Kuran'da Atatürk
Kuran’da Atatürk

Musa ile Yol arkadaşının kıssası dır. Bu öyle bir kıssadırki ışık doludur, işaret doludur.. Rabbin herşeyi SAYI ile hesaplamıştır! CİNN S, 28

23-69: Yoksa kendilerine gönderilen Resulü tanıyamadıkları içinmi onu inkar etmektedirler?

Besleyen Koruyan Allah’ın ismiyle,

Dikkatle okuyun, hayatın aslında sadece bir sayısal harmoniden ibaret olduğunu unutmayın!!

18. süre 81 ayet (18-81) ->1881

“İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan temizlikce daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin.”

65 – Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
*
66 – Musa ona: “Allah’ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?” dedi.
*
67 – (KUL) dedi ki: “Doğrusu sen benimle asla sabredemez sin.
*
68 – “İç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin?”
*
69 – Musa: “İnşaallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim” dedi.
*
70 – (KUL) dedi ki: “O halde bana tabi olacaksın; ben sana sırrını anlatmadıkça, hiçbir şey hakkında bana soru sorma!”
*
71 – Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman, o kul (KUL) gemiyi deldi. Musa, ona şöyle dedi: “Geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın.”
*
72 – (KUL:) “Sen benimle asla sabredemez sin, demedim mi?” dedi.
*
73 – Musa dedi ki: “Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma.”
Şimdi alttaki Ayet numarasına dikkat!! Az aşağıda ne anlama geldiğini daha iyi anlayacaksınız..
*
(18-74) – Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında (KUL) hemen onu öldürdü. Musa dediki: “Kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın” dedi.
*
78- (KUL) dedi ki: “İşte bu, seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.”
*
79-………………………..,
*
80 – “Çocuğa gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk.”
*
(18-81) – “İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin.”
***
Şimdi konumuza dönecek olursak, 18-74 de öldürülen bir çocuk var ve birde 18-81 deki ayette doğumu müjdelenen bir çocuk var.
UNUTMAYALIM (Allah her şeyi sayı ile hesap etmiştir)
İnsanı şaşırttığına hiç şüphe olmayan Allah’ın ayetleri…
Ölen çocuk süre-ayet no:18-74
Müjdelenen çocuğun geçtiği Ayet-Süre no: 18-81
Rakamların yan yana dizilimi: 1874 / 1881
Güzel ama tam olarak nedir bu? Öyleyse okumaya devam edin,
Atatürk’ün büyük erkek kardeşi; Ağabeyi ‘Ahmet’
1874 yılında doğduğu tahmin edilmekte ve Çayağzından veya Papaz Köprüsünden ayrılmadan önce dönemin ölümcül ve salgın hastalıklarından birisi olan ve kuşpalazı olarak bilinen Difteri hastalığı nedeniyle vefat etmiştir.
1874 doğumlu çocuk (Ahmet) ölüyor,
18-80 – “Çocuğa gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk.
18-81 – “İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin.” (1881)

18-81 de üstün meziyetli bir çocuk müjdesi veriliyor.
1881 de doğan Mustafa Kemal tüm dünyada en büyük siyasi lider olarak oy birliğiyle kabul görüyor. Bu büyük bir onurdur. Kuran ayetlerinin reel olarak karşılığı atamız olarak gözümüzün önünde durmaktadır. Allah herşeyi sayılarla işaretlemiştir. Bu sayılarla işaretleme yöntemi tüm çağlarda bilinen bir gerçektir.

“Yaratıcımızın bilgeliğini ve bilgisinin muhteşemliğini takdir etmeye bizi yöneltmeyen her tartışma boştur. O Yaratıcı ki Evren’i hiçlikten yarattı ve >>her şeyi sayılarla, ölçüyle<<, ağırlığıyla düzenledi. Ve insanlığa üzerinde çalışıldıkça birçok yeni mucizeler sunacak bilimleri formüle etti.”
Hrovista of Gandersheim (MS 935)

Ayetlerde 18-74 ölen bir çocuk olduğunu ve onun yerine 18-81 de önemli bir çocuğun haberleri var.

Ayetlerin yaşamdaki karşılığı olarak, aynı rakamlarla işaretlenmiş, 1874 ölen Ahmet, 1881 de doğan Mustafa var. Allah ne yapmıştı? Sayılarla işaretlemişti değilmi? İşte bu saf gerçektir.

1881 Ahmet’in Kardeşi olan M.Kemal dünyaya geliyor.
***
Böylece, elçilerin Sahiplerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve herşeyi sayı olarak hesaplamıştır. Cin S. 28
İşte size Allah’ın delilleri, artık kimin kim olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Umulur ki inanırsınız !

Yoksa, kendilerine gönderilen elçiyi tanımadıkları için mi onu inkar ediyorlar? Müminun S. 69 (Halbuki) ‘Onun üzerinde 19 vardır’ 74.S, 30

Kendilerine kitap verdiklerimiz, çocuklarını tanır gibi bunu tanır. Kişiliklerini yitirenler inanmayanlardır. Enam S. 20

Erdoğan Metin

www.kuran19.org