Kuran’ın anlatım DİL’İ
Kuran bu özelliği ile tüm kitaplardan ayrılmıştır. Üç boyutlu yazı dili kullanılan dil farkı, Kuran’ı okurken hem sesi hemde görseli aynı anda canlandırma özelliğine sahiptir. Mantık diliyle okuyan her kişiyi enteresan bir çekim kuvveti kendine bağlar. Kuran dilindeki tasvirler, mecazen kullanılan isimler, tüm zaman farkları ve sırları gözetilerek bilinç dahilinde dizayn edilmiştir.

Kuran kitabında anlatılan konuların ve karakterlerin, tasvirlerle anlatılan misallerin bizimle bağlantılı olan durumunu çözebilmek için, anlatılan KONUNUN kendi zaman dilimimiz de ki aktif halini görebilmek gerekir. Kurandaki olayların anlatımında kullanılan ‘DİL’ Evrenin dilinden bilindik hiyerarşinin aktarılmasıdır. Tarih tekerrürden ibarettir sözünün Kurandaki karşılığı, Evrenin davranış yasasında herhangi bir değişiklik bulamazsın ayetidir. Unutmamalı ki hiyerarşi (yaşam), ‘tarihayatekerür’ den ibarettir. Kitabı sadece eskilerin masallarının anlatıldığı bir ders çıkarımı gibi görmeyin! Kitap, aynı zamanda o yaşanılan herşeyin bildiğimiz hayatında aktif halinde ki hiyerarşinin tekerrürlerinin anlatısıdır. Bu ince ayrıntıya dikkat ediniz! Ayette dediği gibi, Kendilerine verdiğimiz kitabı ancak gerektiği gibi okuyanlar ona inanırlar, der.

Benzetmeler yolu ile anlatılan herşeyin aslında REEL bir anlamının da mutlaka var olduğunu bilmeliyiz. Örnek: Kitapta Firavun der, güncel hayatta bunun karşılığı, padişahlık, başkanlık, diktatörlük dür. İlahi dildeki anlatım şeklini mecaz isimleri ve tasvirleri çözümleyemeyenler şöyle sanırlar, ‘Allah tüm bunları ders çıkarımlı masallar olarak anlatıyor’ Evet ama sadece öyle değil. Anlatısını yaptığı konunun bir benzer versiyonunu mutlaka görünürde sahneliyordur. Benzeşmeli (müteşabih) ayetler zaman ve mekan farkı gözetmeksizin anlatılır. Tarihte bir kaç olay birden tasvirlenecekse eğer, burada bir doğaçlama söz konusudur. Kıssalarda doğaçlama ile anlatılan sırları çözümleyebilmek için gerçekten kendimizi olduğunca bahsi geçen konuya adamalıyız.

Ve demeliyiz ki! ‘Tüm beşeri düşüncelerden Evrene sığınırım.’

Erdoğan Metin

www.kuran19.org