Dört sayısı ve dört sayısının Evren varyetesi.

Kitap ile Yaşam arasında karşılıklı duran (4) sayısı.

Herşey bir başka şeyin denklemi olarak durmaktadır. Şayet ön yargı (ego) terk edilirse bazı şeyler daha iyi anlaşılacaktır.

Hayatın en moral bozucu ironisi ise şudur.
Bilgelik için mücadele eden insanlar onu elde etmeye en uygun olanlarken, kullanmakta da en aciz olanlardır.

Size şu an sunulan bilgi, herşeyin, büyük bilge tarafından dizayn edildiğinin sunumudur.

*

1-Kitapta üstün aile olarak ‘4’ temel aile vardır.

1- Adem 2- Nuh 3- İbrahim ve 4- İmran Ailesi olmak üzere

‘4’ Temel aile vardır.

Bunun karşılığında yaşam içerisinde kaç insan ırkı vardır?

Yaşamda temel olarak ırk çeşidi;

1-Esmer 2-Beyaz 3-Sarı ve 4-Kızıl olmak üzere ‘4’ ırktır.

Kitap ve yaşam arasında bu 1. denklemdir.

*

2-Kitapta adı geçen ‘4’ kutsal kitap vardır.

1-Zebur 2-Tevrat 3-İncil 4-Kuran olmak üzere ‘4’ kitaptır.

Bunun karşılığında yaşam içerisinde varlığı devam eden ‘4’ kitap vardır.

1-Zebur 2-Tevrat 3-İncil 4-Kuran olmak üzere ‘4’ kitaptır.

Kitap ve yaşam arasında bu 2. denklemdir.

*

3-Kitapta varlığı geçen ‘4’ Melek vardır.

1-Cebrail 2-Mikail 3-İsrafil 4-Azrail olmak üzere ‘4’ Melek vardır.

Bunun karşılığında yaşam içerisinde kaç temel Element vardır?

1-Toprak 2-Su 3-Işık 4-Hava olmak üzere ‘4’ temel Element vardır.

Kitap ve yaşam arasında bu 3. denklemdir.

*

Konuya en başa dönerek meselenin ilginç olan tarafını görmek iyi olur.

4 temel soy 4 temel element(melek) şöyle sıralanır.

Adem/Kızıl/Toprak – Nuh/Beyaz/Su – İbrahim/Sarı/Güneş – İmran/Esmer/Gök tür. işte 4 temel ırk, 4 temel elementin kendi üretimidir. Bu 4 insan soyu, 4 temel elementin (4 temel melek) yaşam içindeki halidir. 4 temel elementin, her kıta da farklı kombinasyonundan ortaya çıkan ırklardır. 4 İnsan ırkının Evren ile etkileşimindeki denklemi budur. Yaratılıştaki bu Irklar, günümüzde soylarını şöyle devam ettirmektedir.

1-Kızıl benizli Amerika kıtası

2-Beyaz benizli Avrupa kıtası

3-Sarı benizli Asya kıtası

4-Esmer benizli Afrika kıtası olmak üzere.

Peki Kitaplar neden var? Bu konu yine kitapta Yunus S.19. ayetinde açıkça belirtilir. ”İnsanlar tek bir mantıktaydı, aralarında anlaşmazlıklar baş gösterdi” der. İşte bu anlaşmazlık, Tabiatın doğal düzenini bozdu. Atalarının öğretilerini terk eden günümüz 4 soyu, aşırılık, kavgacılık ve doğal dengedeki kaostan sebep olmak üzere Tabiat kendilerine, Evrenin temel prensiplerini anlatan 4 kitap vermiştir. Bu 4 kitapta bu sebeple vardır.

4 temel element, 4 temel ırk + 4 temel soy, 4 temel kitap.

Görüyorsunuz ki Evrende her şey birbirine tam olarak bağlıdır. Her şey birbirini tam olarak kapsamaktadır. İşte Kitap, işte yaşam. Bu bir denklemdir.

Bu 4 temel kavram, Kitap ve Hayat ile karşılıklıdır. Görüldüğü üzere kitaplarda dosdoğru anlatılmış bir yaşam bilgisi vardır. Şu an okuduğunuz bu bilgi de buna delildir. Bu yazı, Kitapların ana mantığının mevcut yaşam gösterisinin yazınsal hali olduğunun bariz örneğidir. Kitaplarda anlatılan bilgiler uydurma değil, bilakis yaşamın gerçekleridir.

Her şey mükemmel nizamın mükemmelliğin dendir. YALNIZ! Görmek isteyene açıktır.

Yazının üstünde gördüğünüz resim altta gördüğünüz resmin denklemidir.

‘Erdoğan Metin’