İSA MESİH

Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar sağduyu sahipleridir. Zümer S.18

İSA’NIN OYUNU
Çarmıhtaki İsa’nın sır perdesi.

Gerçekten çarmığa gerilen İsa’ mıydı? Bu soru bizim şu an için dile getirdiğimiz basit bir sorudur.
Ama bu soru İsa’yı öldürdüğünü düşünenlerin kendi içlerinde yaptığı kuşku dolu bir sorgulamadır. Bizim için sadece soru niteliği taşırken, onlar için kuşku dolu bir hayattır.
Yaptıkları kuşku dolu sorgulama şudur. Biz İsa olduğunu sandığımız birini öldürdük ama gerçekten o İsa’ mıydı? Onlar türlü türlü kuşkular içindeyken Kuran bize bu haberi şöyle dile getirir. ‘’Gerçekten onun (İsa’nın) hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler.’’ Nisa S.157
İsa’yı öldürmek için yaptıkları girişimden kendilerinin de şüphe içinde olmaları, konunun günümüze kadar bu soru işaretiyle gelmesi, bu olayda gerçekten de şüpheli bir durumun olduğunu gösterir. Gerçekten çarmığa gerilen İsa’ mıydı? Değilse neden orada bulunan en yakınları dahi bu konuda şüphede kalmıştı? Yoksa İsa’ nın bir ikizimi vardı? O yüzden herkes o kişinin İsa olduğunu mu sandı? Öyle sanmış olamazlar çünkü İsa’nın bir ikizi yoktu, işte tamda bu yüzden bin bir türlü kuşku içinde kalarak ömürler tükettiler. Binlerce yıldır tüm dinlerin peşinde olduğu bir gizem, ACABA O MUYDU DEĞİLMİYDİ?  DEĞİLSE ASTIKLARI KİMDİ? ASLINDA İSA’YI ASTILAR AMA ALLAH ONUN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE RUHUNU YÜKSELTTİĞİ İÇİN vs vs… soruların soruları kovaladığı, binlerce yıldır gizemini koruyan bu meselenin sırrını Kuran ayetleri üzerinden ispatlıyoruz.

Kuran kitabının kendisi için söylediği çok büyük bir iddiası vardır! Enam Süresi 38.ayetinde bu iddiayı şöyle dile getirir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık kuran19.org ekibi buna inanır.
İSA’ NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ile ilgili sır perdesi artık kaldırılıyor.  Bu bilgi en başta bize, sonra farklı dinlerden olup ta İsa’yı sevenlere bir müjdedir!
İsa düşmanları acaba astığımız kişi İsa’ mıydı, değil miydi diye kuşkulanırken, biz, HAYIR! değildi diyoruz. İsa, Allah’ın kendisine bahşettiği özellikleri kullanarak onlara güzel bir oyun oynadı. Bakınız  nasılda APTAL durumuna düşürdü o kafirleri…

Kovulmuş şeytandan Rahman ve RAHİM olan Allah’a sığınırım.

Bismillahirrahmanirrahim
(Nisa S.157) Ve: ‘Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı gerçekten öldürdük’ demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Gerçekten onun (İsa’nın) hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.

Ayette geçen ifadeye dikkat edelim, Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi.

Buradaki bilgiden hareketle, OYSA ONU ÖLDÜRMEDİLER ONU ASMADILAR cümlesine şöyle bakalım, Oysa öldürdükleri O değildi astıklarıda O değildi, Peki kimdi? Orada İsa’nın ölüm fermanını vermiş, ona göre plan yapmış onca kişi, İSA’nın en yakınları bile O’nu tanıyamayacak kadar kör müydü? Ya da o ana (ve bu ana) kadar İsa’ya özel kimsenin bilmediği saklı bir durum mu vardı? İsa’yı asıp öldürmek için karar verenler, İsa’yı çok yakından tanıdıkları halde neden kuşku içinde bırakıldılar? Yoksa onları koca bir aptal yerine mi koydular? Tamda böyle oldu. Onları aptal yerine koydular..

Allah’ın izniyle bunu ispatlayabiliriz. İsa ile ilgili en önemli ip ucu şu cümledir. Ama onlara İsa’nın bir benzeri gösterildi. Burada İsa’nın asılmasında toplanmış yüzlerce, belki de binlerce kişi nasıl olur da O kişiyi İsa sanmıştır? Asmak için hüküm verenler nasıl olur da o kişiyi İsa diye asarlar?.. İşte bu, aptal yerine konmanın en aşağılık durumudur. Hem  İsa diye asacaksın, hem de ömürler boyu acaba o muydu diye şüphede kalacaksın.. İsa’nın bir ikizi yoktur, ama buna rağmen O’na bu kadar tıpa tıp benzeyen kim olabilir?

Arkadaşlar, Allah mükemmel bir varlıktır. O muhteşemdir, harikuladedir.. aslında tüm övgüler bile O’nu tanımlamaya yeterli değildir. Bizi buna vakıf eden Allah’a şükürler olsun.

Konuyu aydınlatmak üzere İsa’nın İsrail oğullarına yaptığı bir konuşmayı getirelim.

(Al-i İmran Suresi, 49)
«Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle (mucizeyle) geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluştururum, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah´ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah´ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve stok ettiklerinizi size haber veririm.(dedi) Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır

İsa’nın bu konuşmasında kendisinin müthiş özellikleriyle ilgili bilgiler vardır, o bilgilerin içinde ise kendisine ait özel bir sırrı vardır. (İsa’nın Marangoz olduğu söylenir biz marangoz oluşunu değil sanatkâr olduğunu göstereceğiz) İsa sanatkârdır. Beceri olarak çok yeteneklidir, bir şeyin kalıbını tam anlamıyla çıkartabilmektedir. Buna dair örneği, ayette belirtilen KUŞ modelinde görürüz. Yaptığı bu kuş kalıbını ise gerçek bir kuşa dönüştürmeyi de başarabilmektedir. İsa’nın özellikleri bir insana göre mükemmeldir. Öyle ki, yaptığı bu kalıbın kusursuz bir canlı olup canlanmasını sağlamaktadır.

Demek ki İsa el becerisi çok gelişmiş iyi bir sanatkâr ayrıca o sanata gerçek bir yaşam verebilme özelliğine sahip Allah’ın ayrıcalıklı bir kuludur. Çamurdan kuş yapan, kör olanı iyileştiren, hastalıkları iyileştiren, ölüyü dirilten İsa,  acaba daha neler neler yapabilirdi?… Sanatkar İsa’nın bu şekilde donatılması, bu muhteşem özellikleri size bir işaret verdimi? Ayette, İsa’yı kesin olarak öldürmediler, ancak onlara O’nun bir benzeri gösterildi. Denmektedir. Bu cümle bize, sanatkâr İsa’nın kendisiyle ilgili hayati sırrının ne olduğunu resmeder. İsa kendisi hakkında dolaşan ölüm tehditlerine karşı elbette bir önlem almalıydı, işte tamda burada o muhteşem yeteneğini kullanarak Kuş modelinde olduğu gibi çamurdan kendisine ikiz kadar benzeri olanı yaptı, sonra ona hayat verip kendi yerine bıraktı. İkizi gibi kendisine benzettiği yapay bedeni  kendi yerine bırakıp olan biteni uzaktan izledi. Asmak için toplanan yüzlerce belki de binlerce kişiye işte böyle bir oyun oynanmıştır. Hemen şu ayeti hatırlayalım. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi.  Anlaşılmıştır ki İsa sanılan kişi, İsa’nın kendi eliyle yaptığı kendi kopyasıydı. Orada İsa’yı asmak için toplanan kalabalıklara gösterilen benzer kişi, kendisinin bilinçsiz yapay bedenidir.

Allah, İsa’yı öldürmek isteyenlere karşı kurduğu bu oyunu Al-i İmran Suresi, 54 te şöyle bildirmiştir. Onlar bir düzen kurdular. Allah da bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. İsa’nın hayrına yönelik bu düzen kurma böyle işlemiş ve oradaki herkesi APTAL durumuna böyle düşürmüştür.

Şimdi Al-i İmran Suresi, 49. ayetin son cümlesini tekrar okuyalım. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir bilgi vardır

Eğer gerçekten Allah’ın size bildirdiklerine inanıyorsanız sizin içinde bu yazıyla bir bilgi gelmiştir.

Tarihin karanlığından ve farklı kaynakların karmaşık sayfalarından gelen kirli bilgiyi, Kuran Kitabında en saf haliyle bulunduran Allah çok yücedir. Enam S.38 de Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyen Allah’ın, bunun yeni bir ispatını daha bizlerin eliyle gerçekleştirmesinden övünç duyuyoruz.

Erdoğan Metin

Övgü Allah’adır.
www.kuran19.org