‘ASHABI KEHF’

(!) Bismillahirrahmanirrahim. (Besleyen Koruyan Tabiat’ın adıyla) O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır! (Enfal S.40)

Hor görülmüş olumsuz düşünceden Tabiata sığınırım.

Lütfen dikkat ediniz. Bu 1408 küsur yıllık bir deşifredir! Kadim bir meselenin tekerrürü, o sırlı tekerrürün tekrarına konu olan bir toplumunda bilgisidir.

18.Kehf Süresinde ‘19 adet ayette bahsi geçenlerin konusuna göz atalım.

’18 KEHF SÜRESİ’
9. Mağaradakilerin ve onlarla ilgili RAKAM ların ilginç kanıtlarımız dan başka bir şey olduğunu mu sandın? (1)  (VE! Hakikatten de ne kadar ilginç ‘KANIT2 olduğuna şahit olacaksınız)
*
10. Gençler mağaraya sığındıklarında, “Rabbimiz bize merhametini yağdır ve bu durumdan bize bir kurtuluş yolu göster,” demişlerdi. (2)
*
11. Bunun üzerine sayılı yıllar süresince mağarada kulaklarını kapadık. (3)
*
12. Sonra onları dirilttik ki onların orada kalış sürelerini hangi grubun daha iyi hesaplayacağını bilelim. (4)
*
13. Onların haberini sana gerçek olarak anlatıyoruz. Onlar Rab’lerine inanmış gençlerdi. Onların hidayetini arttırmıştık. (5)
*
14. Kalktıklarında kalplerini sağlamlaştırmıştık. “Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O’ndan başka tanrı edinmeyeceğiz. Yoksa, yanlış söz söylemiş oluruz. (6)
*
15. “Şu halkımız O’ndan başkasını tanrılar edindi. Onların tanrı olduğunu açık bir delille kanıtlamaları gerekmez miydi? ALLAH’a karşı yalan uyduran dan daha zalim kim olabilir?” (7)
*
16. “Madem ki siz onlardan ve ALLAH’ın dışında taptıklarından ayrıldınız, öyleyse mağaraya sığının. Olur ki Rabbiniz size rahmetini yağdırır, işinizde size olumlu sonuç hazırlar.” (8)
*
17. Tan ağardığında, onlar mağara boşluğunda iken, mağaralarının üzerinden Güneşin sağa doğru hareket ettiğini, battığı zaman da onları yalayıp sola doğru kaydığını görürdün. Bu, ALLAH’ın işaretlerindendir. ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur; kimi de saptırırsa onun için aydınlatıcı bir dost bulamazsın. (9)
*
18. Uykuda olmalarına rağmen onları uyanık sanırsın. Onları sağa ve sola doğru çeviririz. Köpekleri de kollarını eşikte uzatmıştır. Onlara baksaydın onlardan dönüp kaçardın ve onlardan dolayı korkuyla dolardın. (10)
*
19. Böylece onları uyandırdık ki birbirlerine sorsunlar. Onlardan biri, “Ne kadar kaldınız,” diye sordu. “Bir gün, yahut günün bir parçası kadar kaldık,” dediler. “Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu para ile şehre gönderelim de en temiz ve leziz yiyecekleri seçip size bir azık getirsin. Dikkatli davranarak kimsenin dikkatini üstüne çekmesin ,” diye eklediler. (11)
*
20. “Onlar sizi fark ederlerse sizi taşlarlar veya sizi zorla kendi dinlerine döndürürler ki bu durumda asla başarıya ulaşamazsınız.” (12)
*
21. Böylece onları (halka) buldurduk ki ALLAH’ ın sözünün gerçek olduğunu öğrensinler ve Saat (dünyanın sonu) konusunda da kuşkuları kalmasın. Halk onların durumunu aralarında tartışırken bir kısmı, “Onların üzerine bir bina yapın,” dedi. Rab’leri onları daha iyi bilir. Onların durumuna karar verme yetkisini ellerine geçirenler, “Onların üstüne bir mescit yapacağız,” dediler. (13)
*
22. (Şimdi) Tahminde bulunanların bazıları, “Onlar üçtür, dördüncüleri köpekleridir,” derken diğerleri de, “Beştir, altıncıları köpekleridir,” diyecekler. Başkaları ise, “Yedidir, sekizincileri köpekleridir,” diyecekler. De ki, “Onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir.” Onları bilen azdır. Onlarla yüzeysel olması hariç tartışmaya girme ve onlardan hiç kimseye de bu konuyu danışma.(14)
*
23. Hiç bir şey için, “Bunu yarın yapacağım,” deme. (15)
*
24. Ancak, “ALLAH dilerse (yapacağım),” diyerek Rabbini an. Unutursan, o zaman da, “Belki Rabbim bir daha ki sefere beni daha iyiye ulaştırır,” de. (16)
*
25. (Onlar) Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar. (17)
*
26. “Onların orada ne kadar kaldıklarını ALLAH daha iyi bilir,” de. Göklerin ve yerin tüm gizemleri O’nun dur. O ne güzel Gören dir! O ne güzel işitendir! Onların O’ndan başka bir yardımcısı yok tur. O, hükmüne kimseyi ortak etmez. (18)
*
27. Rab binin kitabından sana vahiy edileni oku. Kelimelerini hiç bir şey değiştirip kaldıramaz ve O’ndan başka bir sığınak da bulamazsın. İnananlarla Birlik Ol. (19)
9,,+,,27=19  ‘Toplam 19 ayet

Şimdi bu ayetleri matematiğe döküyoruz. Başka hiçbir eserde göremeyeceğiniz asla tanık olamayacağınız matematik işlemleriyle karşılaşacaksınız. Tanrı’nın alfabeyi, rakamları ve bir mevzuyu nasıl bir arada büyüleyici bir tarzda işlediğine tanık olunuz. Rakamların işaretiyle Ashabı Kehf RAKAM ehlinin kim olduğuna şahitlik ediniz. Kuran’ın göreceğiniz bu matematiksel algoritması herkesin anlayabileceği, fakat hiç kimsenin taklit edemeyeceği bir şifrelemedir.
Kendinizi verin, sonuna kadar dikkatlice inceleyin, tadını çıkartın.

Sunulan işlemlerde bulabildiğimiz kadar 19 u ve katlarını bulmaya çalışacağız. Ayrıca sürenin Kuran içindeki kendi sıra nosu olan 18 i ve katlarını bulacağız.

Öncelikle Süre No ve kıssanın en alt basamağı ve en üst basamağı olan sayıları tek hane olarak toplayalım, 1+8+9+2+7= 27, işlem, Kehf süresinin 1.ayetten 27.inci ayete kadar olan toplam ayet adetini verdi. ‘123456789101112131415161718192021222324252627’ Bu sayıları yanyana toplayalım. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+0+1+1+1+2+1+3+1+4+1+5+1+6+1+7+1+8+1+9+2+0+2+1+2+2+2+3+2+4+2+5+2+6+2+7= 144 ‘8×18’ tek haneli toplamanın işlem sonucu olan ‘144’,  14+4=18, 144 ü,  kendi başına alıp ona Sürenin kendi nosunu (18) i eklersek, 144+18=162, ‘8×9’ çıkan 162 sonucu ise 16+2=18. Olarak yine bize 18.sürenin varlığını gösterir.

Şimdi süre nosu 18 ile kıssanın geçtiği 9 ve 27 sayılarını toplayalım.

s18+a9+a27=54 ‘3×18’

Şimdi konunun geçtiği ayetlerin en üst basamak sayısı 27 yi, en alt basamak olan 9 dan çıkartalım.  27-9=18 ‘2×9’

Şimdi Süre Nosu ile Ayet adetlerini çarpıyoruz. 18×19=342, 18×19, şimdi sürenin sayılarını ve ayetin sayılarını yanyana tek hane olarak topluyoruz. 1+8+1+9=19

Altta rakam halkını anlatan ayetlerin sayısal dizilimini görüyorsunuz. Onları öz dizilimine göre topluyoruz,
9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27=342. 18×19
Şimdide ayet sayılarını tek hane olarak toplayalım. 9+1+0+1+1+1+2+1+3+1+4+1+5+16+1+7+1+8+1+9+2+0+2+1+2+2+2+3+2+4+2+5+2+6+2+7=108, 10+8=18, 108/18=6,  ‘6×18’

108 e sürenin kendi nosunu yine tek haneli olarak katarsak 1+8+1+8= 18, Sayıları yanyana koyalım 1818/18 ‘101’ ‘8×101’ Şayet tek hane sayımda elde ettiğimiz 108 sayısını, süre nosu ile olduğu gibi alırsak, 108+18=126, 7×18, 108 e ayetlerin toplam adeti olan 19 u yine tek hane olarak eklersek, 1+8+1+9=19

Rakamların büyüsü bizi şaşırtmaya devam ediyor,
Rakamsal toplam sonuç olan 342 rakamı, aynı zamanda konuyu anlatan kıssasının toplam alfabe, sayısıdır. Kısanın tamamı toplam 342 alfabe ile anlatılmıştır. Arap alfabe örneği : ي و هـ ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ﺍ
Kıssayı oluşturan Arapça alfabe harflerinin de toplam sayısıda 342 harftir. 18×19=342

Sayıların harflerle olan ilişkisi beyin yakmaya devam ediyor.
Ayetlerde rakam ehli hakkında başkalarının ağzından dolaylı yoldan anlatılan sayılara bakalım.
22.ayette Tahminde bulunanların bazıları, “Onlar üçtür(3), dördüncüleri(4) köpekleridir,” derken diğerleri de, “Beştir(5), altıncıları(6) köpekleridir,” diyecekler. Başkaları ise, “Yedidir(7), sekizincileri(8) köpekleridir,” diyecekler. De ki, “Onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir.” >>>Onları bilen azdır<<< Derken, hem bize sayılar verir, hem de buna vakıf olabilecek kişiler içinde >Onları bilen azdır< der.

22.ayette verilen sayılar 3+4+5+6+7+8 dir.
Sonra 25. Ayette de, Bu kişilerin mağarada kaç sene kaldıklarına dair net bilgi, verilmektedir. ‘Mağaralarında üç yüz (300) yıl kalıp dokuz (9) arttırdılar’
demektedir, eldeki sayılarımızı yanyana toplayalım.  3+4+5+6+7+8+9+300=342 dir. 18×19=342

KEHF SÜRESİ, Kurandaki 18. Sırasını kıssa içinde harf-sözcük ve tümce ile mükemmel bir şekilde matematiksel kodlamayla şifreleyerek bu kitabın üstün bir beyinin (ALLAH) ın eseri olduğunu göstermektedir. Hani bir ayet vardır, Yunus S,38 ‘2×19’ ‘(Onu uydurdu’ mu diyorlar? De ki: ‘Doğru sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve ALLAH’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.’) (bu işlemlere zorlama diyenler olabiliyor. Onları anlıyoruz, bunlar bize göre zorlama değil onlara göre ZOR olabilir. Biz, sayıların bizi götürdüğü yere kadar gidiyoruz ve işlem sonuçları bizi doğruluğuna şahit etmektedir. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi?

Bizim hertür işlemde ölçümüz 19 dur. 19 bizi nereye götürürse oraya kadar gideceğiz, göreceğiz, tanık olacağız ve bildireceğiz!

Şimdi elimizde sürekli olarak karşımıza çıkan 18-19 ve 342 sayıları var.
Bu sayılar ile işlemi toplam olarak netleştirelim.

18+19+342=379, 3+7+9=19, işte budur. 74.süre 30.ayet aynen şöyle der. ‘Onun üzerinde 19 vardır’ Tanrı matematiğinin en basit anlatımlarında biri olarak size bir işaret ispat delil sunuldu, umarız istifade edersiniz..

Şimdi elde ettiğimiz onca delil ile birlikte yazacaklarımızı, dikkatle! özümseyerek düşününüz,

1- Türkiye üzerinden 19 meridyen geçer.

2- Türkiye üzerinde 19+19+19+19=76 zaman farkı vardır

3- Türk ismi ebcet değeri 703 tür. 19×37=703

4- Türkiyeyi kuran liderin ismi olan M1U2S3T4A5F6A7K8E9M10A11L12A13T14A15T16Ü17R18K19 toplam 19 harftir. Doğumu 19×99= 1881, 1881 19 un 99 katıdır. Ölümü 19×102= 1938 dir, 1938 19 un 102 katıdır. Ölüm yaşı 57 dir. 57, 19 un 3 katıdır. Hayatında 19 ile ilişkili olan rakamların toplam adeti 38 dir. 38, 19 un 2 katıdır.

En büyük sloganımız (Ne mutlu Türküm diyene) sözü 19 harftir.
Öyleyse, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Görüldüğü gibi her şey mükemmel bir hesap içindedir. Bu hesap işini ortaya koyan ise Allah’ın izniyle RAKAM (Ashabı Kehf Rakim ehlidir) cılardır. Ashabı Kehf rakam ehli çevresinde, doğada, fezada gelişen olayların, matematiksel verilerini ele alıp, işlem sonuçlarına o dil ile ilerleyen kişilerdir. Kendilerine ölçü olarak (19) u baz alırlar. Bilgi çıkarımları Kuran kitabıdır. Mihenk taşları M.Kemal Atatürk’tür.

Kehf toplumu Kuran’a (mağaraya) sığınan, ilerlediği yolda Tanrı dili olan matematiği kullanarak yolunu aydınlatan Allah’ın kulları Türk milletidir. ‘Her Türk değil’ Tanrı’ya ve O’nun kitabına büyük saygı duyan baş ucu kitabı yapan gönderdiği elçileri/ulu liderleri takip edenlerdir. Onların sayılarını kim olduğunu Allah ve çok az kimse bilir. Bu azınlık Mihenk taşları olan M.Kemal’in çevresine toplanmış kişilerdir.

Bu gurup yanlarında büyük bir bilgi daha taşımaktadır. (Rakam ehli 19.cular) adlı topluluk Kehf Süresinin 9 ila 27 ayetleri arasında belirtildiği gibi dünyanın sonuyla da doğrudan ilişkilidir.

Bu bilgiyi inceleyiniz: http://www.kuran19.org/2016/11/2280/

Özetle ayetlerin desteği ile ve onların ışığında her şey ortadadır ki, Ashab-ı Kehf adlı toplum, Tek Tanrıya sığınmış ve Tanrının kitabı Kuran’ı rakamsal olarak ele alanlardır.
19 u ilke edinenler, Hayata, Tarihe, Allaha, Kitaba, hiyerarşiye, şahsiyet sahibi karakterlere, hadiselere, olaylara, konulara dahası her şeye rakamsal olarak bakan, onları soyut değil somut bir delille ispatlayan ve ortaya koyan kişilerdir.

İŞTE- Böylece, elçilerin Rab’ lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. Rableri onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve HERŞEYİ SAYI İLE HESAPLAMIŞTIR  Cin S. 28

İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran’ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi? (Kehf 27) Yeter.

Şimdi siz bunda başka hangi söz inanacaksınız? 77/50 77+50=127, 12+7=19

Övgü Allah’adır.

Erdoğan Metin

www.kuran19.org