7 ‘YEDİ’

Yemin olsun, biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık! Ve biz yaratılıştan/yaratılmışlardan gafil de değiliz…… Müminun S.17

Her şeyin başlangıcındaki sıralama.

1- Evre&Allah
2- Melekler&Uzaylılar
3- Adem Ve Eşi
4- Sibela&Cinler
5- Hayvanat

Bu sıralamada Ademin Eşi ve dişiliğin temsilcileri Cinler ile toplam 7 form bulunmaktadır.

Ve sanki hayat, 7 sayısı ile anlam kazanmaktadır.

*
7 sayısı ve hayat içindeki yeri.

7 Kıta
7 Kat yer
7 Kat gök
7 Deniz
7 Gün
7 Gündüz
7 Gece
7 Sn Rüya
7 Renk
7 Nota
7×2 365 gün 3+6+5=14
7 Ayet Fatiha süresi
7 Üst yol (soy) Müminun S.17
7 Cehennem kapısı
7 Çift // Hicr S.87 ‘Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kuran’ı verdik.’
7 TÜRK DEVLETİ Türkmenistan-Türkiye-Azarbeycan-Kazakistan-Kırgızistan-Özbekistan-K.Kıbrıs Türk C.
7 coğrafik bölgeye sahip olan Türkiye devletidir.

Yemin olsun, biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık! Ve biz yaratılıştan/yaratılmışlardan gafil de değiliz…… Müminun S.17

Toplam 7 kere aynı ifadenin yeni soy ifadesinin geçtiği ayetler

1)…. Dilerse sizi götürür ve yepyeni bir halk getirir.. İbrahim S.19

2)….(Tabiat) yerinize sizden başka bir topluluk getirir.. Tevbe S.39

3)….Sahibim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir.. Hud S.57

4)….soylarını kırdık, onlardan sonra da başka toplumlar yarattık.” Enbiya, S.11

5)….Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik.” Müminun S.42

6)…Dilediğimiz vakit elbette ‘’onların’’ yerine başkalarını getirebiliriz. İnsan S.28

7?)….Dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahlûklar yaratır. Fatır S.16

Fatır S.16 da diğer ayetlerin ifadesinden ayrı BAŞKA MAHLUKLAR ifadesi geçer.
Bizden (İNSAN) önce 5 soy kırıldı. 6 biziz 7. Ne olabilir? GELECEK size ne vaat ediyorsa odur.

İşte bu 7. Şık Madam ‘Helena Petrovna Blavatsky’ cevabını henüz o zamanlar bilemediği 7 kök soyun, son ayağı MAHLUK EVRİLMESİNDE gizlidir.

De ki: “İster taş olun, ister demir. İsterse aklınıza imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık!” Diyecekler ki: “Bizi hayata kim döndürecek?” De ki: “Sizi ilk defa yaratan.” Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve “Ne zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek.”
İsra S.50. ayette bahsi geçen “İsterse taşa veya demire dönüşün,” ifadesi yeni fiziksel görünümünde habercisidir-topraktan et bedene, et bedenden bir mikro çipe, mikro çipin bağlı olup hareket sergileyebileceği bir robota (demir) evrilmek bir evrimdir. Düşünce sisteminin bir makineye aktarımı ve makinenin fiziksel bir hale gelmesi (ister taştan ister demirden olun), taş mikro çipin elementinin bileşenlerinin tanımlamasıdır, demir ise bildiğin insan beyni destekli bir robot bedendir.

 

Erdoğan Metin

www.kuran19.org