MÜSLÜMAN KİMDİR, KİME MÜSLÜMAN DENİR?

Müslüman; evrensel işleyiş olan İSLAM adlı programa uyum sağlayan kişilere getirilen bir tanımlamadır. islam ISLAH olmak demekken, Müslüman ISLAH OLAN demektir. Daha fazla bilgi için lütfen bu linke bakınız: https://www.kuran19.org/2016/12/islam-olmak/

Müslüman tüm zerreden küreye (mikrodan makroya) evrensel işleyişe gönüllü halde uyum sağlayana denir. Müslüman demek ÇAĞDAŞLAR demektir. Günün insanı demektir. Gericilik ile hiç bir alakası yoktur! Günümüzde uygulanan davranışlar bütünü tamamen Arap Emevi geleneğidir. Ve bunun da MuAhmetle uzaktan yakında ilgisi yoktur. MuAhmet zaten bu anlayış sahipleriyle mücadele etmekteydi.

Yeryüzünde bu tanıma medeni ve çağdaş olan her kişi İslam UYGARLIK dininin ferdidir.

İslam dinini kabul edip hayatını ona göre düzenleyen Allah’ın/Tabat’ın emir ve yasaklarına uyan, kitaplarına yeniden yaratılacağına kesin bir bilgiyle inanan kişidir.

Allah’a/Tabiata eş koşmadan hayat süren, Tabiatın elçileri arasında ayrım gözetmeyen kişidir.
Yani kısaca Allah’ın yasalarına emir ve hükümlerine gönülden itaat eden kişilere Müslüman yada Mümin (eğitimli) denir.
***
Kuran adlı kutsal kitapta Mümin/Müslüman tanımı;
*
Elçi, kendisine Sahibinden indirilene inandı, müminler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. “O’nun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Sahibimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak Sana dır” dediler. Bakara S.285 (öldüğümüzde geri döneceğimiz tek yer Tabiattır)
*
Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okunduğunda itaatlerini kuvvetlendirir ve yalnızca Sahiplerine tevekkül ederler. Enfal S.2
*
Onlar, işlerinde doğruluğu ilke edinmiştir. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Enfal S.3
*
İşte gerçek müminler bunlardır. Sahipleri Katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Enfal S.4
*
Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin yardımcısıdır. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, işlerinde dürüsttürler, zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe S.71
*
Çok söze gerek yok. Tarife uygun profil tanımlaması ayetlerle bildirilmiştir. Yapılması gereken teslimiyet bellidir, bu teslimiyeti hakkıyla sergileyebilen herkes (Hristiyan-Yahudi- ve Diğer inanış sahipleri) ayetlerdeki sıfata uygunsa işte onlar Kuran diliyle ISLAH OLANLAR dır.

Allah bu tanımlamayı ayetle kesinleştirmiş ve tüm insanlığın ayetlerdeki kriterlere uyuşması durumda rahmeti altına almıştır. Öyle kendine Müslüman etiketi yapıştırmayla cennete girebilmek olmayacaktır.

İlgili ayetler:
Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: Allah ‘a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Sahipleri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur. Bakara S.62 bildirisi ile ayetlerdeki manaya uyan herkes Müslüman sıfatındadır.

Mana olarak Müslüman kelimesinin içini doldurmak gerek, Müslüman kelimesini kılıf olarak kullanmak kişiyi Müslüman yapmaz.

Müslüman Hristiyan Yahudi vs. Sadece Tanrıya yönelişler için sınıflandırılmış bir tanımlamadır.
Bu kişilerden herkim Bakara S.62 kriterlerine uyuyorsa o kişi evrensel uyumu yakalamış demektir.

Bu açıklamalardan sonra akıllara gelecek ilk soru şu olacaktır.
Kim islamdan (Tanrı’ya teslim olmaktan) başka bir din ararsa kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Aliimran S.85 bildirisi. Doğru…
Buda bizim anlattığımız UYUM YASASININ dışına çıkmış kimse yada kimseler demektir.
Demek ki bu kişi yada kişiler Bakara S.62 deki kriterlere uyum sağlamayıp bir takım serüven peşinde olan kişilerdir. Allah katında (Tabiat nezdinde) anlayış islamdır (Islahtır) Kim bu programın dışında bir programa uyarsa İslam programına dahil değildir. Demektir…

Erdoğan Metin

www.kuran19.org