Lütfen Dikkat! önemlidir.

2017 nin eylül ayında Rutenyum adlı madde yağmur bulutlarıyla dünyada gezinmişti. Dünya kamuoyunu meşgul eden, bilim adamlarını seferber eden bu olayın, çok daha büyük bir tehlikenin ön habercisi olmadığını kim garanti edebilir?
*
İlgili haber şuydu,

(İnsan sağlığı açısından tehlikeli olan (Rutenyum) radyoaktif izotop maddesini içeren bulutlar, İstanbul ve Trakya bölgesinin üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştı. İlk olarak Eylül sonunda Fransa’da tespit edilen, Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de de korkuya yol açan Rutenyum yüklü bulutlar ilk kez tek başına 2017 Eylül sonlarında Fransa’daki IRSN (Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü) tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuştu.

Herhangi bir ülke veya tesis böyle bir kazayı üstlenmediği için ilk ölçümlerin alındığı andan itibaren meteorolojik şartlara göre ve diğer Avrupa ülkelerindeki tekrarlı analizlerin sonuçları da bir araya getirilerek bir modelleme/ simülasyon yapılarak bu radyoaktif maddenin nereden gelmiş olabileceği; ne kadar süreyle ve ne miktarda salınmış olabileceği aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu haritaya göre ülkemizde az miktarda da olsa etkilenmiş görünmektedir. Resmi olarak onaylanmamış olsa da simülasyona göre Rutenyumun kaynağının Volga ve Ural dağları arasında bir bölge olduğu tahmin edilmektedir.) Haberin özeti bu.
*
Haberin konusu olan Rutenyum yüklü bulutlar >>az miktarda<< taşınmış olması bile bilim dünyasında endişeye sebep olmuştu. Peki bulutlarla az miktarda taşınmış olması dahi bilim adamlarını böyle endişeye sürüklediyse, aynı hadisenin yüksek seviyede olmasının sonuçları nasıl olabilir? Korku dolu..
*
Bizi az çok tanıyanlar tüm kaynağımızın matematik bilim ve Kuran ayetleri olduğunu az çok bilirler. Bizde habere konu olan Rutenyum adlı elementin içeriğini Kuran kitabında aradık. Kuran kitabının 44. süresi olan Duhan (duman/bulut) süresi Rutenyum adlı elementin bulutlarla taşınması gibi birbiriyle örtüşen bilgiler içeriyor. 1- Elementin bulutlarla taşınıyor olması, 2-Rutenyumun atom numarasının 44 olması ile Duhan süresinin numarasının da 44 olması,  3-ortak bilgisinin ağır zehirli madde içermesi. Bu kadar benzerlik çok şey ifade eder.
*
Mevcut izotoplarının yoğunluğuna göre Rutenyumun içerdiği tehlike, Kuran kitabının 44. süresi olan ”Duhan” süresindeki acıklı bir azap taşıyan bulutlarla aynı mantığı anlatmaktadır. Yoğunluk derecesine göre hayatı tehlikeye sokabilecek Rutenyumun Kar ve yağmur bulutlarıyla taşınabilmesi kayıt no sunun 44 olması zehirli olması gibi benzerlikler düşündürücü..
*
Daha önce bulutlarla çok az miktarda salınmış olması bilim dünyasını böyle ayağa kaldırmışsa yüksek oranda salınması muhtemelen bir faciaya sebep olacaktır. Çünkü ayetlerdeki şu ifadeler bunu göstermektedir.

O ayetler;

(Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır. O gün insanlar: “Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz” derler)

*
İnsanların ağzından dolaylı olarak anlatılan ‘bizden azabı kaldır’ cümlesindeki yalvarış henüz bir haber olarak gerçekleşmediğine göre, insanların o en tehlikeli zamanı henüz yaşamadığını gösterir. Öyleyse yakın bir zamanda büyük bir tehlike mevcuttur. En basit haliyle ilki 2017 dide gerçekleşti, acaba ağır sorunlar içeren haldeki büyük tehlikesi ne zaman?…
Tarih hangi seneyi gösterir? Acaba Kuran kitabında bu tarihle ilgili bir bilgi var mıdır?
*
Sayısal çalışmalara başlamadan önce dikkatimi çeken bir şeyin bilgisini vereyim. 2017 senesinin eylül ayında yaşanmış bu hadisenin yine aynı sene içerisinde 2018 e 5 gün kala (26 Aralıkta) açığa çıkarılmış olmasını göz önünde bulundurunuz. 17 sayısı da hesaplar dâhilin de ortaya konacaktır. Şimdi konuyu açıklığa kavuşturmak adına bazı hesaplamalara geçelim.
*
Rutenyumun bilimsel kaydı,
Simge: Ru
Atom numarası: 44
Atom kütlesi: 101,07
Keşif tarihi: 1844
Duhan süresinin 44 sayısı ile numaralandırılması, 1844 senesinde keşfedilen Rutenyumun Atom Numarası olan 44 ile aynı sayıyı (44) içermektedir. Peki Duhan süresi 18 sayısını Rutenyumun keşif tarihi olan 18 sayısını da verecek midir? Bakalım…

Duhan Süresinin 1.ayetinden Duman konusunun bitimi olan 16.ayete kadar olan bölümdeki sayısal hesaplama, s44+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 180 dir. (18)

Şayet mevcut tüm sayıları 44 süre nosu dahil tek basamak olarak toplarsak sonuç 81 dir. Simetrisi yine (18) dir. Görüldüğü gibi Duhan S, 1844 senesinin 18 sayısını da gösteriyor.
Peki Duhan Süresi Rutenyumun Atom kütle sayısı olan 101,07 verir mi? Bakalım,
Ayetlerin ilk ve ikinci basamaklarını yukarıdan aşağıya olmak üzere dışardan ve içerden toplarsak,

örnek;
1
2
3
,,

,,1
,,2
,,3

16 ya kadar dışarıdan 52 toplam İçeriden 21 dir. Bunlara Sürenin 44 nosunu eklersek 44+52+21=117 işte bu sayıda Rutenyumun atom kütle numarasıdır. Aynı zamanda 11+7=yine 18 dir. Keşif yy 1800, senesi 44, Atom numarası, 101,07 dir. 18 ve 44 sayıları karşımıza net olarak çıkarılmıştır.
(Ve 18 sayısı farklı bir çok şeyi de ifade edebilir.)

Rutenyumun keşfi 18. yy dır. 1800 ün 44. senesindeki 44 sayısı ise DUHAN süresinin Kuran kitabındaki kendi sırasıdır. Kuran kitabı, Rutenyum adlı elementin 1844 senesinde ortaya çıkarılacağını 1235 sene öncesinden haberini vermiştir. Bu elementin keşfi öyle bir öneme sahiptir ki belirlenmiş bir zaman geldiğinde insanlığın belası olacağını da bildirmiştir.
2017 senesinde Ural dağları arasındaki bir tesisten çok az bir miktarda salınmış olması, daha büyük bir tehlikenin ön habercisidir.
*
Konuyu toparlayalım.

Kuran kitabı sonuçlarının ağır olacağını bildirdiği bu haberdeki olgularla bilimin ortak yanlarına sıralayalım.

Haberi sunan Kuran, haberin ortak bilgileri!,
Kuran kitabındaki sırası; Duhan 44

Bilimsel kaydı; Atom numarası 44 ‘Rutenyum’ (ortak nokta 44)
*
Kurandaki kaydı; Yağmur bulutlarıyla taşınacak,
Bilimsel kaydı; Yağmur bulutlarıyla taşınabilir. (ortak nokta bulut)
*
Kurandaki kaydı; İçinde acı bir azap yüklüdür.
Bilimsel kaydı; Hayati tehlikeli arz eder. Zehirlidir. (ortak nokta zehir)
*
Kuranda toplam ayet sayı hacmi; 117
Bilimsel kaydı; Rutenyumun Atom kütle hacmi 101,07
*
Şimdi ise her zamanki gibi konumuzun sağlamlığını 19 ilkesi ile teyit edelim. Neden 19 ilkesi?

Kuran kitabı araştırmalarımızda Müddessir süresinin 30.ayetinde ‘Onun üzerinde 19 vardır’ diyerek herhangi bir şeyin netleştirilmesinde 19 sayısını ölçü olarak baz almamızı tavsiye eder.

19 ile hesaplamalar.

Duhan süresinin kendi no su hariç sadece ayetler üzerindeki sayıları hesaplarsak,

1 den 16 ya kadar sayısal toplam 136 toplamdır. 13+6=19 dur. (Üzerinde 19 vardır ‘1)

Şayet tüm ayetleri ve Süre nosu 44 sayısını 1.ayetin içerik muhtevası olan hurufu mukatta Ha ve Mim sözlerinin sayısal değerleri olan Ha8 Mim40 rakamlarıyla toplayacak olursak,

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+44+8+40=228 19×12 (Üzerinde 19 vardır ‘2‘)

NOT: 228 SAYISI, 2028 İDE İŞARET ETMEKTEDİR! 2028 sayısı bir mantık çıkarımı olarak burada kayıtlı olsun. Belki bir gün doğrulanabilir.

Duhan 44 süre nosu ve bilginin veriliş ayet nosu 13 ile _ 44+13=57 19×3 (üzerinde 19 vardır ‘3)
*
Duhan S 44 sayıları ile çıkan ortak sonuç olan 18 sayısı üzerinden doğru sürenin kendi sayısı ile bir hesap yaparsak 4+4+1+8=17 (on yedidir) Sadece Dumanın insanları saracağı mevcut ayetlerin üzerinde de 17 sayısını bulabiliriz. Duman başlangıç 10,  Duman bitiş 16  ‘11+6=17’ bu sayısal bilgiyi de 2000 senesinin 17.yılı olarak yorumluyorum. Peki en çok göze çarpan 18 sayısı sizce sadece Rutenyumun Keşif senesi ile Atom Kütle hacmi midir? Yoksa başka bir şeyin daha mesela 2018 senesine de bir işaret midir? 2017 nin 8.ayında (eylül) yaşanan bir olayın yine 2017 senesinin bitmesine 5 gün kala ortaya çıkması tesadüf müdür? Bu konunun başlangıç tarihi 26-12-2017 tarihlidir. 26+12=38, 2017 2+17=19 (üzerinde 19 vardır ‘4) Olaya bakın bu konun bitiş tarihide 28-12-2017 dir. 2812/19=148 2+17=19 dur. (üzerinde 19 vardır ‘5)
*
kuran19.org olarak genel intiba;
Allah her şeyi sayı ile hesapladığını Cin süresinin 28.ayetinde belirtmiştir. Her şeyin yapıcısının yöneticisinin yine kendisi olduğunu Nisa S,78 de belirtmiştir. Biz şu kısa yazıda dahi bu duygunun tamamını hissedebiliyoruz. Sizce de öyle değil mi?
Elde ettiğimiz bu bilgiler ışığında 2017 senesinde yaşanmış bir olayın ve bu seneden yola çıkarak elde ettiğimiz diğer sayıların, yakın bir tarihte ağır sonuçlar içeren bazı şeylere gebe olduğunu neden göstermesin?…
*
Şimdi yukarıdaki tüm bilgileri bir anlık görmezden gelelim ve en üstteki Rutenyum yüklü bulut haberini mantıksal olarak ele alalım. Önümüzde devletler arası sürekli bir savaş yarışı var mı? Var, Bu savaşa 3.düya savaşı deniyor mu? Deniyor, Günümüz tarihi her türlü sıkıntıya gebemi? Gebe, Ural dağları nerede? Rusya’da, sizce Ural dağları içerisinde olduğu tahmin edilen o tesise sırf ortalığı karıştırmak için gizli bir el tarafından dokunulsa, sonuç ne olur? Yukarıda anlatılan her şeyin ne kadarda gerçek olduğu belli olur.

Allah inananları perişan günlerden korusun.

Erdoğan Metin

www.kuran19.org