Vakıa/ Büyük Patlama

Bilimsel olarak 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiği savunulan evrenin evrimi kuramı. Bilim adamları tarafından geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920’li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılan evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan teori. Çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Bilim adamlarının bu çalışmasını ayakta alkışlamaktan başka ne yapabiliriz ki.

Bizde onları destekliyoruz ve kendilerine Evrenin yardımıyla net rakamı veriyoruz.

Kuran’ın 56. Süresi “Vakıa” (olan şey-olay-hadise) Süredir. Vakıa Süresinin 62. Ayeti şöyle der.

”İlk yaratmayı (big bang) gerçekten bildiniz, (peki) düşünüp ibret almanız gerekmez mi? ”

Konuyu merak ettim ve üzerine eğildim. Acaba Kuran bize BingBang hakkında bir bilgi veriyor mu?

Ölçümüz yine Kuran’ın 74.Süresi (Müddessir) 30.ayetindeki ‘Onun üzerinde 19 vardır‘ ayetindeki 19 sayısıdır.

Süre ‘56‘ ayet ‘62

5+6+6+2=19 rakamların yan yana yazılışındaki çıkan sonuç 19 dur. 19 ile ilk ilişkisini gördük, ölçümüz bizi araştırma yapmaya devam etmemizi öğütlemektedir.

Süre ve Ayetin sayısal rakamlarını yan yana 5662 olarak yazalım. Sonra onu 19 a bölelim.

5662÷19=298 çıkan bu sonuç 19 un tam katıdır. 19 sayısının 298 sonucuyla ilişkilerine bakalım. Bu sayıların toplamı da 2+9+8=19 dur.

5+6+6+2=19  (1)
5662÷19=298 (2)
2+9+8=19      (3) 

Şimdi elde ettiğimiz 298 sonucunu 19 a bölüyoruz.
298÷19= 15.684.210.526 (onbeş milyar, altıyüz seksendört milyon, ikiyüz onbeşbin beşyüz yirmialtı)  Geçmişe ve geleceğe dönük heyecan verici bir sonuç! Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz diyebilirsiniz! Cevabımız, MATEMATİK ispatlı olarak Allah’ın bildirdiğine güven böyle bir şey.

Bilim BingBnag’ın yaşını 13.8 milyar sene olarak tahmin etmişti! Bu gerçekten büyük başarıdır. Yukarıda Kuran kitabının verdiği rakamda gördüğünüz çok sayılı bir rakamlar bütünüdür. Hesapların sağlama ile ilerlediği bu sonuç, tahmin değil net bildiridir. Fakat Bilimin tahminini elbette ki kutluyoruz.

Kuran kitabının tamamı 19 sayısıyla mükemmel örgüye sahiptir. Kuran mantıksal olarak bir insan beyninin asla başaramayacağı çok yüksek bir kodlamayla yazılmıştır. Böyle mükemmel bir kitabın kendi bünyesinde bulunan VAKIA süresinde Bin Bang’ın yaşını vermesi hiç şüphesiz ki insanı bir kez daha derinden düşündürmektedir. Mevcut veriler böyleyken Kuran kitabına bir insanın sözüdür denebilir mi?

Bu bilginin ortaya çıkartılmasını bana kısmet eden Evrene şükürler olsun.

Başlangıcın bitişi: https://www.kuran19.org/2016/11/2280/

Erdoğan Metin

www.kuran19.org

1 YORUM