rshad-khalifa-kuran19-org
rshad-khalifa-kuran19-org

Elçi Rashad Khalifa anısına

*

Rashad Khalifa
Doğum; 19.11.1935 // Şehadet; 31.01.1990
*
Doğum,
19111935  
    11    35 // 11+3+5=19

11 + 35 = 46 // 4+6=10 ‘1
1 sayısını mevcut tarih içerisindeki sabit 19 ile çarparsak 19 sayısının 11+35 toplamından elde edilen gizli 19 u tekrar görürüz. 1X19=19 Elçinin doğum tarihi 3 adet 19 ile işaretlidir. 3×19=57

Şehadet, 31011990/19=1632210 Şehadetin de işte böyle bir 19 u var.
31011990  
3101    90 // 3+1+0+1+90=95 19×5 buda ekxtra hesaplamadır. 

310190 sayısından elde edilen 95 sayısı,  31+19=50  ‘5’ // 3+1+1+9=14 // 1+4 ‘5’ ile de görünebilir.
5 sayısı ölüm tarihinin kendi içerisinde bulunan sabit 19 sayısı ile çarpılırsa, düzensiz dağınık sayılarında aslında 5 adet 19 sayısını kendi bünyesinde gizlediği görünür. 5×19=95 ya da 3+1+0+1+90=95 Ölüm tarihinde 7 adet 19 sayısı sabittir. 7×19=133
doğum57+ şehadet133=190, doğum ve şehadet tarihi tam olarak 19 sayısını verir.

*
Doğum ve şehadet tarihlerini yanyana yazıp toplanırsa 54 toplamdır.
1+9+1+1+1+9+3+5+3+1+0+1+1+9+9+0=54

Yaşadığı sene sayısı hesaplanırsa 55 toplamdır.
ö;1990 – d;1935=55 / 54+55=109  ya da 5+4+5+5=19  // 1×19=19

55 senelik hayatı, doğumdan isime ve şehadete kadar 19 ile işaretlidir.

*
R    A     S     H    A    D      K     H     A     L     İ     F   A
İsim ve Soy ismini oluşturan harflerin sayısal karşılığına bakılırsa,
r21 a1 s22 h10  a1   d5  k14 h10  a1  l15 i11  f7  a1 =38 toplamdır. 2×19=38

İsim ve Soy isim sayısal olarak 19 ile işaretlidir.
*

Adı Soyadı, doğum tarihi ve şehadet tarihi olmak üzere, toplam 13 adet 19 sayısı verir.  57+133+19+38= 247 // 13×19=247

19 un 13 katı olan 247 sayısının yanyana toplamı da 13 tür. 2+4+7=13
13 sayısı ise, ismini ve soy ismini oluşturan harflerin toplam adetidir.

r1 a2 s3 h4 a5 d6 k7 h8 a9 l10 i11 f12 a13

*
1974 senesinde Kur’an’da 19 Mucizesi olarak bilinen matematiksel sistemin olduğunu ilan edip tüm dünyanın gözünü Kuran’a çeviren Rashad Khalifa kendi kaderini belirlemiş olan Müddessir Süresiyle doğrudan ilişkilidir. 19 larla dolu bir insanın Müddessir süresinde Kuran’ın 19 şifrelemesinin bulması belli bir bilincin onu seçmiş olduğunu gösterir. Tüm bunların 1974 senesinde gerçekleşmeside bir hesap içerisinde olduğunu anlatır.
 
19 un mucidi Rashad Khalifa’ ya ‘Doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden diriltileceği günde selam olsun. Onun üzerinde 19 vardır. 74/30

***

Reşad Halife Kur’an’da 19 Mucizesi olarak bilinen ve İslâm dünyasında tartışmalara yola açan “matematiksel sistemi” 1974 yılında ortaya atan reformist din adamı.

Mısır’da doğdu. ABD’de biyokimya dalında doktora yaptı. Bir süre Birleşmiş Milletler’de bilim danışmanı olarak çalıştı. Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış iki düzine makalesi bulunmaktadır.

1974 yılında Kur’an’da 19 sayısı ve katları üzerine kurulu bir matematiksel sistemin mevcut olduğunu ve Kur’an’daki 9:128-129 ayetlerinin bu matematiksel sistemi bozduğunu iddia ederek bu ayetlerin Allah’a ait olmadığını öne sürdü ve bu ayetleri içermeyen Kur’an nüshasını çevirisi ile beraber 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımladı. Allah’ın Kur’an’daki 3:81, 33:7, 46:9-11 ve 72:26-28 ayetlerinde haber verilen elçisi olduğunu iddia etmesi ile İslâm dünyasının tüm tepkilerini üzerine çekti. Reşad Halife, hadis ve sünnetin “şeytanî öğretiler” olduğunu, hadislerin peygamber Muhammed adına uydurulmuş, kitleleri dinden ve Allah’tan uzaklaştıran palavralar olduğunu, sadece Kur’an’nın dînî kaynak alınması gerektiğini savundu.

19 Mart 1989 tarihinde toplanan ve aralarında Şeyh Abdülaziz Bin Baz ile Yusuf Kardâvî’nin de bulunduğu 38 kişilik “Dünya İslâm Fıkıh Konseyi” tarafından Salman Rüşdi ile birlikte ölüme mahkûm edildi. Kendisi hakkındaki ölüm fetvası ve tehditlerine rağmen her gün sabah gün doğmadan önce Tucson Camisi’ne gitmeyi rutin haline getiren Reşad Halife, bu davranışının bedelini hayatı ile ödedi. Camiye saklanan iki kişininin saldırısına uğrayan Reşad Halife, yirminin üzerinde yerinden bıçaklanarak 31 Ocak 1990 tarihinde öldürüldü. Cinayetin El-Kaide örgütünde “The Manager” olarak bilinen ve ikiyüzün üzerinde kişinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nin Tanzanya ve Kenya elçiliklerinin bombalanması olayına karışan, 1998’de yakalanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Wadih el-Hage tarafından organize edildiği anlaşıldı. 19 yıl boyunca sürekli sahte isimler kullanan ve yer değiştiren diğer katili Glen Cusford Francis ise 2009 yılında Kanada’da yakalanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi.


*

Allah dışında hangi kuvvet bir insan daha doğmadan O’nun 19 ile işaretli doğumundan, 19 işaretli olan isminden 19 ile ölümüne kadar olan her şeyi böyle inceden inceye hesaplayıp yürütebilir?
Allah her şeyi sayı ile hesaplamıştır. Ayetlerini afaklarda ve ufuklarda ortaya çıkaracaktır ki! Kuran’ın bir hak olduğu iyice belli olsun. Her şeyi yapanın edenin bizzat kendisi olduğu iyice belli olsun.
*

Erdoğan Metin
www.kuran19.org