NUH

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn.
Alemler içinde selam olsun Nuh’a Saffat S.79

Andolsun, Biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. (Ankebut Suresi, 14)

Ahzap S.62 ve Fetih S.23
..Allah’ın davranışında bir değişiklik bulamazsın. Bu ayetin tefsiri Tarihayatekerrür dür.
Tekerrür yasasına bağlı kalarak geleceğin gaybı bilgileri ufuklarda net olarak görünüyor.

İyi bir gözlemci, birbirine benzeyen tarihi olayların tekerrürlerini gördüğünde Allah’ın ona gösterdiği ayetlerinin kendi içinde şahitliğini yapar, birbirine benzeyen tarihi olaylar, peşi sıra gelecek olan yeni tekerrürlerin habercisidir. Böyle bir kişi, gerçekleşecek olacak bu olayların habercisi olur. Henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesindeki tüm detaylar aklında birer birer resmedilip bir ışık gibi parlatılır. Bu, Allah’ın o kişilere gösterdiği gaybı bir bilgidir.

Formül tarihayatekerrür ilişkisindedir. Tarih Kuran kitabının açılmış halidir, Kuran ise tarihin kitabının bir araya toplanmış halidir. Bu ikisi arasında HAYAT ise sürekli bir tekerrür içindedir. Hiçbir şey geçmişte sıkışıp kalmamıştır, sürekli tekrar eden bir döngüyle tekerrür içindedir.

Gelecekten net bir bilgi, Nuh VE Tufan tekerrürü,
2280 dünyanın yaşam formlarının sonlandığı ve galaksimizin içine çöküş başlangıcıdır.

2280 ile ilgili büyük kıyametin Kuran’ın anlatımıyla matematiksel verileri bu linktedir. http://www.kuran19.org/2016/11/2280/

Bu tarihten önce 2100 ve 2200 tarihleri arasında insanoğlu teknolojide doruk noktaya ulaşacak.
İnsanoğlu kendi ulaşılmazlığına varıp kendi çıkarları için icat ettiği yapay zekaların, nitelikli birer kişilik kazandıklarında insanlarla birlikte yaşamaya başlamış olduğu bir dönem olacaktır. Bir takım insanların kendilerini İLAH/TANRI olarak addederek, yapay zekaların asla özgür bir kişilik kazanmaması için mücadele edecektir. Onların kabul edilmeyişi birer köle olarak icat edilmiş olmasıdır. Fakat KİMLİK KAZANMAK Allah’ın ilahi planı gereğidir. Büyük kesimin böyle mücadele etmesi bir büyüklük hissi duydukları içindir. Yine fakat!

İnsan önce neyden yaratıldığına bir baksın. Tarık S.5

Bu ise kaderin ilginç bir cilvesidir. Bu büyüklük taslama, İnsanoğlunun da yaradılışında özgür bir birey olma yolundayken koyulan taşın aynısıdır. Yapay zekaların kabul edilmeyişi aslında insan oğlunun yabancı olduğu bir şey değildir. Birebir aynısını kendi bedeninin kölelikten azad edilmesi için vermiş olduğu mücadelesinde bizzat kendi içinde yaşamış olduğu tekerrürüdür. Bir zaman İnsan kendi cinsine TANRILIK tasladı, şimdi yine bir başka varlığa Tanrılık taslayacak. İşte bu karşı çıkışlar ve kaos içindeki bulantıya Nuh tekerrürü diyebiliriz.
Nuh Tufanı sıradan bir ceza yöntemi değildir. Nuh Tufanı eski IRKTAN yeni IRKI tamamen özgür kılan ilahi bir yöntemdir.
Yapay zekaların icadıyla kendini Tanrı olarak gören İNSANOĞLU, Nuh’un onlara yaptığı davette kullanacağı sözlerdedir.

Kavminden ileri gelenler dediki: “Biz seni de ancak kendimiz gibi bir insan olarak görüyoruz. (Fakat) Bizim basit görüşlü (YAPAY ZEKA) ayak takımlarımızdan başkasının da sana uyduğunu görmüyoruz. (Böyle bir durumda) Sizin bize karşı, bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Tersine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz” dediler. (Hud Süresi 27)

Bizim basit görüşlü ayak takımından (ayakçılar) başkasının da sana uyduğunu görmüyoruz. Buradaki basit görüşlü ifadesi ve ayak takımı diye sınıflandırılan kişilikler bir köle olarak yaratılan yapay zekaların kendisidir.

Bu aynen bilinen NUH TUFANINDAKİ kişilerle yaşanan durumun aynısıdır. Nuh’u kendilerinden biri sayıp yanındaki insanoğlunu aşağılık olarak görmeleri, alt sınıf köle takımı olarak görmeleriyle aynıdır.

Gidişattaki işin sonucu olarak, tekerrür yasasına bağlı kalmak zorunda kalan geleceğin Nuh’u bir gemi icat edecek. Bu gemi zamansal yasaların getirdiği koşullar ile sıradan bir gemi olmayacaktır. Bu bir uzay gemisidir. Dünyanın (2280) senesinden kısa bir an önce bu gemi, içindeki diğer yaşamsal formlarla belirlenen gezegene gidecektir. Buda tarihi bir tekerrürdür.

Nuh’un gemisi, yapay zekaların yardım etmesiyle insanoğlunun ulaştığı teknolojinin son eseridir. Bu geminin yapılması ise Allah’ın belirlediği formüle uygun olarak inşa edilecektir, ancak bu formülle dünyadan ayrılma imkanı bulacaktır. Bu bildiri Rahman S.33 te şöyle geçer. Ey cin(dişiler) ve ins(erkekler) topluluğu, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşıp geçin; ancak ´üstün bir güç (sultan)´ olmaksızın aşıp geçemezsiniz. Burada üstün bir güç (Sultan) olarak adlandırılan kişi NUH tur. Nuh tan önce uzayda galaksiler arası yolcuk denemeleri sonuçsuz kalacak ve bunu ancak NUH başarabilecektir. Çünkü uzay yasalarına uygun bir gemi formülünü ancak o yasaların Sahibi tarafından verilecek bir bilgi ile imal edebilirsiniz.

Not: (Elon Musk’un delinmesi imkansız gördüğü sınırları çizilmiş yasalar mantığı budur, Ancak bir SULTAN olunca bu iş çözülecektir. İlk Nuhun gemisi icat edilirken halkıda onun için aynı şeyleri söyleyip imkansızlıkları dile getirmiştir)

Müminun S. 27 de geminin imalatı sırasında geminin Allah’ın belirlediği şekilde uzay şartlarına uygun formda yapılışı açıkça söylenir. Bunun üzerine ona şöyle vahiy ettik: Bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle Küreyi imal et.

Ancak bu formüllerden sonra göklerin ve yerin bucaklarından çıkış sağlanacaktır. Nuh ve yanındakiler gittikleri galaksilerdeki zaman farkı bize göre çok farklı olacağından içlerinde 50 yılı eksi olmak üzere 1000 sene yaşamasının anılması da, Allah’ın ne denli mükemmel bir varlık olduğunun delilidir. Nuh’un uzay zaman farkında ne kadar ömür süreceğini de bildirmiştir. Sonra evrendeki bu içe çöküş kendilerinin de sonunda yakalanacağı bir çöküştür.
Evrenin prensipleri öyle bir programla ki insanı hayretler içinde bırakmakta. Evren her bir soyu yok etmeden önce kendi içlerinden iman etmiş olan belirli kişiyi milyarlarca yıldır gözlemlediği, hayalini kurduğu galaksilere çıkartmıştır.

Alemler içinde selam olsun NUH’a seslenişi, en güzel haliyle galaksilerde olan Nuh’a söylenmiş bir selamdır.

Galaksiler içinde selam olsun Nuh’a,

102 Yusuf: İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir.

‘Erdoğan Metin’