Aşırı yağmurlar, seller, depremler, yazları candan bezdiren sıcaklıklar kışları ölümlere sebep olan dondurucu soğuklar
Bunlar DOĞAL afetler mi? Yoksa birileri Doğanın dengesiylemi oynuyor?
Biz bunların doğal olduğunu sanıyoruz. Ya değilse?

Kuran ve Teknoloji ilişkisi,

1)-HAARP TEKNOLOJİSİ
Deprem Tusunami Sel gibi afetlere sebep olan teknoloji silahları,
Biz mantığımızı Kuran kitabı üzerinden yürüteceğiz ve tam karşılığı olan mevcut olguyu bir Kuran ayetiyle BİREBİR eşleyeceğiz. Biz Kuran dedikçe SİZ bilim deyin fark etmez bu ikisi aynı merkeze hizmet eden hakikattir, teki sözlü teki görseldir. Biz ikisini referans alacağız ki söylediklerimiz sağlamalı olsun ve Allah’ın sözlerinin (Kuran’ın) birer hakikat olduğu ortaya çıksın..

İbrahim S.46
Gerçekten onlar çeşitli hileler ve tuzaklar kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azab var; isterse >>”’onların hileleri dağları yerinden oynatacak”'< olsun. DAĞLARI YERİNDEN OYNATACAK OLSUN?…

İbrahim Süresindeki HİLELER ve TUZAKLAR ifadesi ayetin bitiminde DAĞLARI yerinden oynatacak kadar güçlü olduğu vurgusuyla biter. Günümüzde mevcut olan bu teknolojiye sahip alet HAARP cihazı olduğu bilgisi mevcuttur. HAARP Projesinde, iyonosferin transistör etkisinden istifade ediliyor deniyor. HAARP vericisi ile iyonosfere 100 milyar watt enerji göndererek, nispeten düşük bir güç ile, devasa bir enerji çığı gerçekleştirmek mümkün olduğuda söylenmekte!

İyonosfer tabakası; tüm dünyaya kenetlenmiş bir dev kondansötör plakası (kapasitör) gibi uzanıyor. Şayet iyonosfer üzerine yüksek frekanslı dalgaların etki yapmasını sağlayarak, oradaki global uzanan iyonosfer plakasını şarj konumuna getirirseniz, akıl almaz bir enerji topu (silahı) inşa edebilirmiş. Hava sahasına enerji vererek, bu alan içerisinde, tüm elektroniği imha edebilir, hatta (sihirli bir el tarafından ) şiddetli gök gürlemeleri (patlamalar) üretebilirmiş.

Bu cihazı gökyüzünden yeryüzüne elektromanyetik dalgaları baskılayarak fay hatlarında kırılmasına sebep olmak suretiylede depremler yaptırması için kullanılmak mümkünmüş. Bu cihaz ayrıca havaya yüklediği elektronlarla kontrolsüz bir yağmura sebep olabilirliği bilgisi azımsanmayacak oranda. Bu tür şeyler gerçekleştiğinde biz buna deprem sel yada aşırı yağış diyoruz ama bu teoriye göre arka planda ki işler ve işleyiş başka olabilir.

Herşey frekenstır Frekans herşeydir. Nesnelerin (olguların) frekansını çözerseniz herşeye hükmedebilirsiniz. Herşeye hükmedebilmek kendinide yok edecektir. Biryerde dengeyi bozarsak bozulan denge kelebek etkisi teorisindeki gibi bir müddet sonra dalgalanmalarla birlikte kendimize dönecektir. Günümüzde HAARP cihazını kullanarak yapay deprem elde edecek gücün oluşamayacağına dair görüş beyan eden aydınlar bilim adamları vardır. Fakat eldeki veriler bunun hayal olmadığını birileri tarafında elde edilmiş olabileceğini işaret ediyor. Lütfen alttaki linki izleyin.

Link: https://twitter.com/i/status/1623175602894241792 
*
2)-TUSUNAMİ (Arim seli)
HAARP Teknolojisinin elektro manyetik dalga boyutuyla fay hatlarını kırması sonrasında oluşan yer kabuğundaki yer değişimleri okyanuslarda/denizlerde tusunamilere sebep vermektedir. Bu korkunç dalgalanma ile binlerce belkide milyonlarca insan sular altında kalabilecektir.
Tusunami ile ilgili ayet,
Sebe S, 16
Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece biz de onlara Arim selini gönderdik.
Zuhruf S,55
Nihayet ceza hükmümüzü üzerlerine çektiler; Biz de hak ettikleri cezayı verdik de, hepsini suda boğduk.
*
3)-GUGUK KUŞU TEKNOLOJİSİ Bu teknoloji yüksek omajda bir ‘Ses’e sahip teknolojik silahtır. Uzun soluklu bir kullanım ile İnsanları korkudan çıldırtma noktasına getirip, sinir sistemini çökertip kitlesel ölümlere sebep verecek bir ses omajına sahiptir. Kuran bu sese ÇIĞLIK ifadesi kullanır. Araştırmalarıma göre GUGUK KUŞU adlı silahı kullanan ülke Rusyadır.
Ses silahı ilgili ayet,
İsra S.64
“Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat,..
Hicr S.73
Gün doğarken onları korkunç bir çığlık yakaladı,
*
4)-GÖK GÜRÜLTÜSÜ JENERATÖRÜ bu silah guguk kuşu teknolojisine benzer bir özellik taşımaktadır. Yalnız bu silahın sahip olduğu ses dalgası şiddetli GÖK GÜRLEMESİ tarzında olup kulakları patlatarak ani bir korku ile ölümlere sebep vermektedir.
Korkunç sesle ilgili ayet
Hud S,67
Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar.
*
5)-EXACTO MERMİLERİ. İsabet odaklı hedefine manevralar yapabilme, rüzgarlı hava şartlarını egale edebilme, dünyanın dönüş hızını hesaplama özelliğine sahip teknolojik mermidir. Bu mermi içine yerleştirilmiş bir mikro çip ve üzerindeki kanallar yardımıyla yönünü kendisine yüklenen koordinatları izleyerek işaretlenen hedefe, hedef hareket halindeyken yada bir mevzinin ardında olsa dahi 12 den vurabilme özelliğine sahiptir.
Bu akıllı Mermilerle ilgili ayet,
Zariyat S.33-34
‘Üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdıracağız.
‘Onlar, >>haddini aşanların herbiri için Rabbinin katında işaretlenmiştir<<‘
(pişirilmiş taşlar demek topraktan elde edilen maddeyi fabrikalarda işlemek onları biçimlendirip şekle sokmaktır. ayette haddi aşanlar için ‘işaretlenmiş’ demek exacto mermilerinin bir özelliği olup işaretlenen hedefi yok etmek amacı olmasıdır)
*
6)-Etnik biyolojik silahlar ‘Virüs’ Chemtrail-Fosgen-Difosgen-Tabun-Sarin-Soman-Kalıcı Sinir Gazı-Hidrojen Siyanür-Siyaanogen Klorür-Arsin-Damıtılmış iperit(Hardal)gazı-Fosken oksim-Levizit-Etildiklora arsin vb. planlanan bu virüs gazları ani zehirlenmelere boğulmalara sebep olacak olan kimyasal silahlardır.
Virüs saldırıları ile ilgili ayet,
Araf S.162
Onlardan zulmedenler, kendilerine söylenen sözü (Kuran’ı) başka bir sözle (Hadisler-Rivayetler ile) değiştirdiler. Biz de zalimlikleri yüzünden onların üzerine gökten pek fena bir azap indirdik.
Bakara S.59
Zulmedenler, kendilerine söylenen sözü (Kuran’ı) başka bir sözle (Hadisler-Rivayetler ile) değiştirdiler. Biz de, yoldan çıkıp durmaları yüzünden, o zalimlerin üzerine, gökten pek fena bir azap indirdik.
Üzerlerine gökten pek fena bir azap cümlesi çoğulu kast eden bir ifadedir. Pek fena bir azap yada iğrenç bir azap ifadeler ise kimyasal silahların kullanılmasıdır.
*
7)-Hibrit böcekler, Teknoloji devleri kanatlı yada sürüngen olmak üzere dikkat çekmeyecek olan böcekleri uzaktan kontrolle bilgi almak amacıyla üretmişlerdir. Bunlardan en çok sinek ailesi göze çarpmaktadır. Sineklerin içinde sivri sineği andıran KIZ BÖCEĞİ denen halikopter adlı sinek türü, teknolojik olarak üretilmiş ve askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Üstünde kameralar bağlı olmak üzere casusluk amaçlı kullanılmaktadır.
İlgili ayet,
Bakara S,26
Şüphe yok ki Allah, sivrisineği de örnek getirmekten çekinmez, ondan üstün olanları da. İnananlar bilirler ki bu örnek, yerindedir ve Rablerindendir. Fakat inanmayanlar, Allah bu örnekle ne demek istiyor ki derler,…
*
8)-Mikro dalga ışın silahı, GÜNEŞ SİLAHI ve Poly w1 aktif ret etme sistemi, uzun menzilli MİKRO DALGA IŞIN silahı çalışma prensibi tıpkı mikro dalga fırın çalışma sistemine benzeyen ancak, büyük alanlara etki edecek türde ve çok daha yüksek ısı dalgası göndererek hedefi kızartarak yakma, mikro dalga sistemi ile, deri altından etkili olarak kanı kaynatıp buharlaştırma yöntemiyle pişirme derecesine getirerek kullanılacak olan silah.
Mikro dalga silahı ile ilgili ayet
Hümeze S,5-6-7-8-
“Hutame”nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.
O, onların üzerine kilitlenecektir;
*
9)-KOSMOS 2499 TANRI IŞINLARI ve TİANGONG 3, bu iki teknolojik silah en dikkat çekici olanlardandır. Bu iki silah uzay boşluğunda yörüngede gezinip casus uyduları yok edebilme özellikleri taşımaktadır. Belirli bir hedefi yok etme esnasında kullandığı teknoloji LAZER ışınıdır. Bu ışın hedefi delip geçip etkisiz hale getirmektedir.
Tanrı ışını silahı ile ilgili ayet,
Cin S, 9
Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor.
*
Ankebut Suresi, 40. ayet: İşte Biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Erdoğan Metin