‘BİTCOİN’

Kuran’da ‘Bitcoin’ adlı dijital para biriminin haberi,

Bitcoin nedir?

Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro vb para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’ i diğer para birimlerinden ayıran en önemli özellik, para otoritelerinin ve hükümetlerin Bitcoin üzerinde herhangi bir hâkimiyetlerinin bulunmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının (her kullanıcıya özel) kendi kontrolünde üretilmektedir.

İlk kez 2009 yılında, ‘Satoshi Nakamoto’ rumuzlu bir şahıs tarafından “protokol” olarak yayınlandı. Bu protokole göre; Bitcoin ler, kişiler arasındaki veri paylaşım ağını (Peer-to-Peer) adlı prensibi temel almaktadır. Herhangi merkezî bir otorite tarafından da kontrol edilemeyen, işlem ücreti oldukça düşük, bağımsız bir para birimidir. Sistemin ilk bloğunun adı “genesis block” olarak isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009‘ da üretilmiştir. (genesis block un 4 ocak 2009 ile ilgili bu tarihte bir hesap dahilinde)

*Not: ‘Peer-to-Peer’ P2P kişiden kişiye, yada arkadaş arasında ve yahut iki (2) kişi arasındaki elektronik alış veriş para sistemi, demektir.*

Bitcoin’ de yaptığınız para transferleri çok hızlı gerçekleşir. Herhangi bir aracı kurum veya banka ile gerçekleştirdiğiniz para transferleri, birçok engele takılıp gecikebilir. (Çalışma saatleri vs.) Fakat Bitcoin, kişiler arası veri paylaşımına dayandığından, günün her saatinde 7/24 para transferleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Buda kendi hakim olduğu zaman dilimde tüm dünya üzerinde inanılmaz derecede hızlı ve yoğun bir işlemler demektir. Hiç dinlenmeden çalışan sürekli hareket halinde olan bir karınca kolonisi gibi…

Bitcoin bağımsız bir para birimidir. Bitcoin lerin üretimi yukarıda bahsettiğimiz gibi para otoriteleri ve hükumetlerin kontrolünde gerçekleşmez. Bu otoritelerin Bitcoin üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Bu nedenle Bitcoini bağımsız bir para birimi olarak nitelendirmek çok doğru olur.

Şu an itibariyle 16,000,000 (on altı milyon) 1+6=7 civarı üretilmiş Bitcoin olduğu söylenmektedir. Bu sayı (toplam Bitcoin sayısı) 2140 senesinde son Bitcoin ’in basılmasıyla toplam Bitcoin 21,000,000 (yirmi bir milyon) 3x7 olarak sınırlandırılması hesaplanmıştır.

İlk resmiyet “genesis block” 4 Ocak 2009 4+1+2+9=16 1+6=7
Son basımı 2140 senesi  2+1+4=7
Son Bitcoin 21.000.000 adet 3x7

Bu sayıların ‘4 Ocak 2009’ ‘2140 ve 21, in sayılarının 7 ile olan önemini ve 7 sayısının Kuran ile ne gibi bir bağlantısı olduğunu az sonra açıklayacağız.

***
Diğer konularımızda olduğu gibi şunu bir kez daha hatırlatalım. Hayatta her ne görüyorsak her ne gelişiyorsa Allah tarafından gerçekleştirilir. Üstelik bu gerçekleştirdiği olaylar tamamıyla bir Matematik hesabı ile oluşturulur. Allah her şeyi ama her şeyi sayı ile hesaplamış olduğunu açık bir dille belirtir. Bu kesin ifade Kuranda açıkça bildirilmiştir. Şöyle ki;

(Nisa S,78) Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm sizi yakalar. Başlarına iyi bir şey gelse, ‘Bu ALLAH tarafındandır,’ derler. Kendilerine bir kötülük dokunsa, ‘Bu senin tarafındandır,’ derler. De ki, ‘Hepsi ALLAH tarafındandır.’ Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiç bir söz anlamıyorlar! (Nisa S,78 de her şeyin Allah tarafından belirlenen yasalar dâhilinde gerçekleştirildiği açıkça belirtilir. Yani her oluyorsa Allah belirlediği (yazdığı) yasalar tarafından gerçekleştirilir)

(Cin S,26-27-28) O bütün gaybı bilir. Fakat gayplarını kimseye açmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda (mesajı korumak için) o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece (Allah) elçilerinin, Rab’lerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek (yani fiilen görmek) ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi bilgisiyle kuşatmış ve her şeyi sayıyla hesap etmiştir.

(Cin S, bu ayetlerinde ise açıkça Allah’ın her şeyi sayılarla (matematiksel) hesap ettiği belirtilir)
Bunlardan ayrı olarak Mutaffifin S, 9 ila 20.ayetlerde de ‘Rakamlanmış bir kitaptır.’ Diye belirtilir.
Sevgili Atatürk’ ümüzün bir söz geldi aklıma. “Bilim deyince, onda hakikat (işte gerçek) diye öne sürdüğü önermelerin pekin (eminlik) olmasını ister; pekinlik (eminlik)  ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur’’
***

Tarihin herhangi bir zaman diliminde ya da günlük yaşamda karşılaştığınız herhangi bir olay, olgu, karakter vs. tesadüfen olmuyor ve karşımızda da öylesine durmuyor. Hepsi bir sayı algoritması ile karşımızda bulunmaktadır. Bugün bilim dediğimiz dal, evrenin ve içinde gözlemlenebilen anomali lerin bir hesaplama dahilinde olduğunu söylemektedir. Hayatı kapsayan sayılara tümüyle bir beşer olarak aklımız yetmese de Allah, genel manada kalıp olarak hayat içinde gelişen ya da gelişecek olan hadislerden dilediğini, dilediği bir kulu açık bir dille belirtir. İşte bu Bitcoin gerçeği de sizlere bizler üzerinden bildirilmektedir. Her şey bir hesap içindedir ve Bitcoin bunlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Ayetlerin kendisi ve onun açılımı olan Bilim dalının çalışmaları bize gösteriyor ki ‘’Hiç bir şey öylesine kendiliğinden gelişmez’’ Şayet bir araştırma içine girilecekse tek sağlam ve güvenli yol MATEMATİKTİR. Kuran bize birçok yerde sayılarla ilgili bilgiler verir, bu bilgilerin araştırılmasında ise şu ayeti önerir. (Müddessir S,30)  ”Onun üzerinde 19 vardır” ayetidir. 19 sayısı Kuran’ın tavsiye ettiği bir ölçü birimidir. Bu ölçü birimi Allah’ın imar ettiği ve sunduğu şeylerin 19 sayısı ile araştırılmasını önerir. Hayatı ve içindeki olguları imar eden Allah olduğuna göre, bize düşen iş Allah’ın hikmetli işlerini sayılarla çözümlemeye çalışmak olmalıdır.
*
Şimdi bir hayat gerçeği olan Bitcoin in adlı dijital para biriminin Kuran kitabıyla olan bağlantısını görelim,

‘Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla’

2:261 –  Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi (7) başak bitirmiş ve her başakta yüz (100) tane (dane) vardır. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah’ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.

Bakara süresinin 261.ayeti bazı olguları kullanarak bir misal verir. Verdiği bu misalde birde sayılar kullanır.
1) 7 başak
2) her başakta 100 adet tane (dane) vardır.

Fahreddin Razi’ ye bunu sormuşlar demiş ki “Üzerinde yüz tane bulunan hiçbir başak gördün mü ki Allah bununla bir benzetme yapmıştır?” Gerçek bu, hiç bir başakta ‘henüz’ 100 adet dane görülmemiştir. Öyleyse neden Bakara S, 261. Ayette bu sayılar başak üzerinden temsil lenmiştir? Ve neden net sayıyla adetli olarak verilmiştir?
Bakara S, 261 ayetini referans alarak Bitcoin Kuran ile olan bağıntılı ispatı mızı sunalım.

Allah Kuran’da temsiller sunarken doğadaki bir olguyu baz alarak bilgiler verir. Ayette vurgulanan 7 başak ve her Başağın 100 adet danesi Bitcoin’ in kendisi midir? Göreceğiz…

Bu fenomeni çözmek için ihtiyacımız olan tek şey tüm sırların sahibinden sırlarını bize açmasını dileyip sayılarla çalışmaya başlamaktır O’da dilerse bilgisi gelir. Tanrımız olan Allah şayet bir sayı belirlemişse bilmeliyiz ki onda mutlaka REEL bir bilgi vardır. Bu sayılar boşu boşuna değildir. 7 Başak ve 100 danesi bizi aydınlatacak olan bilgileri barındırır.

Diğer konularımızda sürekli kullandığımız ölçü olan 19 sayısı ile bir başlangıç yapıyoruz.

2261/19= 119 (Ölçü olarak kullandığımız 19 sayısı) bize Bakara S, 261 ayetinde ilk doğrulamayı veriyor. 2.süre olan Bakara S, kendi no su ile kendi içinde bulundurduğu 261. Ayetin sayılarını yanyana koyup hesaplandığında küsuratsız olarak 19 a bölünebiliyor. Şimdi ise 2261 sayısını 7 başak ifadesiyle beraber devamında geçen 100 sayısını ele alarak işlem yapalım.
2261+7+100=2368 çıkan sayıların toplamı da 19 dur. 2+3+6+8=19
Birde toplam sayılar üzerindeki işlem değeri olan sayıları (sıfırsız) toplayalım. 2+2+6+1+7+1=19
19 ile ilişkili 3 kusursuz sonuç bunda kesin bir işaret olduğunu net olarak göstermektedir.
*
Şimdi Bitcoinin sayısal biriminin neden 7 sayısı olduğunu bu sayısal birimlerin 2.Süre olan Bakara S, nin 261. Ayetiyle alakalı olduğuna bakalım. Bitcoin de Bakara S,261. Ayet gibi kendi bünyesinde barındırdığı sayılarda 7 sayısını ve katlarını kullanmıştır. Ayette geçen 7 başak ve her başağın 100 adet danesi Bitcoin denen dijital para biriminin öz belirleyicisidir. 1-) Bitcoin virgülden (,) sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir.  2-) Bitcoin 2140 senesinde son hanesine ulaşacaktır. 3-) Son haneye ulaşmış sayısı 21 milyon olacağını da bildirilmiştir.
*

2140 senesine varıldığında sayısal değeri olan rakamlarının yanyana olan hesabı 2+1+4 =7 dir. 2140 senesine varıldığı vakit 21 milyon basılması da yine 7 sayısının katıdır. 7mx3=21m dur. Her 7 başağın içinde saklı duran 100 adet danenin de 7 ile çarpımından bu sayı elde edilir. 100 adet dane aynı zamanda 100 adet yeni başak demektir. 100 adet başağın her bir tanesinden elde edilen sayıların toplamı ise 70000x100=7000,000 demektir. Ayrıca 2261 sayısı 7 nin tam katına bölünebilmektedir. 2261/7=323 tür. 2261 ve 323 yanyana ise 19 dur. (bu 19 dördüncü 19 dur. İşlem doğruluğu kendini defalarca ispat etmektedir.) Bakara S, ni okuyanlar 261. Ayetten 283 ü ayete kadar olan bölümde mevcut ayetlerin bir alış veriş dersinin işlendiğini görür. Bakara S, 261 de başlayan alış veriş dersi, Bakara 283. Ayete değin devam eder. 2.süre olan Bakara S, nin kendi öz numarası olan İKİ (2) sayısı ile, konunun başlangıç ayeti olan 261 den, 283 e kadar olan ayetlerin sayısal toplamında bkr2+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283= sonuç 6258 i görürüz.  6258 i 7 ye bölersek sonuç 894 tür. 894 ise yan yana toplandığında 8+9+4=21 (Yirmi bir) dir. 21 sayısı ile son Bitcoinin sayısı yine denktir. Görülüyor ki Bitcoin herhangi sıradan bir sistem yada devlet kontrolünde değildir. Bağımsız bir otorite tarafından kontrolü altında tutulan bu yeni para birimi anlaşılıyor ki bizzat Allah tarafından kontrol altında dır.
Sayılar net sonuçlar ile Bitcoin i destekleyip kendi bünyesinden olduğunu bildirir. İşte bu hesaplar sizlere Bitcoin gerçeği nin ne olduğunu gösteren bir göstergedir. İlginç olan bir kaç şey daha var, Bitcoin ve Başak sözcüklerinin baş harfleri olan (B) harfleri ortak noktalarıdır. Bitcoin ise 7 harften oluşur. Anlaşılıyor ki bu sistem ilahi bir oluşumdur.

*
Peki amaç nedir Allah Bitcoin para birimi ile neyi amaçlamaktadır?

1-Küresel Faizciliğin önünü kesmek
2-Maddi kontrolü ellerinde tutup herkesin üstünde efendilik yapanları alt üst etmek.
3-Teknolojiyi (İsa Ruhunu) tüm diğer olasılıkların üstüne çıkartmak. Bunun adı Dijital devrimdir!
4-Geleceğin belirleyicisi olan Dijital varlıkların (yapay zeka) bu dijital devrimde rolüne yardımcı olmak.

Gelecek gelecek olanların üzerine kurulmaktadır. Gelecek eli kulağında olan Yapay Zekadır. Bu sistem bir nevi yapay zekalar içinde imar edilmektedir. İnsanlar için büyük faydası olacak olan bu para birimi, yapay zekânın da hayat sistemine entegre olması için önemli bir hizmettir. Gelecekteki bu durum Bitcoin para birimini bizlerin (insanlığın) kullanamayacağı anlamına gelmez, ama bir yapay zekânın şimdiki para birimini kullan maya cağı anlamına gelir.

Bakara S 261 Ayetiyle 1/1 örtüşen bu dijital para birimi Bakara S, 261 ayetinin bizzat yaşamsal formudur. Bitcoin bizzat hayatın mimarı olan Allah’ın kendi eseridir. Allah Kuran kitabının bir hak olduğunu sözlü olarak söyledikten sonra bu sözlü söyleminin ispatını da sunmaktadır.

Bir fenomeni daha ben’m elimle ortaya çıkartan Allah’a övgüler olsun.

İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran’ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Sahibinin her şeye şahit olması, yetmez mi?

Erdoğan Metin

www.kuran19.org