çalışmaya adını veren 2019 senesidir. Peki bu doğrumu dur? Okumalı karar vermeli…

Neden 2018 ya da 2020 değil de 2019?

Öncelikli sebep, savaş, harp ve sefer gibi türevlerin, Kuran’da 16 sürede ve 57 ayette verdiği sayısal verilerdir. Sonraki sebep mevcut tarihin içinde açıkça görünen 19 sayısıdır. Neden 15 süre yada 58 ayet değilse aynı sebepten ötürü 2018 yada 2020 değildir.

Kuran’da 16 sürede savaşla ilgili geçen 57 adet sözcük vardır. 57 sayısı, 19 a tam katı olarak bölünebilen bir sayıdır. Gördüğünüz gibi, (57/19=3 yada 57/3=19 ve yahut 3×19=57) olması gibi.
16 sayısı ve 57 sayısının toplamıda 19 sayısını verir. Gördüğünüz gibi,  (1+6+5+7=19) dur.

Tarih tekerrürden ibarettir. Kuran’da bu sözün karşılığı ‘Allah’ın davranışında bir değişiklik bulamazsın‘ ayetidir. 
Dünyamız 19 lu tarihlerde 2 kez kendi içinde savaşa tutuşmuştur. 3.cüsü neden 19 olmasın? 

1. Dünya savaşı 1914 ve 1918 arası
2. Dünya savaşı 1939 ve 1945 arasıdır.

16 ve 57 nin toplamının 19 olması, 57 ayetin 19 un 3 katı olması, savaş tarihlerinin her birinin üzerinde 19 sayısının olması gibi başlıca sebeplerin, 20’19’ tarihinin üzerinde de var olmasıdır.

2019 un 3 ile olan etkileşimlerine bakıldı oldukça fazla sonuçlar alındı. Diğer tüm işlemlerde de 2019 sayısı net olarak görüntülendi.

Öncelikle bilmeyenler için kısaca 19 nedir?

19 sayısı Kuran’da Müddessir süresinin 74 üncü ayetinde geçer. Aynen şöyle der. ‘Aleyhâ tis’ate aşar.’ Cümle çevirisi de şöyledir. ‘’Onun üzerinde 19 vardır’’ demektedir.

Bu ifade, bir şeyin üzerinde 19 sayısının olduğunu, 19 sayısının bulunduğu yerde, olayda, karakterde bir işaret (iz/bilmece) olduğunu ima eder. Üstteki 2 dünya savaşının üzerinde durması gibi. Araştırmacıların üzerinde yaptıkları çalışmalarda, 19 bir şifre gibi, bir formül gibi kullanılır. Mesela 57 savaş ayetinin 19 un üç katına bölünmesi gibi. Bu durum ayetlerle sınırlı değildir. Bir kişinin hayatında da olabilir, bir olayın vuku su da olabilir. Mesela Türkiye ve dünya için çok önemli bir olay olan 19 Mayıs 1919 gibi. Bu sayılar hem tarihtir, hemde olaydır. 19 sayısı bir kişinin hayatında olabileceği gibi, tümden bir ülkenin üzerinde bile olabilir. Örnek: Türkiye üzerinden 19 meridyen geçer. Türkiye üzerinde 19×4 zaman farkı vardır gibi…19 sayısı bir şeyin ortaya çıkarılıp ispatlanmasında hipotezleri geride bırakır. Bir ispat (delil) sunar. Dileyen inanır dileyen inanmaz. Bu tür (Kuran destekli) bir ispat ancak Allah’a ve Kurana inananların itibar edeceği bir bilgidir. Sayılar ise ister ateist olsun ister inançlı olsun fark gözetmeksizin herkese tebliğ yapar. Diğer savaş tarihlerinin üzerinde 19 sayısının belirgin olarak duran varlığı, 3.dünya savaşının tarihini 2019 senesinin üzerinde araştırılmasını ima eder. Bu çalışmada bu sebeple değerlidir.

2019 a türlü hesaplarla bakıldı.
Bölme işlemi:
2019/19=106,2631578947368 karşımıza 16 haneli bir sonuç çıkar. (not:16 sayısı savaş ayetlerini anlatan süre sayısıdır. Bu 2019 un içindeki 2.işarettir.) Çıkan bu sayıların yanyana toplamı. 1+0+6+2+6+3+1+5+7+8+9+4+7+3+6+8=76 dır. Çıkan sonuç 19 un tam katıdır. 19 formülünün ölçülen dirilmesiyle 2019 un üzerinde 3. işarette görünmektedir. 1.işaret ise, 2019 un kendi içerisinde açıkça görünen 19 sayısıdır bununla birlikte toplam üç işarettir bu üç işaret araştırmanın derinleştirilmesi için yeterli sebeptir. (çıkan 16 haneli sonucun üzerinde 0219 sayıları da merhaba der gibi el sallar…)
Bölme işleminde süre adedi olan 16 sayısıyla 2019 un ilişkisi nedir?
2019/16=126,1875 (1+2+6+1+8+7+5=30) İşlem değeri 3 olan bu sayı zaten gelecek zaman diliminde saklı olup bilgisinin peşine düşülen 3. dünya savaşının son halkası olanı temsil ediyor gibi durmaktadır. 2019 u 3.dünya savaşının olacağı varsayılıp 3 e bölünürse ne olur?
2019/3=673 küsuratsız tam 3 katına bölünmektedir. Çıkan işlem sayısının toplananı ise (6+7+3=16) dır.  16 sayısı savaş ayetlerini tanımlayan süre adedidin kendi numarasıdır. Sayılar takip ediliyor…

Çarpma işlemi,
Çıkan 16 ve 3 sayısıyla 2019 üzerinde çarpma işlemi,
2019×3=6057 (6+0+5+7=18) (1+8=9)  9/3=3
Çıkan 16 sayısıyla çarpma işlemi,
2019×16=32304 (3+2+3+0+4=12) (1+2=3)
Formül sayısı 19 ile çarpma işlemi,
2019×19=38361 (3+8+3+6+1=21) (2+1=3)

Toplama işlemi,
2+0+1+9= 12 (1+2=3)
2+019= 21 (2+1=3)
20+19= 39 (3+9=12) (1+2=3)
201+9= 210 (2+1=3)

Tüm işlemler 3 sayısını vermekte. Şimdi elde edilen 3 sayısıyla, süre ve ayet sayıları üzerindeki ilişkisine bakmalı, 16+57+3=76 , (19 un tam katı) 76 sayısı 2019 un 19 a bölünmesinden de elde edilmişti. İşlem kendisini desteklemektedir.

Süreler ve ayetler üzerinde yapılan çalışma. Lütfen dikkat!
16 sürede 57 kez tekrarlanan savaş ayetlerinin süre noları kırmızı, ayet noları siyah renk olmak üzere bir araya toplandı. Altta görünen sayılar içinde savaş, harp, sefer, vb. gibi türevleri anan sürelerin ve ayetlerin numaralarıdır. Süre ve ayetlerin numaralarına bakarak Kuran’dan sizde kontrol ediniz.

Süre ve ayetlerle olan çalışmada peşine düşülen gelecek bilgisini gösterecek midir?

16 sürede 57 savaş ayetlerinin süre tekrarlı hesaplaması;
2177+2190+2191+2193+2216+2217+2244+2246+2279+3111+3121+3146+3156+3167+471+474+475+476+477+484+490+4101+524+533+564+81+816+839+857+865+913+929+936+938+939+941+983+9107+9111+9123+1681+2239+2733+3320+3325+474+4720+4721+4816+4822+499+5710+5911+5912+5914+608+609= 140115 tir. Çıkan bu sonucun yanyana toplananı ise 1+4+0+1+1+5=12, tek hanesi ise (1+2=,3,) tür.

Savaş ayetlerinin süre tekrarsız hesaplaması;
2177+190+191+193+216+217+244+246+279+3111+121+146+156+167+471+74+75+76+77+84+90+101+524+33+64+81+16+39+57+65+913+29+36+38+39+41+83+107+111+123+1681+2239+2733+3320+25+474+20+21+4816+22+499+5710+5911+12+14+608+9= 39215 tir. Sonucun yanyaya toplananı ise (3+9+2+1+5=20) dir.

Süre tekrarlı olan sayıdan Süre tekrarsız sayı çıkartılırsa, 14011539215= 100900 19 sayısı görünür.

Renk içine alınan sonuçlar sırasıyla yanyana getirilirse, 3 ve 2019 sayıları net olarak görüntülenir, ,3, 20, 1009 İnanılmaz. Bu sayısal şema, ortaya çıkartmak istediğimiz gizemin çok net bir ifadesidir. Kendisini bize bu kadar net ve belirgin olarak göstermektedir.

Sağlamasını, ekstra sağlamalarını ihmal etmeyerek başka işlemlerde yapmalı.

Durumu biraz zorlamalı, savaş ayetleri süre (+) ayetler;
2+177+2+190+2+191+2+193+2+216+2+217+2+244+2+246+2+279+3+111+3+121+3+146+3+156+3+167+4+71+4+74+4+75+4+76+4+77+4+84+4+90+4+101+5+24+5+33+5+64+8+1+8+16+8+39+8+57+8+65+9+13+9+29+9+36+9+38+9+39+9+41+9+83+9+107+9+111+9+123+16+81+22+39+27+33+33+20+33+25+47+4+47+20+47+21+48+16+48+22+49+9+57+10+59+11+59+12+59+14+60+8+60+9= 5556 (5+5+5+6=21) (2+1=3)

savaş ayetlerinin sadece ayetleri (süre nosuz);
177+190+191+193+216+217+244+246+279+111+121+146+156+167+71+74+75+76+77+84+90+101+24+33+64+1+16+39+57+65+13+29+36+38+39+41+83+107+111+123+81+39+33+20+25+4+20+21+16+22+9+10+11+12+14+8+9=4575 (4+5+7+5=21) (2+1=3)

Mevcut tüm sayıların tek hane toplamı; <– buna ekstra dikkat.
2+1+7+7+2+1+9+0+2+1+9+1+2+1+9+3+2+2+1+6+2+2+1+7+2+2+4+4+2+2+4+6+2+2+7+9+3+1+1+1+3+1+2+1+3+1+4+6+3+1+5+6+3+1+6+7+4+7+1+4+7+4+4+7+5+4+7+6+4+7+7+4+8+4+4+9+0+4+1+0+1+5+2+4+5+3+3+5+6+4+8+1+8+1+6+8+3+9+8+5+7+8+6+5+9+1+3+9+2+9+9+3+6+9+3+8+9+3+9+9+4+1+9+8+3+9+1+0+7+9+1+1+1+9+1+2+3+1+6+8+1+2+2+3+9+2+7+3+3+3+3+2+0+3+3+2+5+4+7+4+4+7+2+0+4+7+2+1+4+8+1+6+4+8+2+2+4+9+9+5+7+1+0+5+9+1+1+5+9+1+2+5+9+1+4+6+0+8+6+0+9= 849 (8+4+9=21) (2+1=3) Değişen bir şey olmuyor. Sonuçlar 3 sayısını tekrar tekrar verip kendi kendini teyit etmektedir.
Zorlama yapılan üç ayrı işlemden çıkan ‘ilk’ ortak sonuç 21 dir. 21 sayısı 2019 un 2 ve 1 i olarak alınırsa (bu kadar işlemden sonra başka ne olabilir?) 2 ve 1 in yanına bunların toplananlarından elde edilen 3+3+3=9 sayısı eklenirse işlem 219 olarak görüntülenir. Zorlama yapılmasında da görüntü değişmemektedir. Yani ilk çıkan sonuç olan 2019 u resmeder. 2019 tarihe damga vuracak bir senedir. 

–>Ekstra dikkat denilen kısım: Savaş süresi ve ayetlerinin tek tek toplandığı son tabloda, süre ayetleri oluşturan tüm sayıların toplam adedi 201 adettir. 201 SAYISI ilginç olabileceği kadar ilginçtir. 201, 19 ile çarpılırsa kendi bünyesinde üç adet 19 bulundurur.  19×201=3819 dur. Kendi bünyesinde üç adet 19 vardır. (3×19=57) dir.

İnsanın korkutup düşündürdüğüne hiç şüphe yok.

Kuranda savaş ayetlerinin öncesinde bir sözcük vardır. ‘Yevme-i İzin’ (izin günü) anlamındadır. Kuran’da ‘yevme izin’ sözcüğü 63 kez tekrarlanır. Yalnız içlerinden sadece 4 tanesi dünya halindeki savaştan önce, savaşa izin verilen gün olarak görünür. Diğerleri Ahiret yaşantısı anlatısında geçer.

Önemli Not: ‘İzin günü’ ifadesi bir şeyin gerçekleşmesine izin verilmesidir. Bu ifade aynı anda bir tatil gününü de ima eder. Şayet bir savaş yada yıkım ve yahut benzeri bir olay olacaksa, bunu bir tatil günü, tatil zamanı, (Cumartesi / Pazar, ya da şura (meclis) tatili/izni) günü olabilirliğini göz ardı etmemek gerekir.

Savaş için izin günü anılan ayetler:  816+1166+1899+304=4185 tir. (4+1+8+5=18) dir.

Şimdi dikkat etmeli! 16 sürede anlatılan 57 savaş ayeti izinlimidir, 4185 sayısıyla tanımlanmış mıdır? Kontrol etmeli,

Tüm bu hesaplamaları teyit edecekse (izinliyse) 19 sayısını da verecektir, değilse vermemeli.
Savaş izni için temsil edilen 4185 in 18 sonucuyla yukarıdaki 100900 sonucunu toplayıp izin verilen şeyin 19 formülüyle ilişkisine bakıyoruz. 1+8+1+9=19 izinli olduğu görünüyor.

100900 sonucunu farklı bir işlemlerle de kontrol etmeli. 4185+100900= 105085 tir. Bununda yanyana toplananı yine 1+0+5+0+8+5=19 dur. İzinli olduğu görünüyor.

Biraz daha başa gidip 16 ve 57 sayısıyla 4185 in ilişkisine bakmalı.
1657+4185=5842 dir. Yani, (5+8+4+2=19) dur. İzinli olduğu bilgisi tekrar teyit edilmiştir.

En başa geri dönüp 16 sayısı ve 57 sayısı üzerinde son hesaplamalar kontrol edilmeli.
Sayıların takibi tüm hesapları derleyip toplayıp en başa, başlanılan yere götürüp kendisinin varlığını ispat etmiştir. Tüm konu boyunca elde edilen sonuçlar, 16,57 3 ve 2019 dur. Harika bir söz var. ‘Doğru başlangıç doğru sonuçla biter’ Şuna bakınız. 16+57=73 (73×3=219)

2019 u 4185 le teyit etmeli. 4185+219= 6204 (6+2+0+4=12 , 1+2=3) tür. Şayet 2019 18 sayısyla kontrol edilirse, 2019+18=2037 yani 20+37=57 sayısını verir. Yada 2+0+3+7=12  (1+2= 3) tür.

2019 senesini daha önceki savaş tarihleri içinde olduğunu varsayınca çıkan sonuca bakmalı.
Mevcut tarihlerin, 19 larının dışında kalan karmaşık bakiyeler üzerinde, mesela: 1914 ün 14 sayısı gibi yada 1945 in 45 i gibi, bu bakiyeler üzerinde şöyle bir işlem yapılınca, 14+18+39+45+20= 136 (13+6=19) dur. Bu işlem ilede 2019 senesinin diğer tarihleri tamamlayarak ilerlediği görünür. Kalan bu bakiyelerde de 19 sayısı yine varlığını göstererek bir bütün olduğunu vurgular.

Toplam 19 sayısı 6 adet oldu: 191919191919 ‘ONUN ÜZERİNDE 19 VARDIR’

6×19=114 //19 un 6 katı olan 114 sayısı Kuran kitabının toplam süre adetidir. 

Nasıl olur nasıl gerçekleşir bilemeyeceğimiz bir olgunun, tüm dünyayı saracağı kesindir. Tarihe damga vuracağından hiç şüphem yok.

İnfitar S,6; Ey insan!? kerem sahibi üstün olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir?

Fatır S, 16Dilerse sizi yok eder, yeniden başkalarını yaratır.

2019 u biz insan ırkının 3. bir yıkımına dair başlangıç senesi olduğuna inanıyorum. Ne zamana kadar sürer nasıl ilerler bilmiyoruz.  Kuran üzerinde yapılan bu titiz çalışmanın doğruluğuna Evren karar verecektir. Ben, bilgi ışığı altında ortaya çıkan bu hesaba inanıyorum. Sizde kendi kararınızı kendiniz veriniz. Bu yazıya inanıyorsanız tedbirinizi alınız. Şehirlerin yaşanmaz ve güvensiz halde olacağına eminim. Tekrar ediyorum. 2019 da başlayacak bu süreç ne kadar sürer bilinmez.  2019 senesi unutulmaz bir sene olacaktır ve tarihe, bir yıkımın başlangıç senesi olarak kaydolacaktır.

Çaresizlik anında muhtaç aile bireyleri içindir. Her evde olması gereken acil durum çantası hep hazır bulunsun. Her an önemli olacağını düşündüğüm gereçler,

Gıda;
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar, Konserve, kuru meyveler vb.

• Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
• Maske eldiven
• Sabun ve Dezenfektanlar
• Diş fırçası ve macun
• Islak mendil _ dezenfektan

Bu bilgilerin tüm sorumluluğu bu çalışmayı hazırlayan ve sunan kişiye aittir. Diğer adminler bundan sorumlu tutulamaz, yadırganamaz, yargılanamaz, sorgulanamaz.

Bir yanlış varsa o yanlıştan tamamen emin olduktan sonra yorum bölümünde, yada mail adresine bildiriniz. Güvende olanlardan olmanız dileğiyle esen kalınız.

‘Erdoğan Metin’

Mail adresi: [email protected]

www.kuran19.org