2280-neil-l-amstrong-kamer-s-1-kuran19-org

‘2280’

Bu konu çok ciddidir lütfen dikkat ediniz!

Bu konu genel için banal bir konudur. Fakat! genel buna inanmasa da ve ‘’işte yine biri saçmalamaya başladı’’ dese de, biz onun acaba deyip düşünmesini, eline bir hesap makinası alıp hesaplayacak olmasını garanti ediyoruz. (zombiler hariç)
Asıl amacımız elbette ki insanlıktır, ama bu uğraşı genel için nafiledir. Sağırlara körlere biz işittirebilecek değiliz.. Mevzusu geçecek olan konu genel için bir duyuru olsa da, ancak inançlı kimselerin onaylayacağı (işte bu mümkündür) diyeceği bir olaydır. ÇÜNKÜ !

Bu iddia bir kahin sözü değildir! Bu iddia beşeri uygarlığın tahmini değildir! Bu iddia ilhamını ateşten alan bir mecusi kavminin sözüde değildir ! Bu iddia alemlerin yaratıcısının ve öğreticisinin kendi sözüdür.
İddia sahibi bizzat Kuran kitabıdır. Bizzat o konuşacak biz ise sadece yazacağız. Kuran bizlere sayılar/rakamlar verecek biz ise onun hesaplamalarını onun yönlendirdiği gibi ortaya koyacağız. İnanan inanacak, inanmayan (işte yeni bir saçmalık daha çıktı) diyecektir. Fakat yine de biz onun eline bir hesap makinası alıp hesaplayacak olmasını garanti ediyoruz. Kendi gözleriyle gördüğü halde inanmayacak olsalar da kuşku içinde bir ömür yaşayacaklardır.
ÇÜNKÜ! Onlarda çok iyi bilmektedir ki Matematik yalan söylemez..

…………………………………………………………….2280………………………………………………………………….

Kuranda 74. Süre Müddessir (gizlenen) Süresidir.
ilk 2 ayeti,
1 – Ey örtüsüne bürünen!
2 – Kalk artık uyar!

‘’ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN KALK ARTIK UYAR’’

Onun üzerinde 19 vardır 74/30 ayeti dikkat çekici ilginç bir ifade ile rakam veriyor (19)
Bize bir şeylerin üzerinde 19 olduğunu söylüyor. Çok önemli saydığımız bu işaretlerin en büyüklerini kısaca 5 şık içinde topladık.

1)- 19 sayısı Kuran’ işaret eder.                        -> Ölçü  19x
2)- 19.yy ve üstünü işaret eder.                        -> Zaman 19
3)- M.Kemal’i işaret eder.                                 -> En büyük beşer
4)- Dr. Rshad Khalifa’yı işaret eder                   -> 19 keşfinin yetkilisi
5)- 2280 ni işaret eder.                                     -> 2280×19

4)- Biyo Kimya Doktoru Rshad Khalifa,  Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) görevini icra ederken, bir yandan ülkeler arası İslami çalışmalarını titizlikle yürütüyordu. Mesleki dalında başarılı bir biyo kimyacı olan Rshad Kahlifa, Kuran çalışmalarında da daha önce hiç kimseye nasip olmayan çok büyük bir başarıya ulaşmıştı. Kuran kitabında daha önce hiç kimsenin tanık olmadığı matematiksel bir kodlamaya tanık olmuş ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.
Bu gün Monoteist bir inanca sahip Rshad Khalifa’yı onaylamayanlar dahi dinde tek kaynak Kuran sloganıyla doğrudan yada dolaylı olarak Rshad Khalifa’nın öncülüğünü yaptığı monoteist inanç sistemine tabi olmaktadır. (monoteist tek Tanrı inancı)

Rshad Khalifa 1980 li yıllarda çok büyük çıkışlar yaparak Kuran’da kendi adının zikredildiğini söylemiş, bir hac vazifesinde MİRACA yükseltildiğini ilan etmiş, Kuranda bahsi geçen MİSAKIN elçisinin kendisinin olduğunu ilan etmiştir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi birde 2280 de KIYAMETİN kopacağını iddia etmiştir.

Bakalım Mısırda Türk asıllı Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rshad’ı Kuran kitabı doğruluyor mu ve >Mantığımız< bu iddiaları onaylayacak mı?…
Rshad isminin açıkça geçtiği ayetler şunlardır. (Farklı ayetlerde Rshad’a isminden türemiş başka ayetlerde var biz sadece Rshad ismi açık olarak geçen iki ayeti seçtik)
Mümin S.29 ve Mümin S.38 bknz.

Gerçekten de ayetlerde adı geçmekte.
Adının geçtiği ayetlerdeki kişi tanımlaması da Rshad’ın misyonu ile de bire bir örtüşmektedir. 19.yy da Kuran’a ve hayata getirmiş olduğu anlayışa tamamen uyum sağlayan bir biyografi.
Bu deliller Rshad’ın misyonu na tamamen uygundur. Kuran’ın 74/30 ayetine de uyumludur. Realist bir mantık delilleri kabul edecektir. Bu kısacık tanım bile akla uygun olmasına rağmen bizler sizlere Rshad Khalifa’nın Misakın elçisi olduğunu Allah’ın izniyle neredeyse tüm Kuranı kaplayan bir çalışma ile sunacağız.

Rshad Khalifa’nın hayatında 19 izi..

 1. Doğum 19 11 1935
  1. Ölüm 31 01 1990
  2. 19 Mart 1989 de ölüm emri çıkartmak toplanan 38 kişilik islam fıkıh konseyi 19×2
  3. 19 yıl boyunca sahte isimler kullanarak saklanan katillerinden biri Glen Cusford
  4. 19 isminin ebcet değeridirGerçekten de üzerinde 19 vardır ve ayetler Rshad’ desteklemektedir.
  Rshad Khalifa hakkında çok daha detaylı bilgi edinmek isteyenler

ELCİ

Rshad’ı Misakın elçisi olarak kabul ettiğimiz anda karşımıza çıkacak sonuçlar gerçekten dikkat çekici ve ürperticidir. (Rshad’ı kabul etmesek te bu sonuç değişmiyor, elde edilen veriler bilimsel tahminler ile bir bir örtüşmektedir)

Misakın elçiliğinin ilan edilmesi (1980) Kuran’ın kendisine indirilen Muhammet Nebiden tastamam 1406 yıl sonrasına denk gelmiştir. Onun üzerinde 19 vardır ayetinden yola çıkarak 1406 yı 19 a böldük. 1406/19=74 çıkan sonuç küsuratsız olarak 74 e bölünmüştür. 74 sayısını iddia sahibi Kuran’da arıyoruz. 74 sayısı bizi Kuran’da 74.Süre olan Müddessir süresine götürüyor. — > Müddessir Süresi Kuran’da 74.süredir. Sürenin ilk ayetleri düşündürücü….

1- Ey örtüsüne bürünen!
2- Kalk artık uyar!

Surenin ilk ayeti gizlenene seslenmekte ve ikinci ayeti ise kalkış vaktinin geldiğini, artık uyarmaya başlamasını söylemektedir. 1 ve 2. ayetin Arapça toplam harf sayısı 19 harftir. Harflerin sayısal toplam değeri ise 1974 tür.

Örnek
Ayetlerde sırasına göre harfler
1Ya 2Elif 3Elif 4Ya 5He 6Elif 7Elif 8Lam 9Mim 10De 11Tse 12KRe 13Kaf 14Mim 15Fe            16Elif 17Nun 18Dhe 19Re –> 2 ayette toplam harf sayısı 19
Örnek
Arap harflerinin sayısal değer karşılığı
Ya10   Elif1     Elif1     Ya10   He5     Elif1     Elif1     Lam30 Mim40 De4 Tse500 Kre200 Kaf100 Mim40 Fe80 Elif1       Nun50 Dhe700 Re200  –> Sayısal toplam değer 1974
Şu kısacık 2 ayette bile mükemmel bir hesaplama vardır. Hem mesajın 19.yy da ortaya çıkışını, hem 74 senesini hem de Kuran’ın 74. nolu süresini gösterir..

74,1- Ey örtüsüne bürünen!  Olarak gösterilir. Yine ilginçtir ki sayısal mucize açısından önemli olan bu ayetten itibaren Kuran’ın sonuna kadar 741 (74,1) ayet vardır ve (19×39)’a eşittir.

3)- 19 sayısı Atatürk’ü işaret eder,

Atatürk’ün hayatında bilinen 38 adet 19 bağıntısı vardır. Buraya tümünü almayacağız, detaylı bir şekilde görmek isteyenler www.kuran19.org adresinden >ATATÜRK<  adlı bloğa bakabilirler.
19 rakamı Atatürk’ün hayatında onun kaderi olmuştur.
19 sayısı ile Atatürk’ün hayatında o kadar çok ilişki var ki, bu ilişki kimilerine göre bir mucize kimilerine göre ise bir tesadüf.  Elbette hayatınızdaki önemli anları rakam yolu ile ilişkilendirirseniz mutlaka bir sayı ile paydalayabilirsiniz. Peki bir insanın hayatında anormal derecede 19 rakamı olması neyin nesidir? Bu anlamlı bir sonuç çıkartmaya zorlanan sıradan bir insanın hayatındaki sıradan bir olay değildir. Bu nasıl paydalanabilir ki?..
Atatürk’ün hayatında o kadar çok 19 var ki bunun tesadüf olma ihtimali milyar kere milyar da 1 bile değildir! (ayrıca tesadüf diye bir şey yoktur bilinç vardır)

19.Tümen (19) 57.Alay (19×3=57) 1881×19 1938×19 1938-1881=57 57/19=3 19 yıl sivil + 19 yıl askerlik + 19 yıl devlet adamlığı = 57

Toplam 38 adet bağıntı vardır. 19×2

Bu iki kişi ATATÜRK ve RSHAD İnsanlığa büyük kazançlar sağlamış karakterdir. İkisinin de ilahi olduğuna hiç şüphe yoktur. Çünkü onlar gerçek bir Resuldür.
19 sayısının enteresan oluşuna Müddessir S.nin önemine, Atatürk seçkinliğine ve Rshad Khalifa’nın Misakın elçisi olduğuna kısa bir değinden sonra, artık 2280 için Kehf Süresine gidiyoruz.

Kehf Süresi Kuran kitabının 18. Süresidir. ASHAB-I KEHF adlı bir topluluktan bahseder,
Kuran kitabı bu topluluğun Kehf S. 9 ila 21 ayetlerinde 2280 tarihi direk ilişikli olduğunu bildirir. Sürede 9 ayetten başlayan bu anlatım 27. ayette biter. Konuyla ilgili ayetleri görmek isteyen ve Ashab-ı Kehf adlı gurubu detaylı olarak kimler olduğunu görmek isteyenler,

www.kuran19.org adresinde >>BÜYÜK SIR ASHAB-I KEHF ‘DEŞİFRE'<<  adlı makaleye baksın.

Bu Ashab-ı Kehf RAKİM Ehli olarak adlandırılan topluluk hakkında göze çarpan izlenimler şunlardır.
Genel sınıflama MAĞARA HALKI (SIĞINMIŞ HALK) Belirgin özellikleri ise Rakim ehli (RAKAM) sayısal bir tutum içinde olan kişiler.
Şimdi Ashab-ı Kehf’i anlatan ayetlerin rakamsal dizilimini göreceksiniz.
9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27 = 342×19

Rakamsal toplam sonuç olan 342 rakamı, aynı zamanda konuyu anlatan kıssasının toplam harf sayısıdır. Kıssayı oluşturan Arapça harflerinde toplam sayısı 342 dir.
ي و هـ ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ﺍ  <- (Arap alfabesinden örnek)
342 sayısı kıssada geçen Arapça harflerinin de toplam sayısıdır. 342×19

22.ayette Tahminde bulunanların bazıları, “Onlar üçtür(3), dördüncüleri(4) köpekleridir,” derken diğerleri de, “Beştir(5), altıncıları(6) köpekleridir,” diyecekler. Başkaları ise, “Yedidir(7), sekizincileri(8) köpekleridir,” diyecekler. De ki, “Onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir.” Onları bilen azdır. Derken, hem bize sayılar verir, hem de buna vakıf olabilecek kişiler içinde >>Onları bilen azdır<< der.

22.ayette verilen sayılar 3+4+5+6+7+8 dir.
Birde 25. Ayette, Mağaralarında üç yüz (300) yıl kalıp dokuz (9) arttırdılar.
demektedir, Sayıların genel toplamı 3+4+5+6+7+8+9+300=342×1919
Bir kıssada ayet adet toplamı, harf adet toplamı, kıssa içinde verilen rakam toplamı birbirine denk bir hesap içindedir. 342. üçyüzkırkiki ondokuza çarpılır veya bölünür sonuç hep 19 un katıdır. 342×19=6498/19=342/19=
Anlaşılıyor ki Rab bu topluluğu 19 rakamı ile işaretlemiştir. Onlar Hak’ kın gözetimi altındadır. Onlarda dini yalnızca Allah’a özgülemiş kullardır.

Sürede kıssayı anlatan ayetlerin rakam toplamı  342×19
Sürede kıssayı anlatan ayetlerin harf toplamları  342×19
Sürece kıssa içinde geçen rakamların toplamları 342×19
Anlaşılıyor ki ayetlerin sahibi bunların hesaplama işleminde 19 ve katlarını kullanmıştır. Bunlar Onun üzerinde 19 vardır ayetinin sonuçlarıdır.

Evet insanı şaşırttığına hiç şüphe yok. Görüldüğü gibi her şey mükemmel bir hesap içindedir. Bu hesap işini ortaya koyan ise Allah’ın izniyle kıssada 19 ile işaretlenerek anılan RAKAM (Rakim) ehlidir. Ashabı Kehf rakam ehli çevresinde, doğada, fezada gelişen olayların, matematiksel verilerini ele alıp işlem sonuçlarına o dil ile ilerleyen kişilerdir. Bunlar kendilerine ölçü olarak (19) u baz alırlar.

Kuran’ın 74. Süresi 30 uncu ayette aynen şu ifade vardır. >>ONUN ÜZERİNDE 19 VARDIR<< Bu ifade bize bir şeylerin üzerinde 19 asal sayısı ile bir işaret vermektedir. İşaret ettiği şeyleri bize hedef gösterirken o şeyin rakamsal kayıtlarını (19) ile incelememiz gerektiğine dikkat çekmiştir… Bir şeyin üzerinde 19 var ise, bizde (19) rakamı ile hareket edeceğiz.

(Rakam ehli) adlı topluluk Kehf Süresinin 9 ila 27 ayetleri arasında belirtildiği gibi dünyanın sonuyla da doğrudan ilişkilendirilmiştir.

Böylece onları (halka) buldurduk ki ALLAH’ ın sözünün gerçek olduğunu öğrensinler ve Saat (dünyanın sonu) konusunda da kuşkuları kalmasın… Kehf S.21 bildirisi.

Ayette: ALLAH’ ın sözünün (KURAN) gerçek olduğunu öğrensinler ve Saat (dünyanın sonu 2280) konusunda da kuşkuları kalmasın… DERKEN SAAT DÜNYANIN sonu bu kıssada ASHAB-I KEHF topluluğunun bulunuşundan sonra açığa çıkacağını NET OLARAK ZİKRETMİŞTİR.

2280 e biraz daha değindikten sonra anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az misali konuyu noktalayacağız.

Kehf S 25.ayetinde (Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar) 300+9 sayıları kullanılarak Rakam ehli olan kişilerin mağarada kalış süresi verilmiştir.

NEDEN 300+9 SAYISI VE 2280 ?

Rshad Khalifa Kuran’da 19 ve katları olan Matematiksel algoritmaya 1974 senesinde tanık olmuştur. 1980 senesinde elçiliğini duyurması ile 2280 senesine dair BİLDİRİYE start verilmiş tir.  1980 senesinde elçilik ilahi olarak resmileşmiştir. Rakim ehlinin başını Atatürk çekmiştir. Atatürk’ün hayatını bütünüyle kaplayan bir 19 sarmalı vardır.  Kuran kitabının tümünü kaplayan 19 kodu ise Rshad’ın eliyle tüm dünyaya 1980 senesinde resmi olarak duyurulmuştur. Atatürk ve Rshad’ın hayatını kaplayan 19 u  Rakim (Rakam) ehli 1980 den başlayan bir çalışma duyuruyu yapmaya başlamıştır. Bu duyurunun en aktif olan sürecine bizler tanık olmaktayız.

Her şey 1980 senesinde Rshad’ın Misakın elçisi olduğunu bildirmesi ile ilintilidir.
Rshad Khalifa bir sohbetinde şöyle bir dil kullanmıştır.
‘’SİZE ANLATACAKLARIMI BİRÇOĞUNUZ ŞİMDİ ANLAMAYACAK AMA BUNU ANLATMAK ZORUNDAYIM’’ demiştir. Biz bugün anlıyoruz ki o gün anlatılan şey bu gün anlaşılması içindi.

1980 ve 300+9 bağıntısı.
300+9 sayısı hem güneş yılı, hem de ay yılına denk gelmektedir. Sayıların böyle kullanılması bir hesap işidir. Hiçbir şekilde tesadüfe yer bırakılmamıştır. 300+9 ifadesi, mağarada (sığınılan yerde) kalış süresidir. Bu ilginç ifadeyle sunulan sayılar hem güneş, hem ay yılına denk gelecek şekilde bilinçli bir hesap dahilin de verilmiştir. ASHAB-I KEHF kıyametin de tarihsel duyurucusu dur.

üç yüz güneş yılı, üç yüz dokuz ay yılına denktir. Şayet Allah 300+9 rakamlarını, direk 309 olarak verseydi bu sır belki de çözülemeyecekti. 300+9 olarak bildirilmesi güneş ve ay yılı hesaplamaları arasındaki hesap farkı ile aynıdır. Bu hesap farkı ile ayetlerdeki zamansal anı anlatan ifadelerin mükemmel şekilde yerine koyulması bize doğru hesaplama imkanı sağlamıştır. ŞİMDİ KISSADA 9 İla 21 ayetlerinde 2280 ile direk ilişkilendirilen bu kişilerin (rakam ehlinin) Allah’ın izniyle açığa çıkarttığı 2280 delillerini dikkatlice okuyun.

Sonun habercisi AY yılına göre
1980 den itibaren hicri (ay) yılı + 309 hicri (ay) yılı + 2280

Sonun habercisi, GÜNEŞ yılına göre
1980 den itibaren miladi (güneş) yılı + 300 miladi (güneş) yılı + 2280

2280 19 un çarpanı ve bölünebilenidir.
Şimdi Müddessir Süresi 30.Ayeti tekrar hatırlayalım:  Üzerinde on dokuz (19) vardır.

Dünyanın süresi, SIĞINMIŞ RAKAM EHLİ (Tek Tanrıya sığınanlar, hayatı Rakam/sayısal değerler ile yorumlayanlar) topluluğu ortaya çıkarıldığı 1980 tarihinden itibaren 300 güneş yılı +9 ay yılı sonra bitecektir. Nitekim ayetler açık seçik bildiriyor ki,

(Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi) Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar. Kehf S.25 bildirisi (TÜM ÜMİDİN GENÇLİKTEDİR) Atatürk

AYETİN GENÇLER İFADESİ KULLANMASI, ATATÜRKÜN GENÇLERİ İŞARETİ VE RSHADIN ANLATTIĞIMI ŞİMDİ ÇOĞUNUZ ANLAMAYACAKSINIZ AMA ANLATMAK ZORUNDAYIM DEMESİ BİR MANADIR. KALIPLARA SOKULAMAYAN TEKNOLOJİNİN EĞİTTİĞİ GENÇLERDİR. BU GENÇLER BİRER EZBERCİ/TAKLİTÇİ DEĞİLİR. DELİLCİDİR MANTIKÇIDIR..

Böylece onları açığa çıkarttık ki TOPLUMLAR Allah’ ın sözünün gerçek olduğunu öğrensinler ve Saat (dünyanın sonu) konusunda da kuşkuları kalmasın. Kehf S.21 bildirisi

BU İDDİANIN İŞARET ETTİĞİ 2 KİŞİDE TÜRK DÜR. BU İDDİAYI ONLARIN TÜM YAŞAMINDA DONATMIŞ OLMALARI DA YARATICININ İMZASIDIR.

2)- 19.yy ı ve üstünü işaret eder.

Kamer S.1 Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı. İfade müthiştir. ‘Ay yarıldı’

19.yy Kuranın en büyük sırrının ortaya çıktığı zamandır. İnsanlık tarihinin yükselişidir, öyle ki bu yükselişte insan bulunduğu gezegenden uzaya kadar çıkmıştır. Uzaya gidilip Ay’a ayak basıldığında yıl 20 Temmuz 1969 dur.
Neil Louis Armstrong Ay’dan kilolarca toprağı numune için dünyaya getirmiştir. İşte buda kıyametin ön habercisidir. Kuranda bu ayet şudur. Kamer S.1 Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı. İfade müthiştir. ‘Ay yarıldı’ Hikayeler de anlatıldığı gibi değildir, hikayeler de Ay’ın ortadan ikiye ‘ayrıldı’ ğı söylenir. Bu fiziken imkansız dır ve Ay’ın ortadan ikiye ayrılması demek dünyanın da ve sistemin sonunun gelmesi demek olurdu. Fakat buradaki ifade ayrıldı değil ‘YARILDI’ dır. Yani toprağı yarmak deşmek eşelemek gibi..

5)- Kıyameti saatini (2280) işaret eder.
Peki nasıl olacak? Alttaki bilgiyi dikkatlice okuyunuz..
>BİLİMSEL VERİLER<
HALLEY KUYRUKLU YILDIZIN TAHMİNİ GEÇİŞ SÜRELERİ
MÖ 239 → MÖ 163 → MÖ 87 → MÖ 12 → 66 → 141 → 218 → 295 → 374 → 451 → 530 → 607 → 684 → 760 → 837 → 912 → 989 → 1066 → 1145 → 1222 → 1301-1302 → 1378 → 1456 → 1531 → 1607 → 1682 → 1758 → 1835 → 1910 → 1986 → 2061 → 2136 → 2211 → 2286 <— Tarihe dikkat ettiniz mi? Bu tarih bilimsel bir tahmindir.  Bilimin bu tahmini yukarıda çıkan sonuç ile aşağı yukarı birbirini tutmaktadır. Bilim 1P/HALLEY kuyruklu yıldızı için 75 ve 76 yılda 1 görünür demektedir. Halley kuyruklu yıldızı (resmî adıyla 1P/Halley) veya bu kuyruklu yıldızlar üzerine çalışmalar yapan bilim adamı Edmond Halley 1P Halley kuyruklu yıldızının 75–76 yılda bir göründüğünü belirtmiştir.

(Yerküre şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır) Zilzal 12345

Evet KIYAMET adlı zorunlu durum 2280 de HALLEY kuyruklu yıldızın Dünyaya çarpmasının şiddetiyle olacaktır.

Kıyametin; bu topluluğun bir haberi ile kesinlik kazanacağını açıkça bildirmektedir.
>SİZE BİLDİRİYORUZ<

Özetle; ayetlerin desteği ve ışığında her şey ortadadır ki, Ashab-ı Kehf adlı toplum, Tek Tanrıya sığınmış ve Tanrının kitabı Kuran’ı rakamsal olarak ele alanlardır. Türkiye bu konuda kilit ülkedir. Kurucusunun üzerindeki 19 işaretleri ve kurduğu ülkenin üzerindeki 19 işaretleri bunu ispatlamaktadır.

>Ashab-Kehf Türkiye halkının içinde 19u ilke edinmiş TEK TANRICI olan gençlerdir<

19 u ilke edinenler, Hayata, Tarihe, Allaha, Kitaba, Doğaya, Şahsiyet sahibi karakterlere, Hadiselere, olaylara, konulara dahası her şeye rakamsal olarak bakan, onları zanla değil somut bir delille ispatlayan ve ortaya koyan kişilerdir.

Böylece, elçilerin Rab’ lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve HERŞEYİ SAYI İLE HESAPLAMIŞTIR. ONUN ÜZERİNDE 19 VARDIR. Cin S.28/Müddessir S.74 bildirisi

Mevzusu geçecek olan konu genel için bir duyuru olsa da, ancak inançlı kimselerin onaylayacağı (işte bu mümkündür) diyeceği bir olaydır. ÇÜNKÜ !

Bu iddia bir kahin sözü değildir! Bu iddia tarihi bi uygarlığın tahmini değildir! Bu iddia ilhamını ateşten alan bir mecusi kavminin sözü de değildir !
Bu iddia alemlerin yaratıcısının ve öğreticisinin kendi sözüdür.

‘’SİZE ANLATACAKLARIMI BİRÇOĞUNUZ ŞİMDİ ANLAMAYACAKSINIZ AMA BUNU ANLATMAK ZORUNDAYIM’’  Biz bugün anlıyoruz ki o gün anlatılan şey bu gün çok daha iyi anlaşılması gerektiği içindi.
Bu bilgilerin geldiği kaynağa (KURAN-RAKAM-TARİH-BİLİM) e uyun, Kuran Rakam Tarih Bilim örtüşmektedir.
>>HER ŞEYİ ALLAH YAPAR<< Allah ise Tabiattır! Zaten sığınılan yerde Tabiatın mağarasıdır. Allah nedir ayrıntılı bilgi için link: http://www.kuran19.org/2019/01/sad-s-5-bu-gercekten-cok-acayip/

Erdoğan Metin

www.kuran19.org

2 YORUMLAR